Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


80 document(en) met "Beschouwingen" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • 150 jaar Bourla: De geschiedenis van een...
Ger Schmook, Antwerpens 'croni-queur par excellence' heeft in zijn onnavolgbare stijl deze interne verbouwingen tot in het kleinste detail beschreven onder de veelzeggende titel Beschouwingen bij een...Ger Schmook, Beschouwingen bij een praalziek vertoon, Tijdschrift Antwerpen, jg

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
Waar het hart van vol is ... ? Laat ik er veiligheidshalve aan toevoegen dat dit bijna theoretische beschouwingen zijn van een aandachtige kijker

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Dat is heel boeiend en spits: in het schrijven van zulke beschouwingen toont Boehmer de ware aard van zijn talent

Nr. 11, Juni 1985 • Klaas Tindemans • Decortes 'Kleur is alles' en Freuds 'Der...
De esthetiek van decor en spel is niet zo grondig gewijzigd als sommige beschouwingen vooraf konden doen vermoeden: de gedepsychologiseerde dictie is even prominent aanwezig als voordien en de

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
van "goede" kunst). De strikt theoretische maar duidelijk gefundeerde beschouwingen van Tindemans kregen een pragmatisch tegengewicht in het referaat van Robert Abirached, ambtenaar

Nr. 13, April 1986 • Inhoudstafel
Beschouwingen bij een vacature in Vlaanderens grootste schouwburg, en een interview met la Lex

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Dit waren mijn beweegredenen, mijn beschouwingen

Nr. 14, Juli 1986 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
De jongste maanden publiceerde Jozef Deleu van Ons Erfdeel beschouwingen over cultuur en cultuurbeleid in de Standaard der Letteren (5 april) en deed Hugo De Greef in Ons Erfdeel (maart -- april

Nr. 14, Juli 1986 • Peter De Jonge • Dansfestival De Beweeging
Tot zover enkele beschouwingen over De Beweeging binnen het Belgische dansaanbod

Nr. 15, September 1986 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • K R O N I E K
Na enkele beschouwingen van deze heren kreeg je het gevoel in 'Lijmen' van Willem Elschot te zijn verzeild

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Hoe Frans en hoe Vlaams hij is. In een van de zeldzame beschouwingen die onlangs in het Nederlands over Crommelynck gepubliceerd werden, noteert Roger Vandenbrande (K&Cmagazine 03/87): 'Hoewel Chaud

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
Meeuwis-sen - Rikkert Van Dijck - Gerard Mortier). 17 juni 1988 "Bij het nalezen van dit rapport met zowat alle zakelijke gegevens en inhoudelijke beschouwingen over vier jaar werking van de

Nr. 26, Juni 1989 • Herman De Dyn • Theater over filosofie
De dramatische spanning is grotendeels te danken aan het contrast én de verwevenheid van de filosofische gedachten (in de indirecte rede) en beschouwingen (in de indirecte rede) over de omgeving (de

Nr. 28, December 1989 • Erwin Jans • EEN HIAAT IN DE NATUUR DER DINGEN...
Beschouwingen bij Trilogie des Wiedersehens...Bart Philipsen, Eine nicht nachlassende Mühe um Alltaglichkeit, Beschouwingen bij Botho Strauss' Trilogie des Wiederse-hens (1976), in "Documenta", 1988, p 224-236

Nr. 30, Juni 1990 • Dirk Verstockt • "Gekwetst ben ik van binnen"
Wanneer er 'beschouwingen' komen, vooraf of achteraf, dan zijn er uitsluitend vrouwen, maar dan is er ook film, literatuur en acteren : Rosas danst Rosas, Elena's Aria, Bartok/Aantekeningen en deze

Nr. 37, April 1992 • Klaas Tindemans • De tekst en zijn varianten
het tweede theaterschrift neemt het Kaaitheater de eigen praktijk als uitgangspunt voor een aantal algemene beschouwingen over de moderne omgang met teksten Het is eerder een onbestemd gevoel...Wat ik wel lastig vind is het hanteren van de eigen produktie-praktijk als vertrekpunt voor veralgemenende beschouwingen omtrent de totale artistieke praktijk van 'de vernieuwende podiumkunsten'. Wat...De eigen artistieke produktiepraktijk als uitgangspunt nemen voor (voorlopige) conclusies over de plaats van de tekst in het actuele theaterlandschap, is nog riskanter dan bij beschouwingen over

Nr. 40, Februari 1993 • Bruno Koninckx • Een kunstwerk zonder vorm is geen kunstwerk
de eerste brief, een wat onwennige start van de voorstelling, komt een aantal abstract aandoende beschouwingen over het fascisme voor, maar in de volgende brieven worden

Nr. 41, April 1993 • Tom Blokdijk • Hoezo repertoire?
Tot nu toe heb ik me verscholen achter algemene beschouwingen over geschiedenis en beleid

Nr. 41, April 1993 • Paul Goossens • Eric Antonis
Op de, volgende pagina's beschouwingen over het werk van Jan Fabre, William Forsythe en Laura Fox, al drie te gast in Antwerpen

Nr. 43, November 1993 • Gerardjan Rijnders • State of the Union
Het culturele seizoen is weer begonnen en we zijn inmiddels alweer overstelpt met krantjes, folders, brochures, beschouwingen en inleidingen


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK