Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


44 document(en) met "Ter Zake" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Ter verduidelijking van bovenstaand motto, citeren we de daarop volgende paragraaf: "De promotie, de Belgische film naar buiten kenbaar maken is trouwens altijd één van onze zwakke punten geweest...Meer ter zake dringt zich de vergelijking op met de lichaamsexpressie van de vroegere jeugdbeweging...De acteurs lijken de personages ter plekke te ironiseren maar ondertussen zie ik toch maar een naïeve, dom-principiële Lady Chiltern (Thijs), een uitgekookte, intelligente, sensuele Mrs

Nr. 9, Januari 1985 • Luk Van den Dries • Kwartet van Heiner Müller, Bogaerts contra Buyse
Dit is hier niet ter zake, illustreert enkel dat Muller een geestig man is, ondanks de getormenteerde indruk die teksten als De Hamletmachine op het eerste gezicht kunnen wekken

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Het praat niet ter zake doend en propt zich vol knackebroodjes, of: het systeempje van de auteur holt alweer zichzelf uit

Nr. 10, April 1985 • Redactie Etcetera • Het verdict van de Raad van Advies...
Inderdaad spreekt de Raad zich er nu al over uit dat er geen enkele reden voor erkenning en subsidiëring ter uitvoering van het theaterdecreet is in 1985-1986 als er niet drastisch ingegrepen wordt...Wel stel ik voor --en de Raad heeft zich ertoe geëngageerd-- dat tegen 15 januari 1985 het dossier van uw gezelschap opnieuw ter tafel komt...25 januari 1985, schreef minister Poma aan dat gezelschap: "Mijn beslissing ter zake is dat Brialmonttheater het lopende speeljaar normaal uitdoet maar met dezelfde werking voor 1985-1986 niet meer

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
de Gruyter, "ter bevordering van de voordrachtkunst en de welsprekendheid", in het leven roept...methodologische ontwikkelingen ter zake...zorgen dat de nodige middelen ter beschikking worden gesteld opdat dit opzet niet de zoveelste gemiste kans in theater-land wordt

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans • De Knee Plays uit de CIVIL warS
Dit laatste had overigens ook te maken met politieke en syndicale rivaliteiten en wantoestanden ter plaatse, en bovendien had die première plaats één week voor de schrapping van het Olympic Arts...de Knee Plays krijgt elke "clip" een rechtstreeks niet-ter-zake-doende tegenhanger in muziek en woord

Nr. 13, April 1986 • Werner Van den Mooter • Werner Van den Mooter
Ter zake nu

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans, Marianne Van Kerkhoven • Oidipoes in de kinderkamer
dit komisch of ernstig wordt gezegd, heeft geen belang en doet niet ter zake

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
De vereniging zal ter zake een begeleidende functie vervullen en als documentatiecentrum fungeren voor groepen en verenigingen, adviezen formuleren, animatieprojecten en produkties mogelijk maken...Tone Brulin - Foto Herman Sorgeloos Wim De Mont Schilderen voor het Theater Ter gelegenheid van de opening van de gloednieuwe Schirn Kunsthalle pakte men in Frankfurt uit met...Jozef van den Berg daarentegen probeert het met Mut-ter und der Tor

Nr. 21-22, Mei 1988 • Frank Peeters • Lucas Vandervost bewerkt Pan voor De Tijd
Dat de symbolist Van Lerberghe er de auteur van is, doet in feite niet zoveel ter zake

Nr. 23, September 1988 • Gunther Sergooris • Opera in Vlaanderen: a never ending story?
Eigenlijk was die afgang al van bij de oprichting van de OvV ter vervanging van de Koninklijke Opera van Gent (KOG) en de Koninklijke Vlaamse Opera van Antwerpen (KVO) voorspelbaar, want zowel wat de...Dat moet men echter als een weinig ter zake doend detail beschouwd hebben

Nr. 24, December 1988 • Hildegard De Vuyst • DOSSIER OPLEIDING
Toen Joost Florquin in 1978 overleed en zijn uren ter beschikking kwamen, werd ervoor geopteerd de jaarlijkse theatervoorstelling te omringen met een theoretisch kader...Ik hanteer bij voorkeur het begrip theater en dat omvat alles wat gebruik maakt van verschillende technieken om uitspraken over mens en wereld in een fictionele orde ter beschikking te stellen van een...Vandaar dat ik in de dramaturgische sector, waar het om concrete dramateksten gaat, de landsgrenzen volstrekt niks ter zake doende vind

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
Catalogiseringen als deze zijn in de genoemde context weinig ter zake -- nieuwe geïntegreerde kunstvormen ontladen immers ook nieuwe eigen codes, die weer nieuwe waardeoordelen verlangen

Nr. 26, Juni 1989 • Herman De Dyn • Theater over filosofie
ingeblazen' worden door de 'uiterlijke' omstandigheden: de blik uit het raam, het opstaan uit de stoel, de niet ter zake doende opmerking van een toehoorder

Nr. 27, September 1989 • Stephan Moens • DOSSIER VLAAMSE OPERA
Maar doet dat wel zo veel ter zake ? Is de vraag niet veeleer of de Vlaamse Opera erin zal slagen om een nieuw publiek te creëren ? Mag ik hiervoor - in alle bescheidenheid - twee sleutelwoorden

Nr. 28, December 1989 • Johan Thielemans • DE BEKORING VAN DE TRADITIE
De Westerling beschikt ter zake slechts over één invalshoek: die van de opera

Nr. 28, December 1989 • Hildegard De Vuyst • EEN OMGEKEERDE REDENERING
De enige verwachtingen ter zake, worden hoe dan ook gewekt door de luciditeit waarmee dansers en choreografen met hun dansmateriaal omgaan...De Leener zet in de verkommerde bibliotheek van het verlaten klooster van O.L.Vrouw-Ter-Koorts oude boekenkasten vol lege glazen; hier en daar hangt er één omgedraaid op; gedroogde bloemen, een fles

Nr. 33, Maart 1991 • Sigrid Bousset • Wim Vandekeybus : Lichamen in vrije val
Vandekeybus) Foto Octavio Iturbe lijk in de voorstelling zelf te kennen geven dat allusies, thema's en personages niet ter zake zijn ? Hoe dan ook, de verhalen die aan bod komen zijn uit het leven gegrepen

Nr. 33, Maart 1991 • Rud Vanden Nest • The tempest revisited
lazzi, charges,...) naar hun oorsprong (No-theater, Chinese opera, Balinese dans, Commedia...) kunnen worden gecatalogiseerd, doet uiteindelijk weinig ter zake...Brooks middelen komen, net als zijn acteurs, van overal ter wereld

Nr. 44, Februari 1994 • Marleen Baeten • Doink!
Vooral als ze weinig ter zake doen is dat ergerlijk


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK