Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


351 document(en) met "Noch" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Reeds gewond en het is niet eens oorlog - een titel die het poëzie-verleden van de groep verraadt - is opgebouwd uit een tiental spelsituaties die noch in een logisch verband met mekaar staan, noch...Er is met andere woorden geen einde, noch een begin: het geheel draait verder in een cyclische beweging...anecdotische verveling toeslaat van een toeschouwer die hapklare brokken krijgt voorgeschoteld, wie geen interpretatie, noch de dwaalweg van het minste geheimpje gegund wordt

Nr. 1, Januari 1983 • Katie Verstockt • Is dit nog ballet, is het al...
grote lijnen werden vooraf bepaalde structuren gevolgd, maar er werd veel ruimte gelaten voor improvisatie, wat met mensen die geen ervaring hebben, noch met dans, noch met improvisatie, maar zelden

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Ik zeg maar: ik kan niet met hem redetwisten, ik kan hem niet aanklagen, noch mezelf verdedigen, noch kan ik me bereid verklaren hem nu genoegdoening te geven

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Noch hij noch het stuk zijn hiertegen bestand

Nr. 2, Maart 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Die deutsche Welle
Modderbad In Noch vis, noch vlees vertelt hij over twee bevriende letterzetters Eddy en Herman...waarin hij een al even naakte en ongelukkige Herman Noch vis, noch vlees (NTG) Foto Luc Monsaert ontmoet; aan het einde worden ze door de twee hoogzwangere vrouwen (de...Marianne Van Kerkhoven NOCH VIS, NOCH VLEES auteur: Franz Xaver Kroetz, vertaling: Jos Verbist, groep: NTG, regie: Jean-Pierre de Decker, decor: Marc Cnops, spelers: Magda Cnudde, Els

Nr. 2, Maart 1983 • Sigrid Vinks • Klimmen, kruipen, wurmen, struikelen: Jürgen Gosch toont...
Een pistache-groene avondjurk De kostuums in de voorstellingen van Jürgen Gosch zijn 'historisch', noch 'hedendaags'. Ze zeggen zowel iets over de afstand die er is tussen onze tijd en de

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
hun rol in. Geen oeverloze interpretatie van een al dan niet autobiografisch Wilde-stuk, geen reconstructie noch een adaptatie of actualisering van een society-komedie...Met dit soort produkties wordt aan het verschijnsel teater noch aan het publiek een dienst bewezen

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck • Tien jaar Nieuwe Scène
striktere zin, met een vooraf als geheel geschreven tekst, zijn er slechts vier: Harlekijn, noch knecht noch meester van Arturo Corso naar Goldoni (oktober 1976), En God schiep de vrouw... voor keuken, baas en...het latere Harlekijn, noch knecht noch meester heeft hij de voeling met het volk en het volkstheater verloren en zijn gezellen die de ware problemen van het volk willen spelen, komen in de gevangenis

Nr. 3, Juni 1983 • Jan Fabre: Het is theater zoals te...
einen Kuchen, und ich fühlte immer noch nicht dass ich gegessen hätte The image of her, lying on the bed, stayed with me for a long time Ik hou van kerkhoven...did, she said, and started to cry Ik kon niks zeggen Ik kon niks zeggen Ik kon niks zeggen Ik kon niks zeggen Ik kon niks zeggen Sie fragte es noch verschiedene male Sie fragte es noch verschiedene male...Sie fragte es noch verschiedene male Sie fragte es noch verschiedene male Sie fragte es noch verschiedene male Und dann war es vergessen und vergeben Und dann war es vergessen und vergeben Und dann war es

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
Ik overschat noch onderschat het publiek

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Dat was bij deze opvoering niet het geval, noch inhoudelijk noch in de vormgeving

Nr. 4, September 1983 • Pol Arias • Jeune Théâtre gooit de luiers af
Wij hebben niet de middelen noch de mensen daarvoor maar er is bij ons drie wel een autoemulsie aanwezig en dat is belangrijk

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Liz LeCompte: Dat nog steeds vastzitten aan...
Bij de Woos-tergroup zijn het de performers zelf die de dragers zijn van de idee en niet de personages die ze spelen, noch de accessoires waarmee ze werken

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Bij de Woos-tergroup zijn het de performers zelf die de dragers zijn van de idee en niet de personages die ze spelen, noch de accessoires waarmee ze werken

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Hij trekt, hij trekt, maar geen vuur noch rook: slechts water en wind...Lamme (mysterieus): Luister, kwijnende keukenprinses: Alsoe ghecomen synde tot Vlanderen metten Tyl en de noch enen anderen reuse, ginc Lamme ten huyse van enen markies

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
Dit drama blijft een cliché dat zich enkel onderscheidt door de afwezigheid van de bidprentjeshouding en de bondieuserie, maar intellectueel noch religieus zo bekennend

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Gilis noch Steemans zijn van adel...Het (eerste) boekje vindt niet echt goed een evenwicht tussen theaterwetenschap en popularisering, noch tussen toneel en dramatische expressie

Nr. 5, Januari 1984 • Daan Bauwens • NTG en De Sluipende Armoede op herkansing
deze Hamlet is dat nodig noch betekenisvol

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Pieter T'Jonck, Eric Vanhaeren • KLAPSTUK 83
de werkelijkheid van het speelvlak verschilt noch ruimtelijk, noch qua tijdsverloop, van die in de zaal) en illusieloos kader

Nr. 5, Januari 1984 • Rina Barbier • KLAPSTUK 83
Maar geen spoortje van de zeggingskracht of van de integriteit, noch de betrokkenheid met de maatschappij of met het individu, noch de wil tot een relatie met de toeschouwers zoals in De Groene Tafel


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK