Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


224 document(en) met "provincie" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 10, April 1985 • Redactie Etcetera • Het verdict van de Raad van Advies...
De Wildeman heeft er jarenlang op aangestuurd, van het Kortrijkse gezelschap hét reizende gezelschap voor de provincie te maken en hij heeft zijn slag ook thuisgehaald: in 1974-1975 heette het...De provincie maakte hierover een afspraak met de pas opgerichte vzw die het RVT nu beheert; zij blijft immers bereid in haar begroting een belangrijk krediet in te schrijven voor een Antwerps

Nr. 11, Juni 1985 • Redactie Etcetera • Het Onbeleid
Met 'officieel' wordt hier bedoeld: die theaters die binnen hun beheersorganen een structurele band hebben met de overheid: Rijk, Provincie, Gemeente). Zoals reeds gezegd is de KVS een...ook van het MKT). De Opera voor Vlaanderen is een Intercommunale Samenwerkende Vennootschap, samengesteld uit de vertegenwoordigers van de steden Antwerpen en Gent, van de Provincie Antwerpen (de...Provincie Oost-Vlaan-deren stapte eruit) en van de Vlaamse deelregering (die er in de minderheid is, maar het meeste geld inbrengt). Het RVT werd onlangs omgevormd van theater beheerd door de provincie

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
1985), p. 123 "Er is geen enkele provincie die zo weinig doet voor het teater als West-Vlaanderen...Je moet maar eens kijken welke steun de provincie Antwerpen aan het Reizend Volksteater toekent...Stel je trouwens voor: er bestaat hier in de provincie sedert vijf of zes jaar een advieskommissie voor teater

Nr. 11, Juni 1985 • Peter De Jonge, Pieter T'Jonck • Rijnders' afscheid van Globe
Rijnders' personages worden altijd geconfronteerd met een benauwende, dominerende aanwezigheid : de moeder in In het Tuinhuis, de provincie in De Drie Zusters, de Kunst in De Domkop en de Gek

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Polverigi is een gezellig plattelandsdorpje met een 400-tal inwoners, in de buurt van de havenstad Ancona (provincie Marche). Daar organiseren Rober-to Cimetta en Velia Papa sinds 1975 een festival

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
vanwege de Provincie Oost-Vlaanderen

Nr. 14, Juli 1986 • Leo Geerts • Cambodja: Shakespeareaanse clownerie?
p.312). Iets zakelijker is het verslag van de Amerikaanse ambassadeur John G. Dean: "Toen zes maand geleden de Rode Khmer het dorp Sarsar Sdam in de provincie Siem Reap veroverd hadden, hebben

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Pol Arias • Dries Wieme met open vizier
Gent mochten we niet binnen met dat stuk, op bevel van Grijpdonck, die toneeladviseur was voor de provincie Oost-Vlaanderen...Wij speelden Magie Rouge in de Arcakelder en toen kwam van Grijpdonck de dreigende telefoon dat de subsidie (!) van de provincie zou geschrapt worden

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
Vermits de toestand van jullie onderneming almaar bedreigder wordt, werd er een steuncomité op de been gebracht in het zuiden van de provincie

Nr. 17, Maart 1987 • Michel Uytterhoeven • Op zoek naar de "next wave"
provincie gaat opvullen

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • Steve Kemp ontwerpt zichtbaarheid
Steve Kemp: "Ik moest eerst shows in de provincie in orde brengen, vooraleer ze in Londen, in West End, arriveerden; of omgekeerd, moest ik voor het licht zorgen van een show, die na een succesvolle

Nr. 18, Juni 1987 • Leo Geerts • Waarborg voor continuïteit en traditie
Voorlopig kwam deze besnoeiing slechts neer op een doorschuiven van de financiering naar lagere overheden: stad en provincie Antwerpen pasten samen 5 793 000 fr

Nr. 19, September 1987 • Michel De Sutter • Een kunst die het zien uitschakelt
Nieuw is ook dat in 1986 de letterkundige prijs van de provincie Oost-Vlaanderen aan het luisterspel werd voorbehouden

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
de kritiek werd zelfs gewag gemaakt van een Vlaamse Fassbin-der en het leverde Verheezen de "Prijs van de Provincie Antwerpen voor een Dramatisch Werk" op...reeds sedert jaren vanwege de provincie Antwerpen een subsidie ontvangt: vanaf 1984 als balletschool en voorheen nominatim als vereniging ter bevordering van dramatische kunst...Elen, directeur Provinciale Cultuurdienst van de Provincie Antwerpen Etcetera ontving Hôho is een theatertijdschrift dat probeert over toneel na te denken en daarvan

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
de opdracht in de provincie te gaan spelen, ook in Gent waar het gezelschap werd opge- doekt

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • De Tijd, BMC en Arca wringen zich...
jaren 70; het Limburgs Projekttheater tenslotte vindt zijn eerste motivering als theatervoorziening in een provincie die in deze materie als 'misdeeld' kan omschreven worden

Nr. 24, December 1988 • An-Marie Lambrechts, Geert Opsomer • Jos Verbist
Enkele jaren geleden konden Herman Gilis en Pol Dehert er nog bandeloos op zoek gaan naar nieuwe theatercodes, terwijl tegelijkertijd directeur Jo Decalu-we met De raadsheren van Nevele de provincie

Nr. 25, Maart 1989 • Johan Thielemans • De zwarte lach van Ayckbourn
Eerst acteerde Ayckbourn op school, vervolgens ging hij bij een reizend gezelschap werken en sukkelde hij in de provincie rond tot hij Stephen Joseph ontmoette, die in Stoke-on-Trent een théâtre-en

Nr. 25, Maart 1989 • Thierry Lewyllie • Het carnaval van Romans
Dröme, vroeger de provincie de Dauphiné) tijdens de jaren 1579-1580

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries • Tussenstad
Een rampzalige maatregel voor de KVS die het al zonder proportionele subsidie van de provincie (2 i.p.v...Het is moeilijk localiseerbaar omdat het publiekspotentieel wijd verspreid is over de 19 gemeenten, de Brusselse rand, de provincie, de forenzen


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK