Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


47 document(en) met "Nietzsche" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Ro Theater Rotterdam Medea Euripides kondigde het verval van de tragedie aan, aldus Nietzsche

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Müller
Tragische farce "Het overkwam Nietzsche vaak dat hij met een zaak werd gekonfronteerd die hij walgelijk, gemeen en om te kotsen vond...En daarom moest Nietzsche lachen, en zo mogelijk lachte hij nog harder...Met Nietzsche heeft Muller een concrete, energie- en beeldrijke taal gemeen

Nr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
Hier ligt de klemtoon veeleer op individuele gevoelens en wordt, voor het eerst in literatuur en kunst, de invloed van Nietzsche en Freud (wiens Uber Trau-me und Traumdeutungen in 1900 verschenen was

Nr. 9, Januari 1985 • Jacques Franck • Naar de bronnen van Béjarts kunst
tot Dionysos, waar Nietzsche aan de orde is, een van de schrijvers die hem van in zijn jeugd het meest gevoed en geïnspireerd hebben, misschien omdat de auteur van Also sprach Zarathoustra zich alleen

Nr. 11, Juni 1985 • Luk Van den Dries • KAAITHEATER
Zo wil de geschiedenis het, die het drama laat geboren worden uit de Dyonisische cultus, "aus dem Geiste der Musik" (Nietzsche). Theater was aanvankelijk een onderdeel van festiviteiten, en het

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Men leest er een gefingeerde dialoog tus-. sen Wagner en Nietzsche (eerst zijn bewonderaar, dan zijn aartsvijand) over het begrip 'Duits zijn'. De woorden van deze laatste werken verfrissend als hij

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Gebruikte Handke niet als motto het aan Nietzsche ontleende citaat: "Eine zärtliche Langsamkeit is das Tempo dieser Reden"? Traagheid is ook een hoofdmotief van de hele cyclus

Nr. 21-22, Mei 1988 • Alexander Baervoets • Oskar Schlemmer: Das Triadische Ballett
Het resultaat Der theatralische Kostümtanz, Europa-Almanach, Potsdam 1925 Oskar Schlemmer als Turkse danser, 1922 van deze strijd is volgens Nietzsche de...Onlogisch is het natuurlijk niet, gezien Nietzsche zich veel met dans en theater heeft ingelaten en Schlemmer juist een totale herbronning van het theater voorstond, met als doel een Duits ballet en...Schlemmer stelde zich tot doel de verloren gegane oereenheid te herstellen en, zoals hij schrijft in een brief in 1919: „Dem Tänzer gehore, um mit Nietzsche zu sagen, die Welt" Kostuumtheorie

Nr. 21-22, Mei 1988 • Johan Thielemans • De "Duitse methode" in de opera
Nietzsche te laten spreken

Nr. 23, September 1988 • (advertentie)
camera en beweging -- PAUL POURVEUR (B) schrijfworkshop en tekstanalyse lezingen/case studies ma 17 PIETER PEKELHARING (NI) Nietzsche en de literatuur wo 19 Het kunstwerk als

Nr. 26, Juni 1989 • Herman De Dyn • Theater over filosofie
Dezer dagen wordt een 'muziekgedicht' opgevoerd van Eric Vandermeulen over Nietzsche: Friedrich-een nachtverstoorder...Zou men niet mogen veronderstellen dat indrukwekkende denkers als Spinoza, Nietzsche, Wittgenstein, en iets van hun denkbeelden en van de reden van hun grootheid, niet alleen aan 'specialisten' bekend

Nr. 28, December 1989 • Erwin Jans • EEN HIAAT IN DE NATUUR DER DINGEN...
het spoor van denkers als Marx, Nietzsche en Freud is het 'post-metafysische' denken erop uit om "de theatraliteit in het hart van de theoria, d.w.z

Nr. 30, Juni 1990 • Johan Callens • O'Neill Het leven als tussenspel
Neill stopte zijn bewondering voor Strindberg (en Nietzsche) niet onder stoelen of banken...dat aanwezig was toen hem, in 1936, de Nobelprijs werd uitgereikt, kreeg een nog duidelijker bewijs van zijn sympathieën : 'For me, he (Strindberg) remains, as Nietzsche remains, in his sphere, the master...filosofie (Nietzsche, Stirner), anthropologie (Frazer), enz

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris • Muziektheater dat niet stoort
zekere zin heeft zelfs Nietzsche zich door die pseudo-christelijke hokuspokus laten misleiden, wanneer hij over Parsifal schreef : "Denn was ihr hort, ist Rom, - Roms Glaube ohne Worte...Nietzsche onthaalde die metamorfose - de zoveelste - op hoon en verbittering...der den Parsifal nicht als Attentat auf die Sittlichkeit empfindet" (Nietzsche contra Wagner). Op het moment dat Wagner Parsifal schreef, was hij helemaal de gevangene van een diffuus amalgaam van

Nr. 36, December 1991 • Frank Theys • Lied van mijn land TV-Wagner
Wagner was beïnvloed enerzijds door de sociale bewegingen en het links Hegelianisme, anderzijds door de filosofie van Schopenhauer (en Nietzsche). Vanuit deze twee stromingen, die hij probeert te...Later noemt Nietzsche het "een zekere, vochtafstotende beperktheid en beslotenheid in optimistische horizonten".(2) Festspielhaus als bioscoop Maar ook vandaag, nu deze louterende...Dit is het einde van de Ring: Hegel (Feuerbach en Bakoenin) en Schopenhauer (en Nietzsche) verenigd in één contrapunt

Nr. 38, Mei 1992 • Elvis Peeters • Een man kan zijn baard laten groeien,...
Nietzsche) De vrouw praat met haar geliefde

Nr. 39, December 1992 • Hugo Durieux • De tragedie van het luisteren
Prometheus staat bij Nono voor 'het zoeken' en de tekst is een door porno-guru Massimo Cacciari samengestelde collage van fragmenten van Aischylos, Wal ter Benjamin, Hölderlin, Nietzsche, antieke

Nr. 42, Juni 1993 • Bruno Koninckx • (advertentie)
filosoof Friedrich Nietzsche, eigenlijk hoegenaamd niet waanzinnig waren

Nr. 45, April 1994 • Bart Van den Eynde • 't Wordt beter weer
Vorig jaar maakte ze Lago, gebaseerd op de briefwisseling (en driehoeksverhouding) van Lou von Salomé, Nietzsche en Paul Rée

Nr. 46, Januari 1994 • Stefan Hertmans • De Nijinski-gedichten van Stefan Hertmans
Nietzsche, Hölderlin, Lenz en Trakl bevonden...Grote mensen als Nietzsche en Van Gogh," schreef zij in 1963, "hebben eenzelfde lijdensweg afgelegd toen zij de grens van hun creatieve visionaire geestesgesteldheden overschreden en omkwamen in de


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK