Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


34 document(en) met "event" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Eric De Kuyper • Eric De Kuyper
Ik vergat nog een special event in Mickery, waarbij de fine fleur van het Nederlandse toneel tijdens een marathondag telkens een 'eigen' (?) versie bracht van de laatste scène uit Virginia Woolf

Nr. 4, September 1983 • Goedele De Keersmaeker • Eminence grise van de Amerikaanse dans
dit opzicht was ook de 'untitled event' die op initiatief van Cage en met medewerking van Cunningham, David Tudor, Robert Rauschenberg en anderen tijdens de zomer van 1952 in het Black Mountain...Telkens wordt de event voor de aanwezige ruimte speciaal gemonteerd en wordt er hierbij rekening gehouden met de mogelijkheden en beperkingen van die ruimte

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Callens • David Mamet, dichter bij Beckett dan bij...
They're an event (...) All it is is THINGS THAT HAPPEN TO YOU." (Eerste bedrijf, derde scène). Roma parafraseert hier Wittgen-steins beroemde uitspraak, "Die Welt ist Alles Was der Fall ist

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Het Engels zegt dat het mooiste met "a non-event". Uit deze ervaringen leert men dat het Circus wel moeilijk te bespelen valt

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Geen overschrijding, geen rite, geen herdenking, geen celebratie, geen special event

Nr. 35, September 1991 • Theo Van Rompay • Het Theaterfestival 1991
De verhoogde pers- en publieksaandacht die eigen is aan het event-karakter van een festival is een ideale basis om ongekend werk een duw in de rug te geven

Nr. 63, Maart 1998 • Koen Tachelet • Ten Oorlog
De communicatie over dit 'event' was van bij aanvang onzuiver, en werd dat steeds meer naarmate de 'accidenten' zich opstapelden: het weggaan van drie koningen, de schaalvergroting van het gezelschap

Nr. 63, Maart 1998 • Luk Van den Dries • Ten Oorlog
Helemaal uniek is dit project niet, ook de English Shakespeare Company deed die hele cyclus, 23 uur toneel, 'the complete and indispensable Shakespearian event' (NYT), waarmee ze Europa, Australië en

Nr. 63, Maart 1998 • (advertentie)
de Filharmonische Vereniging van Brüssel ■ J;\j\i LAUWsJtf ä NZEüüUïMAïTf, The Snakesong Trilogy Jan Lauwers herwerkt zijn Snakesong-trilogie tot één avondvullend event, gebracht door

Nr. 64, Juni 1998 • Steven Heene • Ten Oorlog revisited
inziens weinig of niets van doen met een 'non-event', d.w.z...De communicatie over dit "event" was van bij aanvang onzuiver

Nr. 64, Juni 1998 • Marianne Van Kerkhoven • Kwantumtheater
het voorjaar van 1998 was er aan de vub een event gepland met als thema de legitimiteitscrisis, benaderd vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines

Nr. 71, Maart 2000 • Myriam Van Imschoot • De zien-tuiglijkheid van de herinnering
De titel van de voorstelling alludeert op de video Event for Television van Merce Cunningham uit 1977, dat zich 'again' mag afspelen...Events for television (again) is evenzeer een non-event of een un-happening omdat het event per definitie is waar ik niet ben

Nr. 74, December 2000 • Jeroen Peeters • Het kijken vormt de inzet
oktober 2000 was de modernistische choreograaf Merce Cunningham te gast in ons land met twee voorstellingen, Event en BIPED...Wat een gebeurtenis had moeten worden, werd niet minder dan een non-event

Nr. 79, December 2001 • Rudi Laermans • De belofte van 'het'
Maar dat is nu eenmaal het risico, en ook precies de reden waarom een event als dat in BSBbis interessant blijft...Mijn eerste idee was dat hij een nooit ophoudend salon, een roterend soort van talk event zou leiden

Nr. 88, September 2003 • Erwin Jans • De Drama's van 11 september: Opgedragen aan...
11 september was een van de meest spectaculaire ensceneringen ooit, een live event met een mondiale receptie...Geschreven kort na de gebeurtenissen en opgevoerd in een theater in de buurt van 'ground zero', had The Guys vooral een therapeutisch effect op het publiek: 'New York's most cathartic theater event

Nr. 93, Januari 2004 • Jeroen Peeters • Schimmenspel als herinneringsarbeid: Het documentaire theater van...
difficult tiling is to see them in print - unburied, so to speak, from the realm of secrets and turned into a public event

Nr. 94, December 2004 • (advertentie)
Op 12 en 13 februari organiseert Vooruit een HARTENPIJNCONGRES, een event voor alle verlangende, teleurgestelde, woedende, gekwetste, verwarde en verdrietige mensen, maar evenzeer voor alle

Nr. 94, December 2004 • Bojana Cvejić • Curator meets artist
Het samenbrengen van een aantal makers en voorstellingen in één event zou veel meer discussie en uitwisseling tussen de artiesten op gang kunnen brengen, tussen de artiesten en andere 'betrokkenen

Nr. 94, December 2004 • Pieter T'Jonck • Theater als showbusiness: De ondraaglijke lichtheid van...
Koolhaas schrijft: 'Thus Otis introducés an invention in urban theatricality: the anti-climax as dénouement, the non-event as triumph

Nr. 96, April 2005 • Jeroen Peeters • Buiten/binnen: Berichten uit de studio
welke betekenisruimten het opentrekt.1 La Ribot 'How outside the writer's language is in relation to the event; how lacking in that which would turn inside, make the thing flow and burn...write the event conscious of writing's internal failure, its mnemonic and ontological insecurity, but nonetheless invested in its impossible object...annulment of the life of the event by time, and the belatedness of language itself, that makes the event's recall in writing vibrant and possible


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK