Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


23 document(en) met "ritmiek" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Luk Van den Dries • Heiner Müller Den Haag Avignon
Dit is simpel spel van lichamen gewaagd aan de ruwe ritmiek van Müllers blankverzen en tegelijk ook zicht gevend op de politieke houding van deze figuren

Nr. 5, Januari 1984 • Rina Barbier • KLAPSTUK 83
Volgens Dalcroze lagen gymnastiek, ritmiek en notenleer aan de basis van het fysiek en moreel evenwicht van het individu

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
Starkadd evolueert de ritmiek van samenklank en geestdrift, via een terugval naar een nog veel sterkere samenklank...neerleggen van de harp in het vierde bedrijf) en de wraakzang op het einde... Men mag veronderstellen dat ook de intentie aanwezig was om deze ritmiek in de enscenering nog meer te versterken (cfr...de uitbeelding (opvoering). Er bestond voor de dichter Hegenscheidt immers geen enkele reden om de ritmiek die hij uit wilde drukken ongeloofwaardig te maken of te modificeren

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries • Een BKT-seizoen in assemblage
Maar het pointillisme past niet op de dynamische felheid, steekt stokken in de ritmiek

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • Tadeusz Kantor
Ritmiek De muziek (een militaire mars van Pilsudski, een fragment uit het Scherzo van Chopin en een psalm) geeft aan de voorstelling een dramatisch-mee-slepende ritmiek

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
Haar meest opmerkelijke resultaat boekte ze -- vreemd genoeg, of eigenlijk toch niet-- in de wereld van de lichamelijke opvoeding, waar ze terug interesse wekte voor ritmiek en lichaamsexpressie

Nr. 13, April 1986 • Geert Opsomer • "Frans Franz" en "Alles Liebe"
Zo kunnen we zeggen dat de scène-indeling het gevolg is van een voorafgaandelijke tekstbewerking, de eigenlijke scenische structuur en ritmiek is een gevolg van regie-ingrepen, en de tekst (verbaal en

Nr. 14, Juli 1986 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
het grote pakket filmcursussen leer je ook begrippen als montage, ritmiek van montage, cadrage, die ook bruikbaar zijn voor toneel

Nr. 15, September 1986 • Johan Baele • OPERA EN ARCHITECTUUR
Ze bevatten dus waarschijnlijk een cascade van grootschalige naar kleinschalige elementen, en een met mij sterk inspelende verhoudingssystematiek en ritmiek

Nr. 18, Juni 1987 • Johan Thielemans, Pol Arias • Peter Sellars, Amerikaanse wonderknaap
Hij kent die kerk, die manier van zingen, bidden, ritmiek

Nr. 18, Juni 1987 • (advertentie)
03) 2371792 KREATIEF li terair-en kunstkritisch tijdschrift INSTITUUT™, RITMIEK JAQUES-DALCROZE erkend door de staat ritmiek - muziek - beweging...Opleiding tot het onderwijzen van ritmiek en lichamelijke expressie -Officieel diploma - 4 jaar studie

Nr. 30, Juni 1990 • Alexander Baervoets • Danslandschap in Vrije Val De Beweeging
De veelal rechtlijnige grondpatronen en de sterk geaccentueerde ritmiek kunnen niet lang boeien en het zijn daarentegen vooral het verhaaltje en de mimiek van het duo die de aandacht gaande houdt

Nr. 31, September 1990 • Gunther Sergooris • HET SPOOK VAN DE OPERA
Dat was muzikaal zeker een verlies, daar de taal zeer eng verbonden is met de ritmiek van de muziek

Nr. 36, December 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Bruna Koninckx, Paul... • KRONIEK
Een gedreven ritmiek kan dan een oplossing zijn...En Eddy Vereycken trekt de touwtjes bij momenten goed aan, maar kan niet verhinderen dat de expliciterende scènes soms de ritmiek uit de voorstelling halen

Nr. 38, Mei 1992 • Geert Sels • Theater Teater
Hij zocht uiteindelijk zijn heil in ritmiek en toonvariaties om zin te geven aan de op het eerste zicht onsamenhangende woorden

Nr. 43, November 1993 • Gunther Sergooris • Een mogelijke onmogelijkheid
Dirk D'Haese gebruikt een exotische ingekleurde toonspraak waarin ritmiek en melodiek organisch met elkaar vergroeid zijn

Nr. 61, Januari 1997 • Griet Op de Beeck • 'k Moest alleen JA zeggen
De mensen in zijn stukken mogen dan al spreken op een manier die meer met ons dan met Shakespeare te maken heeft, wat melodie, ritmiek, tempo, opbouw en structuur betreft, hebben beide auteurs veel

Nr. 64, Juni 1998 • Hans Op de Beeck • Een wereld met een smaakje
Geen duidelijke vertelling of bezwerende ritmiek dus in Lichaam op Doek, maar wel een spel van lichtprojecties op het grondvlak dat een proces suggereerde van het zich voeden, van fotosynthese, van

Nr. 64, Juni 1998 • Bart Eeckhout • Veelkantige bewegingen
Wat aanving als een lang uitgesponnen, aarzelende, bijna levenloze verkenning van de ruimte evolueerde naar een herkenbare, menselijke bewegingstaal die zijn ritmiek vond in de emotie van de

Nr. 65, Januari 1998 • Marleen Baeten • Een verlangen naar onsterfelijkheid
Josse De Pauw benadrukt de muzikaliteit van de klanken en de ritmiek van de woorden


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK