Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


72 document(en) met "Provincie Oost-Vlaanderen" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Eerst in Oost-Rozebeke en later in Waregem is pionier Jan De Cock al sinds 1969 werkzaam in de v.z.w...voor 1982 (K.U.Leuven, Raad voor Studentenvoorzieningen, ICS, provincie, stad). Toevallig (?) zijn beide centra ook de enige die een flink sponsorship hebben kunnen uitbouwen, in 1982 goed voor...Deze cijfers worden nog problematischer wanneer men beseft dat haast alle overheidssubsidies (ICS, BVO, provincie, BJVO) toelagen voor welbepaalde activiteiten zijn

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
onderhuids een "collectieve aanklacht is legen de miljoenensubsidies die stad en provincie aan het NTG geven" is zonder meer een LASTERLIJKE LEUGEN, waar wij met klem tegen protesteren...verspreid werd, werd onze appreciatie uitgedrukt voor de grote inspanningen die Stad en Provincie voor KNS (het gebouw) en NTG (het gezelschap) doen...De tien aangesloten gezelschappen verklaarden zich ermee akkoord de respektievelijke subsidies van Stad en Provincie te centraliseren, en het totaal beschikbare bedrag ZELF onderling SOLIDAIR te

Nr. 11, Juni 1985 • Redactie Etcetera • Het Onbeleid
Met 'officieel' wordt hier bedoeld: die theaters die binnen hun beheersorganen een structurele band hebben met de overheid: Rijk, Provincie, Gemeente). Zoals reeds gezegd is de KVS een...ook van het MKT). De Opera voor Vlaanderen is een Intercommunale Samenwerkende Vennootschap, samengesteld uit de vertegenwoordigers van de steden Antwerpen en Gent, van de Provincie Antwerpen (de...Provincie Oost-Vlaan-deren stapte eruit) en van de Vlaamse deelregering (die er in de minderheid is, maar het meeste geld inbrengt). Het RVT werd onlangs omgevormd van theater beheerd door de provincie

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Zo zaten we wat sip aan te kijken tegen een lusteloos spektakel dat het moest stellen met een ergerlijk slechte tekst (onze Oost-vlaamse Hugo zou nu toch eens een minimum aan fatsoen moeten opbrengen...Je moet maar eens kijken welke steun de provincie Antwerpen aan het Reizend Volksteater toekent...Stel je trouwens voor: er bestaat hier in de provincie sedert vijf of zes jaar een advieskommissie voor teater

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
vanwege de Provincie Oost-Vlaanderen

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Pol Arias • Dries Wieme met open vizier
Gent mochten we niet binnen met dat stuk, op bevel van Grijpdonck, die toneeladviseur was voor de provincie Oost-Vlaanderen...Wij speelden Magie Rouge in de Arcakelder en toen kwam van Grijpdonck de dreigende telefoon dat de subsidie (!) van de provincie zou geschrapt worden

Nr. 19, September 1987 • Michel De Sutter • Een kunst die het zien uitschakelt
Nieuw is ook dat in 1986 de letterkundige prijs van de provincie Oost-Vlaanderen aan het luisterspel werd voorbehouden

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries • Tussenstad
Het enige dat deze twee Brusselaars, Brabander, Antwerpenaar, West- en Oost-Vlaming gemeen hebben is dat zij in Brussel iets met professioneel theater hebben...Een rampzalige maatregel voor de KVS die het al zonder proportionele subsidie van de provincie (2 i.p.v...Het is moeilijk localiseerbaar omdat het publiekspotentieel wijd verspreid is over de 19 gemeenten, de Brusselse rand, de provincie, de forenzen

Nr. 31, September 1990 • (advertentie)
en Oost-Duitsland...03/248.38.00 deSingel deSingel wordt betoelaagd door de Vlaamse Gemeenschap en geniet de steun van de Provincie Antwerpen

Nr. 31, September 1990 • (advertentie)
door de steun van de Vlaamse Gemeenschap, de Stad Gent, de Provincie Oost-Vlaanderen, de Nationale Loterij en met de sponsoring van Knack en De Morgen

Nr. 32, December 1990 • (advertentie)
Pietersnieuwstraat 23, 9000 Gent Vooruit seizoen 90-91 wordt mogelijk gemaakt met de steun van de Vlaamse Gemeenschap, stad Gent, Provincie Oost-Vlaanderen, Nationale Loterij en wordt

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Paul Corthouts • "...en het woord beleid wordt altijd het...
Het nieuwe decreet bepaalt dan ook dat er in Vlaanderen drie hogere kunstinstellingen mogen zijn in elk net, en dat er zich bovendien geen twee van hetzelfde net in één provincie mogen bevinden...tijd aan de gang is. Zonder enige motivering legt het decreet ook vast welke afdelingen binnen het kunstonderwijs per provincie ingericht mogen worden...dat Oost-Vlaanderen geen toelating krijgt om een departement podiumkunst te organiseren: concreet betekent dit dat de afdeling toneel van het Gentse Conservatorium moet verdwijnen

Nr. 33, Maart 1991 • (advertentie)
Info & Tickets: 091/23 82 01 St-Pietersnieuwstraat 23, Gent Vooruit seizoen 90-91 wordt mogelijk gemaakt met de steun van de Vlaamse Gemeenschap, Provincie Oost-VIaanderen, Stad Gent

Nr. 35, September 1991 • (advertentie)
Provincie Oost-Vlaanderen

Nr. 39, December 1992 • Erwin Jans • Kunstencentra
De provincie wordt daarbij nogal eens uit het oog verloren: de afstand tussen Brussel en v. b. Brugge is blijkbaar groter dan omgekeerd...De provincie is niet de plaats waar kunstenaars graag vertoeven...Wij misschien wat minder omdat we in de provincie werken, ver van de bron: dat is dan een ander nadeel

Nr. 45, April 1994 • (advertentie)
09-223 82 01 Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap, Stad Cent, Nationale Loterij, Provincie Oost-Vlaanderen

Nr. 47, December 1994 • (advertentie)
samenwerkingsverband tussen Blauwe Maandag Compagnie, Kunstencentrum Vooruit en NTG en worden gesubsidieerd door de Stad Gent en de Provincie Oost-Vlaanderen

Nr. 47, December 1994 • (advertentie)
Stad Gent, de Provincie Oost-Vlaanderen, de Nationale Loterij en heeft als hoofdsponsors (mi Art & Pro Ritter, Dene, Voss Regie: Frans Strijards naar Thomas Bernhard di 14, woe 15 FEBRUARI

Nr. 50, Juni 1995 • (advertentie)
Vlaamse Gemeenschap, de Stad Gent, de Provincie Oost-Vhanderen, de Nationale Loterij en wordt gesponsord door (m\ HüI DeMorgen

Nr. 50, Juni 1995 • Tom Michielsen • Opdienen als snoepgoed a.u.b.
Het Volk profileert zich op basis van de verkoopcijfers voornamelijk op Oost- en West-Vlaanderen, waardoor het NTG en Arca al sneller in aanmerking komen voor een bijdrage...Luuk Rademakers vat de toekomstige verslaggeving in zijn krant als volgt samen: 'Ten eerste korte aankondigingen van voorstellingen in de provincie...het wekelijks aankondigend katern Buitenbeen dieper in op het culturele leven van Oost-Vlaanderen


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK