Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


644 document(en) met "bestaan" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Die maatschappelijk verankerde problematiek legt Botho Strauss verder bloot door het doorprikken van modeverschijnselen, hopeloze pogingen om een zin te geven aan het bestaan...Sinds god en zijn magische hofhouding begraven werden en de mens zichzelf (h)erkend heeft als het middelpunt van het bestaan, is het er niet leuker op geworden

Nr. 1, Januari 1983 • Wim Van Gansbeke • WlM VAN GANSBEKE
moeten er dus een andere naam voor bedenken, waaruit nooit kan worden afgeleid dat er tussen 'traditioneel-burgerlijk' en 'theater' ook maar enige band zou kunnen bestaan

Nr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
Cirque Beige zal uit twee delen bestaan

Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries • Zuidelijk Toneel Globe: Pericles
nog vochten voor een bestaan

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
beide gevallen blijkt de formule om De Koopman aanvaardbaar te maken hierin te bestaan dat men de emoties van aantrekking en afstoting op zijn kop zet

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
Er bestaan nochtans andere klassieken en verraadt deze revival geen nijpend gebrek aan goede hedendaagse Nederlandse theaterteksten...Spanningen Er bestaan dus andere manieren om een stuk te "vertalen", te actualiseren of levend te maken, dan een letterlijk reproduceren van de tekst

Nr. 1, Januari 1983 • Katie Verstockt • Is dit nog ballet, is het al...
Zone zoeken twee onhandige, wereldvreemde wezens een doorbraak in het menselijk bestaan om hun eigen plaats te vinden...Later blijkt dat ene wezen uit de twee dansers te bestaan (Breuer zelf en Kate Kinstier, die o.m

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Overigens heeft dit vreselijke woord niet uitsluitend te maken met eroscentra, want er bestaan ook in gevangenissen en opvoedingsgestichten Kontakthöfe

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Ik weet het, ze zijn eeuwig want ze bestaan

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Als hij zegt dat voor hem operaregie er moet in bestaan de muziek zichtbaar te maken, dan is hij daar volledig in geslaagd...Er blijft echter een groot probleem bestaan: de partituren zijn niet veel meer dan schetsen en aanduidingen

Nr. 1, Januari 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Er moet enige reden bestaan waarom een tijdschrift over theater in Vlaanderen thans noodzakelijk is. Omdat er geen is en er nu een komt ? Dat volstaat me niet

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Zijn gekke sprongen in het begin van het stuk moeten de aandacht trekken want gezien worden is bestaan...Kijken in hoeverre het zinnig is om als collectief door te gaan, op een nieuwe manier organisatorisch en inhoudelijk zin te geven aan het bestaan van onze groep

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Het moge hoe dan ook duidelijk zijn dat de nieuwe centra, alleen al door hun bestaan en door de respons die ze krijgen, een aanzet vormen om het grijze overheidsbeleid aan een kritisch onderzoek te

Nr. 2, Maart 1983 • Eric De Kuyper •
Opdat er zo iets als 'Trauerarbeit' met het theater als inzet kan bestaan, moet er passie geweest zijn

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
En zolang er meesters en slaven bestaan, zijn we niet ontslagen uit onze opdracht

Nr. 2, Maart 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Die deutsche Welle
die antwoorden juist of onjuist zijn kan pas achteraf duidelijk worden, eens ze uitgesproken zijn). En toch bestaan die antwoorden : dat het b.v...mogelijk is de verveling van het dagelijks bestaan weer te geven zonder de toeschouwers te vervelen bewijst de 8-urige voorstelling van Jan Fabre; dat Michel Vinaver precies de abstractie een van de

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Mishalle, Paul De Bruyne • Brulin 1982: Van Londen... naar Antwerpen
Koning Gilgamesh gaat Brulin verder dan ooit in de miniaturisering van het toneel zonder het uitzicht op de totaliteit van het bestaan te verliezen

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Het heeft altijd te maken met het in beeld zetten van een toekomstvisie, een ideaal zijn, een ideaal bestaan...Ons bestaan is in wezen onrechtvaardig omdat we moeten doodgaan

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Clavigo
Bij Gilis is duidelijker dan bij Goethe aangegeven dat Clavigo's keuze slechts schijn is: de poëzie klinkt vals, de ressentimenten blijven bestaan

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
Maar ook Tasso kan in deze schijn-confrontaties slechts aan de oppervlakte bestaan...Een lijk verwijst naar niets meer binnenin, het is slechts wat overschiet nadat een zindragende structuur opgehouden heeft te bestaan


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK