Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


33 document(en) met "doelen" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • stad en theater: Antwerpen
De vanzelfsprekendheid waarmee een totaal ander cultureel patroon zich aanwezig toont doet nadenken over de eigen levenspremissen, -doelen en -stijl

Nr. 9, Januari 1985 • Sam Bogaerts • Sam Bogaerts
het mislukken van de bestaande maatschappelijke systemen om hun beoogde doelen (vrijheid, blijheid) te bereiken voor zoveel mogelijk mensen, en met zo weinig mogelijk profiteurs

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Dario Fo in België
Elke theatrale werking zoekt haar eigen - meest adequate - organisatorische structuur om haar doelen te bereiken...Die doelen kunnen ook veranderen naar gelang van het punt waarop men zich in zijn carrière bevindt

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Epigonenteater af; Need Company op
hadden ons daarbij twee doelen gesteld: iets maken dat 1) zó groot was dat men er niet naast kon kijken: zoiets als het Paard van Troje en 2) dat een zodanige kwaliteit had, dat men in de pers zou...hebben die twee doelen bereikt

Nr. 21-22, Mei 1988 • Karel Van Keymeulen • Eva Bal:
Bij culturele centra, in scholen, prevaleren nog steeds de titels, de pedagogische doelen op de artistieke inhouden

Nr. 30, Juni 1990 • Alexander Baervoets • Danslandschap in Vrije Val De Beweeging
Hij imiteert vogels, beeldt zich in dat hij vleugels heeft en beslist hogere doelen na te streven dan alle mensen voor hem

Nr. 46, Januari 1994 • Janine Brogt • Hèt theater bestaat niet meer en dè...
Het is een beschaving van middelen zonder inhoudelijke doelen, of misschien zeg ik dat niet goed

Nr. 52, Januari 1995 • Alexander Baervoets • Klassieke dans
Omdat hogere doelen worden nagestreefd is de klassieke kunst ernstig en niet frivool

Nr. 63, Maart 1998 • Marleen Baeten • Kansarmoede en kunst: een trend?
De doelen van de gemeenschapsoverschrijdende vereniging zijn: informatieverstrekking, reflectie over de rol van kunst en cultuur in de samenleving, bevordering van een brede culturele participatie en...Vooral op het domein van de twee laatstgenoemde doelen boekte Kunst en Democratie in het oog springende resultaten...Betekent dit dat zij geen voeling hebben met de doelen van Kunst en Democratie

Nr. 64, Juni 1998 • Maaike Bleeker • Het Visible Human Project als schouwtoneel van...
Dat deed zij door de aandacht te vestigen op een aantal aspecten van de praktijk van het anatomisch theater die op gespannen voet staan met de gestelde wetenschappelijke en educatieve doelen

Nr. 69, Januari 1999 • Kiki Vervloessem • Een goed bewaard geheim
De homogeniteit van het gezelschap - zowel op het vlak van dramatische expressie als op technisch gebied - was één van de primaire doelen die Robert Denvers begin

Nr. 72, Juni 2000 • Marianne Van Kerkhoven • Van archipels en satellieten
Schijnbaar zonder duidelijk omlijnde doelen stappen zij van de ene productie in de andere

Nr. 72, Juni 2000 • Peter Anthonissen, Dries Moreels • Een wiel met haakjes
Ik denk dat het noodzakelijk is dat je de doelen die je nastreeft, ter discussie stelt

Nr. 72, Juni 2000 • KUNSTENAARS OVER HUN PROJECT
Deze doelen zouden geïncorporeerd moeten worden in een langeafstandsdoel, of beter, ze zouden de richting daarvan moeten definiëren

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • Theater voorbij het drama?
vrijheid, omdat het politieke handelen het instrumentele handelen (de planmatigheid van de vrije wil, gebonden als zij is aan motieven en doelen) overstijgt en ruimte biedt aan het onbekende en onberekenbare

Nr. 75, Maart 2001 • Rudi Laermans • Het ruimtelijke vluchtpunt van het dansende lichaam
Hiernaar’, ‘daarnaar’; ‘hierop’, ‘daarop’: bewegingen richten zich op gedurig verschuivende ruimtelijke doelen, op ‘spatial markers’. Als kijker zien we gewoonlijk hooguit de richting van een

Nr. 77, Juni 2001 • Luk Perceval, Kurt Melens, Kiki Vervloessem, Jan... • Het Toneelhuis
ontdekten vrij snel dat we hierdoor de door ons gestelde doelen voorbij schoten

Nr. 79, December 2001 • Lieven De Cauter • Naar de dierentuin: de terugkeer van de...
Op het snijpunt tussen citymarketing, toerisme en emancipatie is er een heel management van kunst ontstaan, waarbij kunst aan allerlei externe doelen wordt onderworpen en dus middel wordt tot een doel

Nr. 86, April 2003 • Marleen Baeten • Culturele competenties verhogen: Ann Olaerts over kunsteducatie...
etcetera: Zal er een kwalitatieve beoordeling zijn van deze optionele doelen

Nr. 87, Juni 2003 • Marleen Baeten • Kansen bieden tot een brede en blijvende...
Uit: Beleidsbrief onderwijs en vorming 2002-2003 De hier opgesomde doelen zijn identiek dezelfde als de doelen die vermeld worden in Hoofdstuk I Art...Basisvakken zoals Nederlands en andere talen, geschiedenis en lichamelijke opvoeding omvatten natuurlijk wel enkele doelen die bijdragen tot de kennis van literatuur, theater, architectuur, beeldende


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK