Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


4 document(en) met "szondi"Nr. 61, Januari 1997 • Marianne Van Kerkhoven • De drager van het verhaal
Szondi's demarche sluit aan bij Adorno's bewering dat de onopgeloste antagonismen van de werkelijkheid aan de oppervlakte komen in de kunstwerken en er het karakter aannemen van vormproblemen...het drama van voor 1880, zegt Szondi, wordt de wereld beschouwd als iets dat zich 'tussen' de mensen bevindt; het talige medium om deze wereld tot uitdrukking te brengen is op dat moment...De vraag die we ons hier wèl moeten stellen is of, indien we de door Szondi uitgezette lijnen na 1950 doortrekken, we niet op een heel organische wijze bij een in essentie monologisch theater uitkomen

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • Theater voorbij het drama?
Ik beperk me hier tot een viertal 'bouwputten' waaraan in het boek wordt gewerkt: de dramatische theorie van Peter Szondi en de niet-aristotelische dramaturgie van Brecht (die Lehmann ontoereikend...Szondi en Brecht Lehmanns studie is een uitwerking van en een kritiek op Peter Szondi's invloedrijke Theorie des modernen Dramas - 1880-1950 uit 1956...Later beschouwt Szondi ook het lyrische drama als een mogelijke reactie

Nr. 86, April 2003 • Erwin Jans • De catastrofe als politiek gebaar
Deze ommekeer, deze terugtrekking in het innerlijke leven laat zijn sporen na in de opkomst van het moderne drama aan het einde van de 19e eeuw, zoals dat door Peter Szondi beschreven is in zijn...De catastrofe van het burgerlijke gebaar wordt bij Szondi vertaald in een crisis van de dramatische structuur...zijn studie over het postdramatische theater zet Hans-Thies Lehmann de analyse van Szondi verder

Nr. 113, September 2008 • Karel Vanhaesebrouck, Ivo Kuyl, Johan Thielemans • Boek, DVD
Je zou het boek van Lehmann kunnen zien als een kritisch vervolg op Theorie des Modernen Dramas - 1880- 1950 van Peter Szondi (1956). Daarin bespreekt Szondi het theater van de renaissance tot de...Szondi ziet het naturalisme, het conversatiestuk, de eenakters en het existentialisme allemaal als pogingen om deze crisis van het drama te bezweren