Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


393 document(en) met "ontwikkeling" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Voor de aandachtige toeschouwer zijn na een half uur spel alle variabelen gekend, komt er geen verdere ontwikkeling meer, tenzij op enkele zuivere momenten, waar Ivo Van Hove een zeer specifieke

Nr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Jong regisseur duikt op uit het niets:...
De eerder fragmentarische en schematische opbouw in het eerste deel, ruimt na de pauze plaats voor een geladen ontwikkeling

Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens • Boeken: Vrouwen en Shakespeare
vrouw zit er een welbepaalde ontwikkeling die loopt van een chaotische gynaicocratie (matriarchaat) naar een patriarchale wettelijke structuur

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Ik tracht een paar in zijn diverse stadia te tonen of een bepaalde persoon in haar ontwikkeling...Van dan af ontwikkelt ze een eigen theatertaal, een ontwikkeling die nog steeds doorloopt

Nr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
De Unesco bestaat hoofdzakelijk ten behoeve van de ontwikkeling in de arme landen, ook op het stuk van theater, en het ITI heeft slechts de steun en de medewerking van de Unesco in de mate dat het de

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Dit is bovendien het enige overzichtsartikel in dit themanummeren nergens komt dus de ontwikkeling in het Brusselse (creatief en receptief) (Munt, Kaaitheater, Beursschouwburg, HTP enz

Nr. 2, Maart 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Het duidt op een schoksgewijze ontwikkeling die niet uit wijsheid, maar uit boosheid geboren wordt en die achteraf zelfs geen ontwikkeling blijkt, maar een geïsoleerd, binnen een streng afgebakende

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Alvorens een definitief oordeel te vellen is het belangrijk de aard en de kwaliteit van de voorliggende programma's te onderzoeken, evenals oog te hebben voor de ontwikkeling die de verschillende...Ook Limelight maakt een ontwikkeling door die haar spoedig aansluiting moet doen vinden bij de officiële centra

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Het bood wel een soort spektakelstijl die zichzelf te pletter rijdt: de toeschouwer vraagt zich af waar dit heen leidt in de volgende produktie, hoe de acteurs zich hierbij een artistieke ontwikkeling

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Boeken: Omtrent Heiner Müller
Schütz); vijf en zes overlopen de ontwikkeling van de motieven dood, seksualiteit, arbeid en evalueren de positie van de vrouw; en het laatste hoofdstuk probeert Muller poststructuralistisch te

Nr. 2, Maart 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Die deutsche Welle
dat, op het historische moment van zijn ontwikkeling, de mensen die dit theater maakten ten minste geloofden in wat ze deden

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Mishalle, Paul De Bruyne • Brulin 1982: Van Londen... naar Antwerpen
De produktie is zelfs een stap vooruit in de ontwikkeling van het werk van Brulin...De verteller, Brulin zelf op de band, verhaalt rustig in twintig taferelen de ontwikkeling van het epos

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
een echte kampsfeer wordt dan de ganse ontwikkeling getoond die leidt tot de terechtsteling van Schweizerkas

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Arca worden controversiële voorstellingen gemaakt waarmee men een inbreng heeft in de ontwikkeling van een eigen dramaturgie...het meest vitale en hedendaagse volkstheater in Gent en nog in volle ontwikkeling

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
Kounellis is met die bunzenbranders gaan werken in een bepaald klimaat, als een nieuwe stap in zijn ontwikkeling

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Ik had er toen een hemels genoegen in de ontwikkeling van een jong acteur in de gaten te krijgen, er iets mee te doen, hem verder te helpen...Men heeft die roofbouw op mezelf toegelaten, geen ruimte willen maken voor de noodzakelijke ontwikkeling van mezelf als kunstenaar

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
Rosas danst Rosas is een reële stap in de ontwikkeling van Anne Teresa De Keersmaeker

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Een volgende belangrijke ontwikkeling betreft de dans...Rosas danst Rosas is een reële stap in de ontwikkeling van Anne Teresa De Keersmaeker

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
Een volgende belangrijke ontwikkeling betreft de dans

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
Het was werkelijk collectief werk: iedereen besliste mee over de ontwikkeling van het scenario, het decor tot de affiche toe...De centrale fout, die ik overigens mee heb helpen organiseren, was de scheiding tussen de politieke en de artistieke ontwikkeling...En naarmate we de kracht van de eenheid meer en meer wilden bewaren, leed de artistieke ontwikkeling er steeds meer onder


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK