Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


66 document(en) met "manipulatie" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Antonio, die reeds enkele malen van achter een wand is komen loeren, treedt nu binnen, met een grote leren handschoen - een vrij letterlijk symbool voor 'manipulatie'? - en een wijnglas

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Een studie in manipulatie eigenlijk (een constante bij de Witte Kraai). Lucas Vandervost doet dat schitterend: hij is tegelijk subtiel en grof, schrijnend en trots, potsierlijk en tragisch

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Niet alle zangers kunnen zich de manipulatie van de objecten volledig eigen maken : Marcel Vanaud als Figaro heeft b.v

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Ik schrijf 'bewogen' met een glimlach als ik terugdenk aan de (h)eerlijk naïeve manipulatie van tijd en ruimte, aan schildknaap en ridder b.v

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans • De Knee Plays uit de CIVIL warS
Dit verhaal wordt, woordloos, "uitgebeeld" met kubussen en vierkanten die, bij manipulatie door de in het wit geklede spelers-dansers, van het ene in het andere object overgaan

Nr. 13, April 1986 • Geert Opsomer • "Frans Franz" en "Alles Liebe"
Hij ziet dramaturgie als "manipulatie van toevalligheden". Een figuur als Hij-die-is-die-is, de vele citaten, de Agamem-non-allusies,... al deze elementen zijn er pas nadien bijgekomen, zijn er op een

Nr. 21-22, Mei 1988 • Frank Peeters • Lucas Vandervost bewerkt Pan voor De Tijd
Commentaar en manipulatie Zoals gezegd, tracht Vandervost dit commentariërende effect in belangrijke mate te bereiken door het manipuleren van de talige tekenlaag -- over de niet-talige hebben

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
film, televisie en video nooit kan waarmaken; -- de manipulatie van de keuze van het publiek zal zo mogelijk nog groter zijn dan die van de overheid nu

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
De directe emoties worden aangesproken, langs die verheviging van het spel, langs het exotische van de klanken, langs de manipulatie van het licht en vooral langs het integreren van dit oeroude stuk

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
radicale gevolg - De dood - nadat het verschillende graden van iconiciteit heeft doorlopen - agressie, diaspora, sociale hiërarchie en manipulatie van het individu - die in het spektakel namen krijgen als

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Het grappige ontstaat, en toch weer net anders dan klassiek, door de manipulatie van voorwerpen buiten hun normale context, woorden die een heel andere betekenis meekrijgen, handelingen die

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Lauwaert, Bart Philipsen • Theaterfotografie
Maar dat meer dat ik van zijn beelden verwacht mag ook geen willekeurige toevoeging zijn van zijn hand, geen correctie van het beeld, geen manipulatie...fotograaf plaatst een cesuur in het behaaglijke spel van wederzijdse manipulatie tussen acteur en toeschouwer

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Erwin... • KRONIEK
Een zoveelste slachtpartij - met dit keer het inzetten van religie, macht, hoog-technologisch en massaal vernietigen, racisme, nationalisme, weerloosheid, geweld, manipulatie en nietsontziend...Deze voorstelling drijft op een voortdurende manipulatie van het gezichtspunt van de toeschouwer

Nr. 39, December 1992 • Hugo Durieux • De tragedie van het luisteren
Dinsdag uit Licht Karlheinz Stockhausen is ook zo'n grootmeester in de manipulatie van klank en ruimte

Nr. 42, Juni 1993 • Bart Philipsen • De scène, het misverstand en het ogenblik
timing', de min of meer doelmatige, min of meer bewuste inrichting en manipulatie van onze 'context' (de tijd en de ruimte, maar ook de anderen) in functie van onze projecten en intriges, verlangens, utopieën

Nr. 43, November 1993 • Tuur Devens • Van poppenkast tot figurentheater
Bob Wilson exploreert, in de lijn van Craigs opvattingen, de dialectiek die er tussen de scenische ruimte en het lichaam is. De beweging, de tijd die die beweging duurt en de manipulatie van reële...speelgoedvoorstellingen en de andere theaterprodukties van Rieks Swarte (Nederland) speelt de zichtbare manipulatie van objecten en de theatermachinerie een grote rol en in zijn theater spelen de...Bij deze theaters ligt er veel nadruk op de magie, die door de manipulatie van objecten op vele manieren opgewekt kan worden, en op de animistische functie van theater

Nr. 44, Februari 1994 • Tuur Devens • Het theaterpretpark van Pat Van Hemelrijck
manipulatie, van ogenkietelende vervlakking en overdonderende fantasie...De jongeren zijn gefascineerd door de manipulatie van de objecthanden in deze interdisciplinaire vorm van objectentheater en video; de ouderen zijn geboeid door de manipulatie van die twee media en

Nr. 44, Februari 1994 • Bruno Koninckx • Drie koningen en een controletoren
Compagnie De Koe bracht een tweeluik uit rond macht en manipulatie...De thematiek van macht en manipulatie speelt op twee niveaus...Maar de produktie speelt ook met de macht of de mogelijkheid tot manipulatie die de theatermaker tegenover zijn publiek heeft

Nr. 46, Januari 1994 • Herman Asselberghs • Dar A Luz' Tight Right White
waarin schaamteloze manipulatie van sensatiezucht moet doorgaan voor journalistieke objectiviteit

Nr. 47, December 1994 • Freddy Decreus • Hugo Claus en de mythe van de...
theater, Jean Genet toonde vormen van politieke, sociale en seksuele onderdrukking en manipulatie, Beckett en Ionesco wezen op het absurde karakter dat de wereld thans aannam...Net zoals bij Moerman was ook hier de uitkomst van het verhaal ambigu: Claus zelf gaf ook hier geen pasklare antwoorden over de identiteit van Tijl, hij toonde de leugens en de manipulatie zowel van


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK