Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


126 document(en) met "religieuze" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 34, Juni 1991 • Inhoudstafel
religieuze gemeenschap

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris • Muziektheater dat niet stoort
religieuze aura die door de componist doelbewust rond dit Bühnenweihfestspiel gesponnen werd...Dit werk in samenhang brengen met een of andere religieuze dimensie, is een aanfluiting van elke intellectuele logica

Nr. 34, Juni 1991 • Johan Thielemans • Peter Sellars' Klinghoffer
zij de opera kan de inhoud en de betekenis van dit tragisch incident schokkend worden.. John Adams voegt daar aan toe dat het werk een religieuze dimensie heeft, en dat hij in zijn muziek meer aan...God, verhef Uw handen om ons te verdedigen', schrijft Alice Goodman, en meteen zien we dat Sellars en Adams het ernstig menen met de 'religieuze' dimensie

Nr. 37, April 1992 • Gunther Sergooris • De apotheose van de diva, de ondergang...
Die bigotte duivel die religieuze praktijken vermengt met libertijnse wellust' verdringt gemakkelijk het bleek uitgevallen personage van Mario Cavaradossi van het voorplan

Nr. 39, December 1992 • Johan De Boose • Het eerste cijfer
Malevitsj schreef dat hij naast de twee algemeen gangbare en aanvaarde richtingen (enerzijds de pragmatische, anderzijds de religieuze) een derde waarnam: de artistieke, agnostisch of religieus...Het geheim Is het geheim van Klimenko's poëzie dan een religieuze ervaring

Nr. 39, December 1992 • Tom Blokdijk • Het gekluisterd bewustzijn
echtpaar -- de voorgangster is van een sektarische religieuze gemeenschap

Nr. 40, Februari 1993 • Marianne Van Kerkhoven • 'Hoe klein zijn deze bloemen'
Dit op de top drijven van het materialisme roept waarschijnlijk onvermijdelijk tegenbewegingen in het leven, die opnieuw belang hechten aan idealistische, morele, religieuze of andere waarden

Nr. 41, April 1993 • Johan Thielemans • L.A.'s best bewaarde geheim
Deze religieuze organisatie die de bourgeoiskant van de rellenwijk Southcentral vertegenwoordigt, beschikt over een fenomenaal koor: elke kerkdienst is, gratis en voor niets, een swingend concert

Nr. 42, Juni 1993 • Geert Opsomer, Erwin Jans • Prospero's offer
Door zijn eigen eindigheid, zijn 'buiten', op te zoeken en te erkennen, door zichzelf te verliezen, realiseert de mens in onze tijd het sacrale moment waarvoor hij vroeger het religieuze offer nodig...Woorden als 'gemeenschap', 'sacraal' en 'offer' moeten in deze context niet in een eng religieuze of nostalgische betekenis worden opgevat...tot zijn goden en zijn religieuze gemeenschap

Nr. 42, Juni 1993 • Katrien Jacobs • Over de val van een keizer-travestiet
Kate Valk: 'De jongste jaren hebben we ons verdiept in Japanse theatrale vormen zoals noh, de oudste vorm die uit een religieuze traditie voortkomt, zeer gestyleerd is en zeer traag verloopt

Nr. 42, Juni 1993 • Freddy Decreus • Apollinisch, feministisch, oppervlakkig
Door een dergelijke vertaalhouding respecteert Tindemans de couleur locale van de brontekst, waar de man-vrouw verhouding zeer precies wordt weergegeven in sociale, juridische en religieuze termen

Nr. 42, Juni 1993 • Herman Asselberghs • Een respectvolle worsteling
see something that seems absolutely organic and inevitable at the moment that it is happening' . Deze geïmproviseerde solovoorstelling lijkt wel een ongebreidelde semi-religieuze ervaring voor

Nr. 42, Juni 1993 • Bart Philipsen • De scène, het misverstand en het ogenblik
Daarom zoekt hij 'aansluiting bij de lange tijd, de onverschillige; zij is in de diepste zin en wezenlijk herinnering en in dat opzicht een religieuze en protopolitieke initiatie

Nr. 44, Februari 1994 • Bruno Koninckx • Triptiek van de waanzin
Ook de religieuze thematiek is sterk aanwezig, vooral in het dansstuk Vesalii Icones, waar de danser herrijst als anti-christ...Maxwell Davies hanteert verschillende muzikale vormen: soms religieuze muziek, soms kinderliedjes, sentimentele Victoriaanse hymnes en jazz, waardoor hij een soort 'post-barbaarse' muzikale wereld

Nr. 46, Januari 1994 • Herman Asselberghs • Dar A Luz' Tight Right White
Luz / Paula Court moraal, de politieke onwil, de belangen van de medische industrie, het religieuze fundamentalisme en de grenzen van de geneeskunde in rekening

Nr. 46, Januari 1994 • Marianne Van Kerkhoven • Het theater ligt in de stad en...
Ik wil hier niet ingaan op de religieuze én vooral ook politieke aspecten aan deze strijd verbonden en ben er mij ook van bewust dat dankzij een overwinning van de iconodulen er in het westelijke deel

Nr. 48, Februari 1995 • Patrick Allegaert • Jongeren, pop en theater
Voor de eerste keer in de geschiedenis leven de mensen in een soort geestelijke ongeborgenheid en niet zoals voorheen in de schaduw van religieuze en politieke systemen die tegelijkertijd knellen en

Nr. 48, Februari 1995 • Freddy Decreus • Franz Marijnen regisseert Oedipus/In Kolonos
de Claus-Seneca versie als van de religieuze dimensie uit In Kolonos, het respecteren van de zeggingskracht van de prachtige Nederlandse poëzie en de timing van elk woord en elke stilte, het beschikken

Nr. 48, Februari 1995 • Johan Thielemans • Peter Sellars blijft verbazen
Als we Shylock als vader in het zand zien bijten, worden we geacht om dat op raciale en religieuze gronden toe te juichen

Nr. 51, Augustus 1995 • Marleen Baeten • Accidents de parcours
maar dat hoe langer hoe meer die keuze ook een politieke, een maatschappelijke, een religieuze, een filosofische en een emotionele betekenis voorstaat...BMCie-dramaturg Hans Van Dam wijst op de aanwezigheid van religieuze beelden in het werk van Luk Perceval


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK