Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


87 document(en) met "geslaagde" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
Marijnen, zoals Johan Thielemans opmerkt, laat de laatste scène van De Koopman gewoon weg en vervangt ze door een geslaagde pantomime...geslaagde) tableaux vivants

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Clavigo
Een geslaagde parodie maken is moeilijk, zeker als alle middelen die je daartoe ter beschikking staan - tekst, acteurs, decor - slecht of lelijk zijn

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
geslaagde vertoning spreken...De bestelde doodskisten komen aan en, zeer onverwacht, arriveert ook de koningin... Dit warrige verhaal wordt door S. Benmussa in soms zeer geslaagde theatrale beelden vertaald en in een

Nr. 5, Januari 1984 • Klaas Tindemans • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
Een analyse van het werk van Luk Van Brussel, met als orgelpunt het geslaagde Vera bevindt zich dus ietwat in het luchtledige

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Een uitzondering hierop was het geslaagde beeld in de voorlaatste scène van de ontbijttafel badend in een scherp, wit licht...Terwijl deze laatste misleid moet geweest zijn door de gemeenplaatsen van zijn personage (de Duitse arbeidsethiek, spaarzaamheid en eetlust) lag in Marthe de sleutel voor een meer geslaagde

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Vooral dan de twee oudersparen die door hun onbeholpenheid aan de anekdote van de mislukte-geslaagde trouwpartie iets meer dimensie geven...Meestal loop je in de opera de kans dat wanneer je een minder geslaagde bijdrage wegdenkt, het geheel toch nog overeind blijft (als dat niet het geval was, dan zou het slechts heel zelden zin hebben

Nr. 11, Juni 1985 • Alexander Baervoets • Dans op het Kaaitheater: Over lief en...
Feit is dat Michael Clark toch al enkele merkwaardig goed geslaagde pogingen heeft afgeleverd, waarbij wel dient opgemerkt dat zeker 90% daarvan aan de klassieke dans en hooguit 10% als afwijkend aan

Nr. 11, Juni 1985 • Klaas Tindemans • Decortes 'Kleur is alles' en Freuds 'Der...
Natuurlijk gaat elke geslaagde komedie over de mechanismen van de komedie zelf -- de cyclus van Angelsaksische so-ciety-comedies bij Maatschappij Discordia zet dit dik in de verf -- maar Kleur

Nr. 12, Januari 1985 • Alexander Baervoets • KLAPSTUK 85
Het werd toen algemeen aanvaard als een eerste geslaagde poging ter vereniging van de kunsten naar analogie met het antieke drama en nu wordt het 'officieel' beschouwd als het eerste echte ballet uit

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
van de 'geslaagde' opvoering, en dat was dank zij de vertolking van Dale Duesing als Beckmesser, de bekrompen, ongetalenteerde, naijverige en domme criticus, die zelf graag de zangwedstrijd zou winnen

Nr. 13, April 1986 • Johan Callens • Sam Shepards verscheurde liefdes
Het resultaat mag gezien worden, rekening houdend met vroegere, minder geslaagde voorstellingen

Nr. 15, September 1986 • Daan Bauwens, Wim De Mont, Marianne Van... • Lijstjes en commentaren
zeker gespeeld (Fool for love, De Sapeurloot, De moed om te doden). Alles Liebe van het RVT en Tyrannie der hulpverlening van de Witte Kraai waren nog de meest geslaagde produkties, omdat ze beide (op een

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Kinderen hebben recht op theater
De criticus Frans Ver-reyt schreef ooit: "Een niet geslaagde theateravond ontmoedigt het publiek of zwakt zijn feeling af voor authentiek theater"; dit geld óók voor het jeugdtheater

Nr. 19, September 1987 • Jeanne Brabants • Maar wij moeten verder
Waren er in deze werken soms langdradigheden - die vind je ook bij Wagner -, dan waren er soms ook zeer geslaagde stukken en blijf het geheel toch boeien

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
Eenzelfde intensiteit heeft hij in zijn eerste Weense ensceneringen nog niet bereikt, toch behoren zijn regies tot de meest geslaagde van het seizoen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Alexander Baervoets • Oskar Schlemmer: Das Triadische Ballett
Hans-Joachim Hespos' compositie werd een zeer geslaagde onderstreping van het geheel en benadert waarschijnlijk zeer dicht Schlemmers verlangens

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
Je kan natuurlijk ook stellen dat we naïef zijn geweest om dit te aanvaarden en dat ze dus wat dat betreft, alleen maar leugenachtige maar geslaagde uitvluchten hebben verzonnen om er op die manier

Nr. 23, September 1988 • Alex Mallems • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Achteraf kunnen we zelfs van een geslaagde quarté gewagen, want met regisseur Anatoly Vassiliev en zijn Theaterschool voor Dramatische Kunst uit Moskou kwam daar een fascinerende theateravond bij (Zes

Nr. 23, September 1988 • Wim Van Gansbeke • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Dene Voss, de misschien iets minder geslaagde Kean en de soms aanvechtbare maar in fragmenten fascinerende voorstelling rond het Heiner Müller-materiaal, Gesammelte Irrtümer/Heiner Mülleravond/Ohne Titel

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • De Tijd, BMC en Arca wringen zich...
Terugkerend naar onze zes voorbeelden, stellen we vast dat paradoxaal genoeg de minst geslaagde voorstellingen -- Don Carlos van De Tijd en Marat/Sade van NTG -- nog het meest op zoek zijn naar een


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK