Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


77 document(en) met "private" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Voor het culturele leven is de huur van die gebouwen, in private exploitatie, onbetaalbaar

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
Buyssens, Van private muziekschool tot KVMC) vermeldt weinig over de toneel- en voordrachtleergangen

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries • Dantons dood in het NTG
Het is de overgang van het private naar het maatschappelijke

Nr. 8, September 1984 • Klaas Tindemans • REPERTOIRES IN HET SEIZOEN 1984-85
Glenn Ross (inderdaad, de Pulitzer Prize), aangevuld met Pirandello (Ieder zijn waarheid), Shakespeare (Driekoningenavond) en Noel Coward (Private Lives) en wat West End: keurig, verzorgd burger-lijk toneel

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Ook de parodie op Noel Co ward's Private Lives vond ik erg zwak: de uitvergroting van het 'geile typje' samen met de travestie komen al te goedkoop over

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
Overheid versus private financiering", temeer daar als eerste referaathouder het woord werd gevoerd door Patrick Dewael, Gemeenschapsminister van Cultuur

Nr. 18, Juni 1987 • Luk Van den Dries • Ook het Israëlische volk is niet heilig
Het gaat mij om de spanning tussen het private en het publieke leven, om het besef dat het publieke gebeuren een weerslag heeft op het privé-leven en vice versa

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst • Chris Thys, actrice
Later werk je met personal objects, dingen die voor jou privé een emotionele waarde hebben, wat dan weer uitgebreid wordt naar private moments

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Private Lives van Coward de beperking tot twee acteurs veel scherper en hilarischer de mechanismen van de man-vrouw verhouding blootlegt dan een normale bezetting

Nr. 27, September 1989 • Klaas Tindemans, Lieven De Cauter • Toneelspelen is marginaal sinds de Romeinen
Het pak van René Eljon in Private Lives (Coward), dat is 100% acryl, verschrikkelijk stijf.Dat heeft iets beangstigends, maar het werkt...Dan zeg ik: 'daar denken ze na'." KT: Maar als je hei toneel holderdebolder overhoop gooit, zoals na het eerste bedrijf van Private Lives, dan plaats je eigenlijk ook een punch-line

Nr. 30, Juni 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De ondraaglijke lichtheid van verlangen
private, maar steeds een maatschappelijke aangelegenheid is geweest; zonder maatschappij bestaat het paar, het gezin niet

Nr. 30, Juni 1990 • Erwin Jans • Het Achterland van het theater
Voorstellingen als Lady Windermere's Fan, Shaw/Wilde/Sardou en Private Lives maken glashelder hoe een 'dubbele moraal' de menselijke verhoudin-gen,i.c

Nr. 40, Februari 1993 • Bart Philipsen • Als een open scheermes door de wereld
Woyzecks private illusie van een tastbaar geluk - Marie - wordt de pijnlijkste toetssteen van zijn scherpe intuïties omtrent de ware 'natuur' der dingen, die hij echter niet ten volle op zijn

Nr. 42, Juni 1993 • Bart Philipsen • De scène, het misverstand en het ogenblik
tegen de valse god, wiens oog wilde totaliseren wat slechts door een onherhaalbaar toeval 'coïncideert': een veelheid van private, elkaar al dan niet doorkruisende geschiedenissen, een...Die ruimte bestaat in deze enscenering overigens uit een aantal uit elkaar schuifbare, langwerpige monolietachtige blokken, een woud van 'stenen' zuilen, waarmee publieke en private ruimtes worden...Uit de de tijd van de vergissing verschuift het 'abstracte' perspectief van deel I naar het meer private, intersubjectieve niveau: de architect Laurens betrapt zijn opdrachtgeefster, de mondaine Delia

Nr. 46, Januari 1994 • Herman Asselberghs • Dar A Luz' Tight Right White
De dealers, pushers, pimps en private dicks uit de blaxploitation nemen het met de mores niet zo nauw, maar komen steevast als winnaars uit de strijd

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Als het centrum leeggelopen is
Dat tast de grens tussen het publieke acteren en het private aan: alles wordt privé, en dus onderworpen aan de eis van echtheid en waar- heid

Nr. 59, Maart 1997 • Daniël Biltereyst • Een bijziende zoektocht naar legitimiteit
Een klein aantal private concerns controleert de brede massacommunicatie- en informatiesector, terwijl de private financiering via sponsoring en reclame sterker is dan ooit

Nr. 60, Juni 1997 • Geert Opsomer • Geschiedenis en theater: de speler en de...
Private Lives - Toneelspelersgezelschap Stan / Bernaded Dexters reld, toen we ons nog niet met die eindigheid konden verzoenen, iets dat geweest is (de geschiedenis

Nr. 61, Januari 1997 • Klaas Tindemans • Shakespeare en het pelliculetaboe
Misschien zou het inderdaad gemakkelijker zijn om, Granville-Barker indachtig, Shakespeare-films van Shakespeare te ontdoen, zoals West side story dat met Romeo and Juliet deed, of My own private

Nr. 62, December 1997 • Eric De Kuyper • De zin van een anachronisme
Ik geef een voorbeeld: een opvoering van de salonkomedie Private Lives van Noel Coward die ik in de jaren tachtig in Londen zag


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK