Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


52 document(en) met "Dialect" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
De kwaliteit is er op achteruit gegaan, maar de in Gents dialect opgevoerde volksstukken met burgerlijke moraal doen het nog steeds...Eddy Daese her-taalt soms stukken van het beroepstheater in dialect en tracht daarbij te zoeken naar relevante maatschappelijke thema's. Het G.A.T

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Het dialect en idiomatisch taalgebruik van Bonds personages is minder bedoeld als lokale kleur dan wel als klassekenmerk

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • stad en theater: Antwerpen
Dat alternatief Antwerpen zich lijkt te vermijen in het cultiveren van een soort amateurisme (spreken op stem, niet op adem; dialect spreken; stuntelig gedrag...) lijkt een logisch gevolg van het hele

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
eigen dialect, met kleine verwijzingetjes naar de actualiteit, maar zonder een wereld open te trekken

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
De ene acteur kwam uit Gent, de andere uit Brugge, nog een andere uit Turnhout en iedereen praatte vanuit zijn dialect een soort beschaafd Nederlands

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
aangebrande feministentaai) gesproken moet worden, dit voor Vlaamse acteurs niet haalbaar is. Men grijpt dan gemakkelijkheidshalve terug naar het vertrouwde paardemiddel: het dialect

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
De acteur leefde buiten de scène in het dialect, zodat het taalinstrument dat hij op de scène hanteren moest, vanzelfsprekend stroef was...De toeschouwer wordt zich hiervan het scherpst bewust, als hij dezelfde acteurs op een goede keer dialect op de scène hoort praten...Bogaerts manifesteert zich als een regisseur, die de taaibegaafdheid (zowel binnen het ABN, als binnen het dialect) van zijn acteurs prachtig expressief kan aanwenden

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
DOEK (1) Beide replieken mogen in het dialect gebracht worden

Nr. 16, Januari 1987 • Patricia Niedzwiecki • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
Nu is bewezen dat dialect niet noodzakelijk komisch is. Het publiek is muisstil en lacht als er moet gelachen worden, om de humor van de situatie, en niet omdat men dialect spreekt...Bovendien heeft het groter wordend belang van het Algemeen Nederlands - denk aan de media - een enorme invloed uitgeoefend op het dialect...Omdat het dialect zo belast is met allerhande connotaties, vergt het zeer veel energie om de tekst geloofwaardig te kunnen overbrengen

Nr. 17, Maart 1987 • Klaas Tindemans • Maakt Sam Bogaerts theater uit leedvermaak?
Hoe concreet, "herkenbaar" de middelen ook zijn-de kerstavondsfeer, de grofheden, vaak in sappig dialect, de komische clichés - , bij Bogaerts verwordt het stuk tot een akelige, naakte parabel over de

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Bovendien begon ook het gebruik van het Antwerps dialect op dat moment zijn beperkingen te tonen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Frank Peeters • Lucas Vandervost bewerkt Pan voor De Tijd
Hierdoor komt hij binnen het bereik van een code-traditie waarin ook Buysse, die Het Gezin van Paemel in het Gentse dialect schreef, kan worden gesitueerd...Waar Buysse het dialect hanteert om zijn sociale aanklacht via een realistisch taalgebruik kracht bij te zetten, daar wordt deze substandaard-code hier gebruikt om de kneuterigheid die deze

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
Ook de keuze voor het Antwerpse dialect als taal van de mensen in de stad ("de klootzakken daar beneden") leek me fout: het leidde de aandacht af van de universaliteit die Koltès wil suggereren, onder

Nr. 24, December 1988 • Alex Mallems • Gildas Bourdet
Ik heb dat taaltje samengesteld uit mijn kennis van Engels, Duits en dialect uit Noord-Frankrijk, wat dus helemaal geen echt Vlaams oplevert, maar dat is niet erg want mijn personage vindt dat soort

Nr. 25, Maart 1989 • Thierry Lewyllie • Het carnaval van Romans
Als auteur verkiest hij in zijn geboortedorp Ruiselede te blijven werken, en het plaatselijke dialect te gebruiken als de taal voor zijn toneelstukken

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Koudwatervrees voor de radicale lectuur
Van Osip, de paardedief, de enige proleet in het stuk, maakt Jappe Claes een 'originele' karikatuur met een Oostvlaams dialect en een brokkelige zinsbouw

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
De mannentaal degenereert tot een merkwaardig dialect met fascistoïde en militaire inslag : "de opstand tegen het wijf is een creatieve daad

Nr. 32, December 1990 • Luk Van den Dries • De man, hij wankelt
Perceval laat zijn acteurs gewoon dialect praten : maar dan niet plat realistisch, het is immers geen sociale milieuschildering, maar eerder citerend

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Erwin... • KRONIEK
een eerste deel brengen de drie oude mensen hun verhaal , zonder emfase, in een eigen stijl en dialect, gezeten op een stoel

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Maarten Van Steenbergen, Geert Sels,... • KRONIEK
Jan Decleir doet er nog een schepje bovenop door Jan Spaan (een zeer vermakelijke Tony De Maeyer) het meest onverstaanbare en platte dialect te laten schreeuwen


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK