Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


22 document(en) met "Tableau" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 5, Januari 1984 • Pol Arias • Daniel Mesguich: Stijl wordt systeem
Kritiek van Michel Cournot in Le Monde: "Mesguich is zoals cineasten die wel honderd ideeën hebben voor één shot: elk tableau heeft zijn interpretatie, zijn beeldvorming, erg persoonlijke en

Nr. 14, Juli 1986 • Mark Deputter • La Finta Giardiniera, de repetities
Alsof Herrmann volgens plan een hele reeks panelen had geschilderd en ze nu met veel zorg samenpaste tot één schitterend tableau

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
De betrachting om-met inzet van alle beschikbare middelen-een rijk geschakeerd tableau te schilderen, vervalt volkomen in zijn tegendeel

Nr. 20, December 1987 • Theo Van Rompay • Klapstuk 87
Een ruime scala Als we de programma's van drie Klapstuk-festivals naast mekaar leggen, vallen zowel de volledigheid als de diversiteit van het tableau op

Nr. 35, September 1991 • Sam Bogaerts • Geld, folklore & talent
Neem bijvoorbeeld het tableau van de drie grote gesubsidieerde Nederlandse gezelschappen...Neem het tableau van de drie grote gesubsidieerde Vlaamse gezelschappen (Antwerpen, Gent en Brussel). Vergelijk de namen van de ensembles, acteurs en regisseurs in 1980 met die van 1990

Nr. 41, April 1993 • Agna Smisdom • Tableau vivant van de geborneerdheid

Nr. 54, Februari 1996 • Pieter Van Bogaert • Something is sparkling in this age of...
Hier werd een tableau van een ontroerende eenvoud geserveerd, bij wijze van amuse-oeil, terwijl wij, de 'gasten', zich een plaatsje zochten

Nr. 55, April 1996 • Adri De Brabandere • Toonladders van de beweging
1650 en 1800) krijgt kennis de vorm van een meestal visuele voorstelling waarin punten van gelijkenis en verschil kunnen onderscheiden worden en in principe in een overzicht of tableau van...Het tonale systeem biedt door een getemperde stemming, waarbij elke toon als grondtoon kan functioneren (wat nieuw is in de zeventiende eeuw), de mogelijkheid om een tableau van het muzikale materiaal

Nr. 58, December 1996 • Eva van Schaik • Een dure misser
Nog altijd moet de Vlaamse theaterdans een naslagwerk met repertoire- en 'tableau de la troupe'-overzichten, choreologie en zelfs een bibliografie of register ontberen

Nr. 60, Juni 1997 • Jef Aerts • Het contaminerende spreken
Dit tijdloze tableau brengt heel kort de harmonie en rust naar boven die het voortrazende bestaan van de troep illegalen zou kunnen breken

Nr. 61, Januari 1997 • Personalia
De archeologie van de kick' (De Balie, 1995). Met Leen De Backer schreef hij eerder de tekst 'Het maniërisme van Nadine Tasseel' voor de MUHKA-catalogus 'Tableau vivant -Nature morte (en omgekeerd

Nr. 69, Januari 1999 • Rudi Laermans • Achter de schermen van het ballet
Het mangelt Wulff ten enenmale aan een pen die een tableau vivant kan neerzetten, als 'uit het leven gegrepen'. Men kan veel reserves hebben tegenover het traditionele antropologische model van een

Nr. 73, Januari 2000 • Peter Schmidt • Denken aan weerskanten van het doek
Vooraleer er dus van schilderen sprake was, ensceneerde de minister voor de schilder een tableau vivant, dat deze dan met zijn meesterlijke techniek op het doek moest afbeelden...Dit historisch-creatief aftasten van het schilderij is geenszins bedoeld om uit het schilderij opnieuw een tableau vivant te maken, maar veeleer om het gebeuren vanuit de constellatie van het...oorspronkelijke tableau vivant in de spiegel van het heden opnieuw te laten ontstaan

Nr. 74, December 2000 • Steven De Belder • Verloren gelopen in een tunnel
Minutenlang gebeurt er niets, het publiek verspreidt zich onwennig door het tableau, twijfelend of de voorstelling nu al dan niet afgelopen is. In een hoek vertrekken enkele museumvips in een Porsche

Nr. 74, December 2000 • Rudi Laermans • Dansplezier, breakdance, intieme lichamen en nog zowat
Net als in het eerste tableau werd het menselijk lichaam hier inderdaad een ding, een object zonder meer...Na het bijzonder sterke begin kon dit tableau niet écht overtuigen, daarvoor was het een ietsje te gemakkelijk

Nr. 75, Maart 2001 • Rudi Laermans • Dans als de kunst van het balanceren
Hoe ze ook keken, het podiumgebeuren viel stil en verstarde – tot een klassiek aandoend tableau

Nr. 75, Maart 2001 • Rudi Laermans • Dans als de kunst van het balanceren
Hoe ze ook keken, het podiumgebeuren viel stil en verstarde – tot een klassiek aandoend tableau

Nr. 75, Maart 2001 • Marianne Van Kerkhoven • Belangrijke kunst gooi je toch niet weg...
Ook hun ‘tableau de la troupe’ is karig: het gaat om weinig mensen die ook snel weer elders naartoe gaan

Nr. 78, Januari 2001 • Clara Van den Broek, Arne Lievens, Katrien... • Robrecht Ghesquière: 'Ik hang eerst heel veel...
Achteraan zag je de gezichten van de dansers, in het midden vormden ze een soort 'tableau vivant' met clair-obscur, vooraan zag je alleen hun silhouetten

Nr. 78, Januari 2001 • Eric De Kuyper • De zon komt op. Het is een...
tableau: 22 m breed op 14 m hoog). Door middel van transparantie, ging het ene beeld over in het andere, het ene doek werd van achter belicht en liet een tweede, derde, enz...Na dit eerste tableau werd de hele zaal op haar as gedraaid met toeschouwers en al, en schoof zo voor een tweede tableau


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK