Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


1077 document(en) met "geen" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Zij doen geen identificaties ontstaan met de personages, zij kwellen evenmin het geweten van het publiek, zij ontroeren nooit...De enscenering door het Publiekstheater van die bewerking (overigens uitstekend vertaald door Ger-rit Komrij) heeft mij op geen enkel moment duidelijk gemaakt waarom Strauss deze Labiche-vaudeville...Goede bedoelingen verhullen natuurlijk niet dat de Mannen geen Minetti's in huis hebben, maar de theaterganger vandaag heeft weinig of geen boodschap aan steracteurs, evenmin als aan ideologisch

Nr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Jong regisseur duikt op uit het niets:...
De spelers hadden geen enkele opleiding, hadden nog niets met theater gedaan...Een mythe die geen enkele zin heeft, die gewoon belachelijk is. Er bestaat geen mythische figuur op het theater...Er is geen geld, men moet dus scenografisch eenvoudige stukken zoeken, enz

Nr. 1, Januari 1983 • Paul De Bruyne • Het Gezelschap van de Witte Kraai: Romeo...
Het ligt voor de hand dat een groep die zijn brood wil verdienen met toneel zonder subsidie te krijgen en uitdrukkelijk kiest voor volkstoneel bij Romeo and Juliet moet uitkomen: geen enkel ander

Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries • Zuidelijk Toneel Globe: Pericles
met de auteur (en is het wel van Shakespeare, of heeft hij het slechts hier en daar bewerkt, of zijn er meerdere auteurs ?). Geen al te belangrijke vragen (in de middeleeuwen werd er niets ondertekend...Geen al te mooie wereld: incest, koppensnellers en hoererij

Nr. 1, Januari 1983 • Daan Bauwens • Theater Malpertuis: Richard III
Gevers regisseerde geen coherente voorstelling

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
Indien we in deze voorstelling geen sympathie kunnen opbrengen voor de christenen, wordt het ons evenmin gegund zomaar de andere kant te kiezen...Indien de toeschouwer op zoek is naar een personage waarop hij zijn gevoelens van identificatie en medeleven kan projecteren, komt hij tot het besluit dat er voor deze gevoelens geen plaats...De acteurs wordt geen enkele mop of geestigheid gegund, het zou teveel de kille atmosfeer breken

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
Er bestaan nochtans andere klassieken en verraadt deze revival geen nijpend gebrek aan goede hedendaagse Nederlandse theaterteksten...Zoals hijzelf ooit zei, voelt hij nog steeds geen nood om schuil te gaan achter de woorden van een auteur (Dramatisch Akkoord 1976-'77). Jo Gevers verkort de tekst en introduceert (trouwens minder...Er komt geen onverwachte herkenningsscène die Richard en zijn stuk op een hoger niveau tilt

Nr. 1, Januari 1983 • Katie Verstockt • Is dit nog ballet, is het al...
Geen vertelling, wel discontinue bewegingen, bewegingsstoten, afwisselend met de zeer continue dierlijke bewegingen van mede-danseres Caroline Camus...Zone is geen dans maar ook geen theater of mime...gevoelens en gevoeligheden belangrijk is. Er wordt geen echt verhaal verteld, alles zweeft in een symbolisch geladen surrealistische sfeer

Nr. 1, Januari 1983 • Gie Dermul • Agressieve tederheid
De 'verveling' kent geen grenzen...En is het 'theater' ook geen spel (bedrijf) waarin de speler zo gedwee de 'regels' volgt ? Pina Bausch alleszins niet...Pina Bausch verklaarde zelf dat woorden haar theater niet dienen, dat ze geen levenswijsheden wil verkondigen, dat ze zelf ook zoekt

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Geen analyses, geen interpretaties, niets van het intellectuele discours/geklets van het spreek-theater - in de plaats daarvan associaties, stemmingen, veel van dat atmosferische...Pina vindt dat vervelend ('Zo is er toch geen geheim meer aan'). Ze wenst een totaalindruk waarbij de toeschouwer de volgorde zélf kan uitzoeken...Nog steeds heeft men geen titel gevonden

