Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


126 document(en) met "religieuze" • Resultaten 41 tot 60 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 52, Januari 1995 • Eva van Schaik • De opmars van de danser
Virtualiteit Met de komst van virtuele realiteiten, en daarmee ook van virtuele religieuze bezinning, virtuele erotiek, virtuele kunst, virtuele politieke besluitvorming etc

Nr. 53, December 1995 • Kurt Vanhoutte • De taal van de schouwburgen
een karig maar voorspelbaar decor van religieuze kitsch hoor je woorden, woorden, woorden

Nr. 53, December 1995 • Geert van Istendael • Doordringen tot het tragische
Freud heeft het christendom gemeden, maar de Griekse godenwereld was hem nabij, het joods-religieuze ook

Nr. 54, Februari 1996 • Johan Thielemans • Het woord dat mij ontbreekt
Het gegeven van Moses und Aron haalde Schönberg uit de bijbel, een boek dat voor hem zijn volle religieuze betekenis bezat...deze religieuze schemerzone bloeien de kunsten

Nr. 54, Februari 1996 • Jan Goossens • Is kunst genoeg?
Moreel-religieuze dimensie Begin oktober gingen Sellars en zijn team aan het werk in Londen, en ook nu weer leverden ze een voorstelling af die een voor opera uitzonderlijke samenhang vertoont...Hij heeft op de eerste plaats de moreel-religieuze dimensie van Hindemiths muziek haar volle kracht willen geven

Nr. 55, April 1996 • Gunther Sergooris • Verboden en vergeten
geval van principieel pacifisme omwille van politieke of religieuze overwegingen kenden de militairen natuurlijk geen genade

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Marleen Baeten • De samenleving maakt het theater mogelijk
Omdat in heel wat Arabische landen geen scheiding gemaakt wordt tussen het profane en het religieuze wil men dat echter wel eens vergeten...Bij ons hebben we maar één para-religieuze vorm van theater, en die is ten dienste gebleven van de godsdienst...Het feit dat men het religieuze leven niet kan scheiden van het profane leven heeft dus ook consequenties voor het theater

Nr. 58, December 1996 • Jef Aerts • Het toneel, de woede en het sociale...
andere volksdelen om electorale of andere politieke of religieuze redenen denkt te moeten scheiden

Nr. 60, Juni 1997 • Rudi Laermans • De denkbeeldige lichamen van Meg Stuart
Maar zonder religieuze context - en dat wordt gedurig vergeten - is elke mise-en-scène van het geruïneerde lichaam noch meer, noch minder dan een louter symbolische representatie van een alles bij

Nr. 60, Juni 1997 • Pol Arias, Marleen Baeten • Van kermisspelers en religieuze spelers
Etcetera: In 'Open Doek', het boek dat in 1977 gepubliceerd werd ter gelegenheid van 100 jaar kvs, spreek je over 'kermisspelers' en 'religieuze spelers'. Nand Buyl: Dat was een uitvinding van...Hij deelde het gezelschap in in 'kermisspelers', die voor de ontspanning moesten zorgen, en 'religieuze spelers', die de klassieken en het ernstige theater op zich namen

Nr. 60, Juni 1997 • Inhoudstafel
Luk Van den Dries over repertoire als theaterfeest 14 Een sculptuur van sneeuw Marianne Van Kerkhoven in gesprek met Tone Brulin 19 Van kermisspelers en religieuze spelers

Nr. 62, December 1997 • Gojim 5.1 • Doodgewoon en levensecht
atavistisch-religieuze gevoelens stimuleert'. Paglia ontwaart in Diana's verhaal dan ook een resem van aloude archetypes die het voortbestaan van de conventionele vrouw moeten bevestigen...moet er worden opgekeken naar het beeld, met alle religieuze dimensies vandien

Nr. 63, Maart 1998 • Barbara Baert • De kleuren van de geest
De Beeldwereld van religieuze Vrouwen in de Zuidelijke Nederlanden, vanaf de 13de eeuw, Brussel, 1994

Nr. 63, Maart 1998 • Pascal Gielen • Corps incorporated
En alweer betrappen we de choreograaf op een Batailleaanse logica: 'De betekenis van de erotiek ontgaat iemand ten enenmale zolang hij niet inziet dat deze betekenis een religieuze is. Omgekeerd: wie

Nr. 64, Juni 1998 • Peter de Jonge • Portrait de l'inconnu
De verwijzingen naar Mark Rothko, gekweld mysticus en vertegenwoordiger bij uitstek van de messianistisch-religieuze kern van het modernisme in de schilderkunst, en Karel Goeyvaerts, van wie Vanrunxt

Nr. 66, December 1998 • Marleen Baeten • Een opera van Bach?
Een andere zeer religieuze componist is Olivier Messiaen, die in 1992 gestorven is. Hij heeft een opera geschreven, Saint François d'Assise, maar dat is een mislukking

Nr. 67, Maart 1999 • Pol Arias • Ambachtsman in menselijk gedrag
Ook hier werd psalmodisch gezongen en veel gefluisterd, werd er gerefereerd aan religieuze en mythische thema's. Ook hier onderging de toeschouwer celebratie en transgressie

Nr. 67, Maart 1999 • Pascal Gielen • De sacrale gebarenstoet
Het consequent volgehouden aanrakingsverbod' zorgt voor een religieuze intimiteit die nog het meest lijkt op een barokke hoogmis waarbij kerkvaders in lange gewaden rituele handelingen verrichten

Nr. 71, Maart 2000 • Eric De Kuyper • 'Ik heb geen bijzonder goed geheugen'
Oproepen: zoals in primitieve of religieuze maatschappijen geesten worden opgeroepen

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • Theater voorbij het drama?
leven in een wereld die gekenmerkt wordt door een teloorgang van de metafysica, van de religieuze waarden, van de politieke ideologieën, kortom van wat Lyotard de 'Grote Verhalen' noemt...Zij hebben een leegte achtergelaten die snel door de vrijemarkteconomie, de media, de technologie en de (nationalistische, religieuze en etnische) fundamentalismen werd opgevuld


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK