Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


5 document(en) met "kunstparticipatie"Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Artistiek zijn is geen kunst: kanttekeningen bij...
Wellicht valt het in de praktijk allemaal wel mee, maar toch: het zojuist aangehaalde uitgangspunt dat kunstparticipatie bijdraagt tot 'de emancipatie en integratie' van kansarme groepen is een wel

Nr. 101, April 2006 • 
Ziehier de anti-elitaire elite, die het eigen hooggeschoolde ongenoegen over haar 'gefrustreerde' kunstparticipatie ventileert via een democratisch aandoend beroep op de laaggeschoolde niet

Nr. 101, April 2006 • 
Vanuit filosofische hoek werd tijdens de voorbije decennia een alternatieve visie op kunstparticipatie bepleit die de spreekwoordelijke lelijkheid van nogal wat moderne en actuele kunstwerken wél...Het gaat om een benadering die zich eveneens committeert aan de Bildungsnotie, alleen zou het via kunstparticipatie verworven (zelf)inzicht niet meteen de uitbouw van een harmonieuze persoonlijkheid...representatie (van 'de wil van het volk'; het democratische principe van volkssoevereiniteit). De geslaagde kunstparticipatie wordt zo herleid tot een vorm van morele communicatie, zoal niet tot een soort

Nr. 101, April 2006 • 
Maar dat is hier niet mijn punt, doorslaggevend is dat de relatie tussen opleiding en kunstparticipatie vooral symptomatisch is voor het feit dat de participatie aan het kunst-bestel voorwaardelijk...Men kan dat beklagen en het anders willen -maar hoe realistisch is een kunstbeleid dat zich in de eerste plaats ijkt op maat van zichzelf ('de politiek') en daarom de kunstparticipatie gelijkstelt met de...Kunst = lelijk = goed' De veronderstelling dat kunstparticipatie positieve individuele en sociale gevolgen heeft, komt uiteraard neer op een opgefrist 'Bildungsbegrip'. 'Kunst veredelt', zo

Nr. 101, April 2006 • Politiek van de kunst
Ik bespreek hierna eerst kort de voornaamste vereenvoudigingen, vervolgens steek ik door naar een alternatieve argumentatie pro kunstparticipatie...Kunstparticipatie is geen burgerschap Mijn voornaamste probleem met het dominante discours over cultuurparticipatie is dat het een directe relatie legt tussen de posities van kunstdeelnemer en burger...Wanneer het over cultuur- en kunstparticipatie gaat, geldt echter veeleer de burgernotie als onbetwistbare maatstaf


Development and design by LETTERWERK