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Ik zal geen ademtocht, geen polsslag loochenen...Er blinkt geen zwaard, er valt geen dreigend woord en zelfs belediging eist er geen wraak...Er moet geen steen, geen dakpan verschuiven

Nr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
Beschikt het Belgische Centrum over eigen middelen ? Materieel heeft het Centrum geen middelen om bijvoorbeeld iemands reiskosten te helpen dragen, maar het kan bijvoorbeeld wel bemiddelen...dit Belgische Centrum, omdat ze de internationale samenhang ervan niet begrijpen en er ook geen belangstelling voor hebben

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Als men het rijkelijke van de zaal op de scène herhaalt, bekomt men geen effect...Als het hele verhaal erover gaat dat er geen harmonie is tussen de mensen, dan drukken al deze lichamen dat op elk ogenblik uit door te appeleren aan andere conventies...Zo is er de doorgesneden watermeloen die op geen enkel ogenblik aan de actie deelneemt

Nr. 1, Januari 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Geen verslagboek van het voorbije, geen reportage van wat vooraf al verschaald is. De stilistische hinderlaag is spannender dan de thematische loopgraaf...Alleen heeft dat voor mij op deze plaats geen voorrang...Geen betweten, geen natrappen

Nr. 1, Januari 1983 • (advertentie)
Maar het is geen omkoperij: we laten ons niet meeslepen in de euforie

Nr. 2, Maart 1983 • (advertentie)
Het Weekendblad laat geen weekend meer verloren gaan

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Het probleem van de romantische schrijver uit de 19de eeuw is geen voorwerp van zorgen meer voor de moderne dramatische auteur...Dus: Als in de oorlog is geen nieuw stuk en het is geen analyse of interpretatie...directe band met hun klassiekers en ten tweede schijnen deze Europalia-voorstellingen weinig of geen impact te hebben gehad op onze toneelsituatie en haar relatie tot klassiek werk

Nr. 2, Maart 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Het verschijnsel theater in dit land is perfect te omschrijven als de rooms-katolieke stelling dat lekker neuken niet bestaat: neuken is altijd voor de voortplanting en verder geen diepzinnigheid...revolutionaire spiegelfunctie en biedt het geen andere lezing, geen inzicht en vooral geen alternatieven voor de grote samenzwering, het grote verhullingsmechanisme van deze samenleving...ondoorgrondelijkheid van de fysica - bij het doorprikken zelfs geen knal geeft, zelfs geen scheet laat, zelfs nauwelijks, en dan nog binnensmonds, floep zegt (voorbeeld : Arca met Clavigo). "Leute met Goethe": de

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
De toen ontplooide activiteiten hebben rechtstreeks geleid naar de oprichting van het Vlaams Theatercircuit, organisatie waarvan Proka - na interne conflicten - momenteel geen lid meer is. Is het te...Niet alleen door zijn programma overigens, maar ook door de omstandigheden waarin dit moet gerealiseerd worden... Geen weg terug De moeilijkheden waarmee de nieuwe centra te kampen...Hieruit mag blijken dat het BTK-stelsel zonder ingrijpende wijzigingen geen enkel perspectief biedt voor de tewerkstelling in de nonprofit-sector

Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
Bovendien wordt het steeds moeilijker om daarvoor geld te vinden: wij hebben geen eigen budget, geen theater, festival of zoiets...hebben geen budget en zijn voor elk project volkomen afhankelijk van het geld dat moet komen van het ministerie van WVC (Weivaartzorg, Volksgezondheid en Cultuur, vroeger CRM) waarmee we gelukkig een...Dat is niet onnuttig, maar als je besloten hebt om het te hebben over het levende theater... Ik ken geen centrum dat actief importeert en exporteert zoals het Nederlandse


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK