Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


103 document(en) met "documentaire" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 45, April 1994 • Hugo Durieux • Het zachtjes breken van een takkenbos
De tekst bestaat uit elf (gesproken) liederen, die in een documentaire stijl verslag doen van het proces in 1963-1965 tegen een aantal Ausch-witz-functionarissen

Nr. 46, Januari 1994 • Marianne Van Kerkhoven • Het theater ligt in de stad en...
Lanzmann, cineast en auteur van de negen uur durende documentaire Shoah over het leven in de kampen (en misschien is hij niet vrij te pleiten van enige afgunst op Spielbergs publiekssucces) dat "een bepaalde

Nr. 47, December 1994 • (advertentie)
12-15, 19-22apr, Studios Mengeling van lyriek en documentaire, van bittere satire en spitse humor, waarin Hans Magnus Enzensberger de balans van onze Westerse beschaving opmaakt

Nr. 48, Februari 1995 • Kurt Vanhoutte • Frank Castorf in de Volksbühne
Van film en video over techno-party en rockconcert tot literaire lezing en documentaire — voor alles is een plaats op het podium

Nr. 49, April 1995 • Edwin Carels • Voor mij is iets waar zolang ik...
Door de paradoxale combinatie van artificiële cadrages met een haast documentaire directheid in de registratie bereikt Lambrechts een onverwachte graad van authenticiteit bij de meeste van haar

Nr. 51, Augustus 1995 • Christien Boer • De eigen leefwereld teruggeven als kunst
Bijvoorbeeld met het gegeven dat iets behalve een voorstelling ook best een wandeling mag zijn, of een gebeurtenis, of iets documentaire-achtigs

Nr. 51, Augustus 1995 • Hildegard De Vuyst • Tussen duivelskunstenaar en zwarte activist
zijn werken toont hij het geweld (van de oorlog) op een brutale, documentaire manier

Nr. 52, Januari 1995 • George Brugmans, Klazien Brummel • 59-95: is de cirkel rond?
Niet zo lang geleden zag ik een documentaire waarin de toekomst van de westerse cultuur aan de orde werd gesteld

Nr. 58, December 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Luisteren naar wie niet wordt gehoord
twintig aan zijn Proletarisches Theater bouwde; in zijn diverse soms sterk revue-achtige ensceneringen werden vaak filmfragmenten geïntegreerd, documentaire sequensen die de toeschouwer dwongen tot een ander...die politieke items behandelden en aan hun schriftuur een uitgesproken documentaire dimensie gaven...die men opdiept uit de theaterliteratuur of in het maken van een collage met diverse bestaande - en'soms ook eigen -materialen; ook de problematiek van het documentaire theater blijkt terug op de dagorde

Nr. 59, Maart 1997 • Marianne Van Kerkhoven, Pascal Gielen • Het kostbare theaterarchief van de BRTN
Als je 14 000 kijkers bereikt met een documentaire over Schönberg, is het voor een publieke omroep geen oneer om dat uit te zenden

Nr. 59, Maart 1997 • Myriam Van Imschoot • Forsythe met friet
de documentaire Frankfurts Forsythe, ein Choreograph über seine Arbeit, die enkele jaren geleden op ZDF werd uitgezonden, volgt de camera van Labarthe de Amerikaanse choreograaf doorheen zijn drukke...Het grappige is: wat zich maar niet laat vangen in deze documentaire is precies, jawel, de tijd

Nr. 60, Juni 1997 • Geert Opsomer • Geschiedenis en theater: de speler en de...
Hun dramaturgie is niet ontsluierend zoals de kritische journalistiek, het is geen dramaturgie van de winst zoals in het documentaire theater van de jaren '70; maar het is ook meer dan een dramaturgie

Nr. 61, Januari 1997 • Griet Op de Beeck • 'k Moest alleen JA zeggen
Na het concert wordt Bo Mandevilles documentaire over hem getoond

Nr. 61, Januari 1997 • Klaas Tindemans • Shakespeare en het pelliculetaboe
Pacino Looking for Richard is een documentaire, waarin Al Pacino en enkele vrienden op zoek gaan naar een visie op Richard III

Nr. 61, Januari 1997 • Carine Meulders • Kunst versus Terreur
dial h-i-s-t-o-r-y oogt aan de oppervlakte als een speelse pseudo-documentaire maar traceert ondertussen op subversieve wijze de overgang van een romantisch-revolutionaire kaperspraktijk tijdens de

Nr. 64, Juni 1998 • Marleen Baeten • 'De kunstenaar schept, terwijl de criticus schaapt'
doorkruisen met een documentaire bezorgdheid

Nr. 64, Juni 1998 • Pascal Gielen, Kurt Vanhoutte • Theatermakers, biologen, Annemie Neyts en andere bricoleurs
Zijn qua materiaal bescheiden documentaire deed alvast uitkijken naar de live-demonstratie die naar verluidt rond de eeuwwisseling in België te beleven zal zijn

Nr. 65, Januari 1998 • (advertentie)
tonen ook de documentaire film DerBuckel die Hoghe in opdracht van de wdr maakte over zijn leven en werk

Nr. 65, Januari 1998 • Marleen Baeten • Eerst de taal, dan het beeld
Heel de film lang, heel de toneelvoorstelling lang blijf je je ervan bewust dat de beelden die je ziet alleen maar de beelden van de maker zijn, dat ze geen enkele documentaire ambitie hebben

Nr. 67, Maart 1999 • (advertentie)
een documentaire cd-rom


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK