Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


11 document(en) met "W.O."Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Men improviseerde enkele weken op thema's en beelden uit het stuk door ze te plaatsen in verschillende historische contexten : de dertigjarige oorlog, de tweede W.O

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
met herinneringen waaraan Van de Velde zich tijdens W.O

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
Ook na W.O

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Zuiver historisch gezien heeft de Westhoek echter een minstens even grote sleutelrol gespeeld in het ontstaan en de onderdrukking van de Reformatie als in het verloop van W.O

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
De Morgen, 2 mei 1986 "Freelancers zijn zowat de goedkope arbeidskrachten voor het teater hé, en dat ligt in de eerste plaats aan een systeem dat de eigenlijke waarde van kuituur, w.o

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Het was één van de vele initiatieven die op de ruïnes van W.O

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
w.o

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Voor W.O...De periode gedurende dewelke Olivier leider was van het National Theatre, behoort tot de grote momenten uit het theaterleven na W.O

Nr. 82, Juni 2002 • Loek Zonneveld • Heerlijk, helder toneelspelen!
Ook op het gebied van de vormgeving haalde hij relatief nieuw en onbekend talent binnen, w.o

Nr. 99, December 2005 • Ive Stevenheydens • Venetië versus Istanbul, wie heeft de grootste?
Voor W.O

Nr. 114, December 2008 • Timmy De Laet, Myriam Van Imschoot • Het is theater zoals te verwachten maar...
De meest geliefkoosde onderwerpen zijn veldslagen, burgeroorlogen en episodes uit W.O


Development and design by LETTERWERK