Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


135 document(en) met "representatie" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Het begint bij zeer algemene concepties van de stof en zijn representatie en leidt tot minitieus werk met onooglijke details

Nr. 15, September 1986 • Luk Dhooghe • OPERA EN ARCHITECTUUR
De gevolgen laten zich raden: het muziektheater wordt door Holzbauer gebruikt als een brok representatie, als versiering van het stadskantoor, een inmiddels 10 jaar oud ontwerp dat als laat-modern

Nr. 17, Maart 1987 • Klaas Tindemans • Maakt Sam Bogaerts theater uit leedvermaak?
Wat Albee kan "verweten" worden, is dat hij theater grotendeels blijft beschouwen als zelf representatie van het publiek, m.a.w

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Minder representatie of feestelijke huldiging, kiest het Theatertreffen voor de moeizame weg van het zoeken; niet de hoofdletters maar het taalexperiment, niet het antwoord maar de vraag, niet de

Nr. 27, September 1989 • Stephan Moens • DOSSIER VLAAMSE OPERA
aan representatie en public relations werd uitgegeven, nodig of tenminste zinvol was; of elke aanwerving een aanwinst was

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Tegelijkertijd moet opnieuw de klemtoon gelegd worden op de representatie van de theaterkunst en niet op de contemplatie ervan

Nr. 29, Maart 1990 • Johan Callens • Samuel Beckett, 1906-89
Representatie en presentatie neigen trillend naar elkaar

Nr. 35, September 1991 • Benoît Vreux • Boekbespreking
representatie van de wereld

Nr. 36, December 1991 • Benoît Vreux • Van leeg tot barstensvol
Dat laat toe de wereld te beschrijven als ongeschikt voor eender welke betekenende representatie, m.a.w

Nr. 37, April 1992 • Maarten Van Steenbergen • boekbespreking /
Het gaat enkel nog over 'de kwellende repetitie van wat hopeloos is binnen een westerse cultuur', over 'de representatie in een oneindige ontdubbeling' van het subject en niet meer over 'de verlangde

Nr. 39, December 1992 • Geert Opsomer • Van schilder tot schrijver van de ruimte
Geleidelijk krijgen zijn scenische constructies een steeds zuiverder vorm, waarbij de sporen van een figuratieve of anecdotische representatie geleidelijk achterwege worden gelaten (klok, banken met

Nr. 40, Februari 1993 • Klaas Tindemans • Een mijnenveld waarin je geen rechtlijnige wegen...
Niet over de representatie van het overgeleverde verleden, van de canon die de auteur hanteerde, maar om een bewustzijn van verbanden op korte, middellange en lange termijn

Nr. 42, Juni 1993 • Bart Philipsen • De scène, het misverstand en het ogenblik
De spanning tussen de verscheidenheid van de groep en de drang tot totalisering van de fotograaf, tussen de tijd van de vereeuwigende representatie (de foto) en die van het ogenblik, tussen het vele...niet-theoretisch-weten waarvan het lukken of mislukken zich onttrekt aan de greep — 'prise' — van het zelfbewustzijn en de representatie

Nr. 44, Februari 1994 • Rudi Laermans • Niets dan schone schijn en ijdel spektakel?
van de onherleidbare identiteit van de schilderkunst tegenover het nieuwe representatie-dispositief

Nr. 45, April 1994 • Rudi Laermans • Ik lijd aan Aids, ik ben op...
Een beetje dodelijke presentie - één enkel door fatale symptomen getekend lichaam - volstaat opdat de theatrale representatie van oorlog, dood, enzovoorts helemaal verslapt, volstrekt ongeloofwaardig...voorheen al meerdere 'theater'-voorstellingen gemaakt waarin de spanning tussen lichamelijke presentie en theatrale representatie of, naar de acteur toegedacht, tussen werkelijk aanwezig lichaam en tekst c.q...Ron Vawter's spel met 'zijn' en 'schijn', werkelijkheid en illusie, lichamelijke presentie en rol-representatie (het personage genaamd 'Philoktetes') verwijst altijd ook naar een realiteit waarmee men

Nr. 46, Januari 1994 • Mieke Kolk • Het universum van Karst Woudstra
Niet een herkenning van de werkelijkheid, hoewel het realisme daar nog steeds aanspraken op maakt, maar een herkenning van een representatie van die werkelijkheid

Nr. 47, December 1994 • Pascal Gielen • Theatercritici op het podium
De dwang van de politieke vertegenwoordiging of representatie kon tot op zekere hoogte genegeerd worden...Om deze reden kan hij de wet van de representatie niet straffeloos negeren...Niet de artistieke relevantie maar de wet van de representatie geldt binnen het politieke veld

Nr. 48, Februari 1995 • Ali Khedher • De Arabische cultuur of... De parabel van...
de mate dat de 'poëtische droom' van de mens een representatie is van de concrete en actieve ontdekking van zijn zintuiglijkheid en van de daadwerkelijke weg die hij hierdoor kan afleggen, zou men

Nr. 51, Augustus 1995 • Hildegard De Vuyst • Tussen duivelskunstenaar en zwarte activist
Door de Faust, De Trust / Raymond Mallentjer gehanteerde codes van representatie blijft het geweld veilig ver weg

Nr. 54, Februari 1996 • André Lepecki • Schrijven in beweging
En als we hier negatief op moeten antwoorden, wat voor gevolgen heeft dat dan voor het weergeven ervan, voor de representatie ervan, zowel in de dans zelf als in het schrijven erover


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK