Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


253 document(en) met "onderwerp" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
Jonge mensen worden door het onderwerp duidelijk minder aangesproken dan de oudere generaties, die zich de feiten herinneren en verbaasd staan van de fysieke gelijkenis die de acteurs in hun

Nr. 1, Januari 1983 • Gie Dermul • Agressieve tederheid
Meer en meer wordt het werkproces zelf onderwerp: de dwang iets te laten zien

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Prinses En als hij zijn onderwerp noemt, geeft hij het de naam Leonore

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Geplaatst in de historische context, krijgt het onderwerp van Titus een veel prangender betekenis

Nr. 2, Maart 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
dreigden door dezelfden voor vol te worden aangezien al is het onderwerp ervan weinig meer dan briljante leegte en ergerlijke modieusheid, opgeblazen tot een weliswaar kleurige ballon, maar die

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
De lezer zal begrepen hebben dat onze eerste oppositie tussen Jef Demedts en Willy Thomas een rechtstreekse illustratie van het onderwerp was: Jef Demedts behoort tot de moderne school, Willy Thomas

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • Clavigo
Eén thema daarin is dat van de trouweloosheid tegenover de meisjes en het daarmee verbonden schuldbesef: het onderwerp van Clavigo

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
De kunstenaar, dit keer de auteur/toneelschrijver, is onderwerp

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
En door als onderwerp de confrontatie te kiezen tussen twee vormen van verzet tegen de samenleving: de flower power van gisteren en het terrorisme van vandaag

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Het is allemaal gedaan alsof: La Passion...
Het onderwerp werd aangebracht door Mertens, die er Boesmans warm voor maakte

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Bob Wilsons theatermarathon the CIVIL warS
Tot vier uur in de morgen zal het onderwerp van de haak weer te berde komen...Het onderwerp zelf zit vol van een kinderlijk plezier in het manipuleren van het gekende

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Het onderwerp van het vierde bedrijf, toneel A is een familie, die rond een tafel verzameld is. Een groot deel van de actie bestaat in het schikken van de rekwisieten, en het plaatsnemen van de

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het teken van de recuperatie
heeft dit niks met feminisme te maken ? Het onderwerp van de bewustwording van de vrouw werd bij ons op de scène geïntroduceerd door het vormingstheater in zijn tweede adem...het publiek tref je twee lagen aan: de kleine groepjes vrouwen die duidelijk op het onderwerp zijn afgekomen en voor wie de voorstelling discussiestof levert; én het avondje-uit-publiek dat er met...dit een bewust tricheren ten koste van een onderwerp dat nog steeds in de markt schijnt te liggen

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
Een choreograaf kan goed werk leveren als hij zijn mensen, zijn muziek en zijn onderwerp kan kiezen

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • Tsjechov in handen van Karge & Langhoff,...
Bij Dezoteux wordt de scène weggelaten (ook in de Penguin-ver-taling ontbreekt ze). Op die manier kan Dezoteux van de ene scène in de andere stappen en het feest laten uitbreken, dat het onderwerp

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • Jan Fabres theatertrilogie
Theater geschreven met een 'K'.:. toonde de héle kunstenaar, in Het is theater... is het héle kunstwerk en zijn verhouding tot de kunsttraditie onderwerp van het spektakel...Meteen is het thema gezet: het theater is onderwerp

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • BERLIN BRUSSEL 84
enkele gevallen wordt het voorbereidingswerk zo omvangrijk en levert het zulke interessante aanknopingspunten op, dat het zelf onderwerp van een enscenering wordt

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • DE MUNTSCHAUBUHNE IN Cosi fan Tutte
Daarnaast bestelde hij ook een nieuw werk, en de legende wil dat de keizer zelf aan een leuk onderwerp had gedacht...Ook vandaag heeft men nog altijd moeite met het frivole onderwerp

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
Om dit onderwerp af te ronden, nog dit: in de drie laatste Franse produkties die ik te zien kreeg, werden telkens zeer bewuste toespelingen gemaakt op het klassieke ballet

Nr. 9, Januari 1985 • Jacques Franck • Naar de bronnen van Béjarts kunst
De literatuur is zeer sterk aanwezig in de choreografieën van Béjart, meer in de inspiratie, het onderwerp of de referenties dan in eigenlijke tekstfragmenten -- en god weet dat oude kriti-kasters hem


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK