Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


86 document(en) met "commissie" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Juul steekt plechtig een sigaar op) Juul En dan zijt u Jeronimus... Fie Ga zitten, mijnheer... Jeronimus Dank u. Fie Ons Vera is nog efkens een commissie gaan doen, ze kan elk

Nr. 5, Januari 1984 • Paul De Bruyne, Luk Van den Dries • Karel Poma in de aanval
Hoe zal de nieuwe commissie er dan precies uitzien

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Rem-bert (4X), Streven (5X), De Goudbloem (5X). Beginnende en kleine groepen zien het Landjuweel als 'een onderonsje van de groten'. Het is ook niet ondenkbaar dat de Koninklijke Commissie van...De Koninklijke Commissie van Toezicht zou ook oog moeten hebben voor onvolkomen produkties die echter wél boeiend zijn

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • De nieuwe raad van advies
uitgesproken tot een jong of tot een avant-gardemilieu (wie van deze commissie kent het Jong Theater in Vlaanderen...Te verwachten Omdat het in een klein landje als Vlaanderen eigenlijk nauwelijks mogelijk is een volledig 'onafhankelijke en deskundige' commissie voor toneel samen te stellen mag men...de RAT heeft zich beroepen op het oude huishoudelijke reglement van de commissie en de discussie geheim verklaard

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
dat de driewekelijks vergaderende gemeenteraad of zijn culturele commissie, die een uurtje daarvoor vergadert onder voorzitterschap van diezelfde burgemeester

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • 150 jaar Bourla: De geschiedenis van een...
Reeds in 1930 stelde een geneeskundige commissie zo'n ernstige tekortkomingen qua hygiëne vast, dat zelfs overwogen werd een gedeelte van de Bourlaschouwburg totaal te renoveren

Nr. 9, Januari 1985 • Patricia Kuypers • SUR LE PONT D'AVIGNON
Deze raadgevende commissie, naar wie het ministerie zeer aandachtig luistert, telt 21 leden

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Twintig jaar NTG
Het driejarig contract van Poppe bevatte een clausule die bepaalde dat een percentage van de recette boven een vooraf vastgelegd gemiddelde als een soort commissie bij zijn directeurswedde zou worden...Door die onverwacht hoge publiekstoe-loop (het NTG-budget was berekend op zo'n 150 toeschouwers per voorstelling) liep die extra commissie op tot een fiks bedrag

Nr. 14, Juli 1986 • Jan Joris Lamers • Jan Joris Lamers
Een speciale commissie bedacht toen dat het bestaan van een gezelschap principieel eindig zou moeten zijn, stelde een termijn van drie jaar en met ingang van dit jaar is dat dus zo

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
Annemie Neyts (PVV), Marc Galle (SP) en Luc Breyne (CVP) zijn allen lid van de Commissie voor Cultuur van de Vlaamse Raad; de laatste is daar zelfs voorzitter van

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Nederland bestaat zoiets al jaren). Op gemeenschappelijk initiatief van de commissie Jeugdprogrammatie van de FeVeCC (Federatie van Vlaamse en erkende Culturele Centra), het Vlaams Theater Circuit, de

Nr. 14, Juli 1986 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Ondertussen is er binnen de nieuwe regering een commissie samengesteld om het kunstonderwijs te hervormen

Nr. 20, December 1987 • (advertentie)
02-5121482 KAAITHEATER wordt betoelaagd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (Administratie voor Kunst) en de Nederlandse Commissie voor de Cultuur van de Brusselse Agglomeratie

Nr. 21-22, Mei 1988 • (advertentie)
Kaaitheater woröt betoelaagd door het Ministerie van De Vlaamse Gemeenschap, Administratie voor Kunst, en de Nederlandse Commissie voorde Cultuur van de Brusselse Agglomeratie

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Na de oorlog onderzocht een nieuwe commissie (met Teiriinck als belangrijkste adviseur) de wenselijkheid van een Nationaal Toneel en besliste tot de oprichting ervan (1945). De KNS (Antwerpen) kreeg

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
02/510.35.98). De aanvragen worden beoordeeld door een commissie, samengesteld uit twee leden van de Raad van Advies voor de Toneelkunst en twee leden van de Commissie van Advies ter

Nr. 23, September 1988 • Klaas Tindemans • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Signaal -- rapport, prijs en festival -- is ontstaan vanuit de Commissie Jeugdprogrammatie van de Federatie van Erkende Culturele Centra (Fe-VeCC), waarin al enkele jaren gezocht werd naar

Nr. 23, September 1988 • (advertentie)
Administratie voor Kunst, de Nederlandse Commissie voor de Cultuur van de Brusselse Agglomeratie en de Nationale Loterij

Nr. 23, September 1988 • Eric De Volder • "ACHIEL DE BAERE"
Van als ge ziet dat ik mijn schoenen afdoe zegt ge: "Ik ga op commissie nietwaar, gij gaat niet mee want uw schoenen zijn al uit

Nr. 23, September 1988 • Gunther Sergooris • Opera in Vlaanderen: a never ending story?
Uit het rapport van de commissie blijkt dat de man, nochtans een leek in het vak, bijzonder koppig en autoritair cavalier seul speelde en weinig of geen overleg pleegde noch met de artistieke staf


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK