Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


2 document(en) met "figeuro"Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
theatercentrum organiseerde tegelijkertijd "Figeuro '90", het eerste Europees Figurentheaterfestival

Nr. 53, December 1995 • Tuur Devens • Monumentenzorg of theaterdecreet?
De Mechelse School voor Poppenspel (een meerjaarlijkse avondopleiding) bestaat 25 jaar, er is in Gent een Europees Figuren Theatercentrum dat jaarlijks festivals organiseert en het blad Figeuro...Puppetbuskerfestivals en de Figeuro Solo's. Neirynck had en heeft veel internationale contacten, hij vertegenwoordigt Unima (de overkoepelende wereldorganisatie van poppentheaters) voor België, hij is hoofdredacteur van...Figeuro, enzovoorts


Development and design by LETTERWERK