Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


49 document(en) met "Portretten van" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 5, Januari 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
Voor een eigen dramaturgie en bijdragen bevat van Wil Beckers, Leo Geerts en Rafaël Vandermeerschen, die ook de redactie waarnamen; verder zijn er ook teksten van Geert Opsomer, Roger Van Ransbeek...Het werk is ingedeeld in vier blokken: een geschiedenis van het NVT; Kritische bemerkingen en kanttekeningen bij de 10-jarige evolutie; Portretten van de 24 auteurs waarvan het NVT tijdens zijn...bepaalde theaterperiodes en hun specifieke stijl, lijdt de programmering van 1980 aan dezelfde kwalen als die van 1920, t,w. een gevoelig primeren van geïmporteerde stukken op de eigen produktie én

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
De bedoeling is dat zowel de publicatie als het exposeren van de opsplitsbare reeks portretten, naast elkaar kunnen bestaan...Fabre zelf bevestigt mijn vermoeden: Vrienden is niet zozeer een tentoonstelling van portretten dan wel een demonstratie van 'kunstbedrijvigheid'. Daar is niets op tegen...Een citaat van Donald G. Marshall, het lijkt wel voor Wilson geschreven: "In het geval van het kunstwerk opent de kunstenaar, langs het verlies van zijn gewone wereld en van zijn gewone

Nr. 11, Juni 1985 • Peter De Jonge, Pieter T'Jonck • Steve Paxton
Ondertussen wijzigt constant het beeld dat je krijgt van het totale gebeuren door het steeds verder uiteenschuiven van de tribunes, tot op een bepaald moment dat diffuse, vale beeld van een...Dat omslaan van de waarneming van ruimtes, klanken en bewegingen van ongecontroleerd in bestudeerd 'structureert' de voorstelling, hoewel allerhande lijnen deze voorstelling blijven doorkruisen zonder...het begin zijn er ook sporen van het vroeger werk van Paxton te merken: het verslepen van planken dat al in Bound te zien was, het om elkaar cirkelen van de dansers uit Contact Improvisation

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
de houding, uitzicht en motoriek van de personages: de voetspreidstand van de zoon, de driftige passen van de nicht of haar geschuifel langs muren, de sullige motoriek van de vriend...Tekenaars en schilders borstelen soms ook het theater op papier en doek, meestal in de vorm van statische portretten, weifelend tussen de acteur/actrice en het uitgebeelde personage...Zo bijvoorbeeld kan je van de foto's die Max Waldmann in de jaren zestig maakte van produkties als Marat Sade van Peter Brook, Dionysos in '69 van The Performance Group, van Living Theatre, de rituele

Nr. 17, Maart 1987 • Mark Deputter • Claus Peymann in Wenen
tickets, de promotie van een voordelig ''keuzeabonnement'' (naast het bestaande "klassieke" abonnement), de organisatie van - zeer druk bijgewoonde - pu-blieksgesprekken en de creatie van een jonger...De intrede van deze nieuwe ploeg ging gepaard met een programmatie van vier originele Bochum-enscene-ringen van de hand van Peymann: Der Theatermacher (Th...Met verbetenheid zet Ludwig zich aan het werk: haalt de portretten van de wand, hangt ze omgekeerd, verschuift de kast - grootmoeders Boheemse porselein moet er daarbij aan geloven-, maakt plannen

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
even belangrijk als de openbaarheid van het beheer van alle gezelschappen en van de bestemming van de gelden...De Raad van State van zijn kant vernietigde het besluit van de minister van Cultuur om de subsidiëring van Globe te beëindigen: in strijd met het beginsel van behoorlijk bestuur, vond de rechtbank...Ze schetst kort, krachtig en helder het verloop van de geschiedenis: van Mickery en van haar context, van de avant-garde en het establishment, van de klare lijn naar de complexe verwarring

Nr. 26, Juni 1989 • Hildegard De Vuyst, An-Marie Lambrechts • "Eenvouds verlichte waters" spelen
Voelen "Noem eens een voorbeeld van een voorstelling waarin kinderen niet au sérieux genomen worden ?" De Naam van de Maan, die kindermusical op tekst van A.M.G.Schmidt van het...Dan heb ik dia's laten zien van Balthus en Repin (een Russische schilder van rond de eeuwwisseling met van die verstilde aanwezige portretten). Ik heb ook I Puritani van Bellini laten horen en ook...grote delen laten zien uit Nostalgia van Tarkowski, om zo te tonen dat het ego van de acteur en de actrice niet belangrijk is, maar dat ze een deel zijn van het geheel

Nr. 29, Maart 1990 • Johan De Boose • Andrzej Wajda
tegelijk een eenheid vormen en erg verschillende portretten tekenen van theaterregisseur Wajda...Nog lagen er zeven jaren voor hen van duldeloos lijden, maar ook van grenzeloos geluk ! (...) Maar hier begint al een nieuw verhaal, het verhaal van de geleidelijke vernieuwing van een mens, het...Het spektakel is Hamlet's hulde aan de acteurs, die tijdens de staat van beleg weigerden te spelen voor de Poolse televisie, en dat betekent zoveel als het kruim van de Stary-troupe

Nr. 30, Juni 1990 • Dirk Lauwaert • Theaterfotografie
Het oudst zijn de portretten van theaterartiesten, maar dat zijn nu juist de foto's die los van een voorstelling worden gemaakt...Vandaar de klemtoon op portretten : wat nu de zoektocht is naar het unieke, intense moment in de huidige theaterfotografie, was vroeger de cultus van het gelaat en de pose in de oude portretfotografie...Pas voor ons is die onthulling deel van het theatrale geworden : het is ons intense bewustzijn van het momentane karakter, van de fragiliteit van het scenische

Nr. 32, December 1990 • Luk Van den Dries • De man, hij wankelt
Perceval en Joosten kozen tot nog toe voor zeer diverse teksten : van Grieks tot Elizabethaans, van epiek tot cinema, van Don Quichotte tot Zomergasten...Herinneringen aan muffe huiskamers met Maria onder de stolp op de schoorsteenmantel, aan besloten gemeenschappen vergroeid in dampende aarde en wierookgeuren, aan de zwart-wit portretten van ouders en...Dat van Cyriel Buysse met zijn mengeling van Frans en Vlaams; dat van Claus met zijn Pattinis, Vermeerschen en Van Daeles; dat van Van Lerberghe (Pan) met zijn pastoors en burgemeesters

Nr. 33, Maart 1991 • Sigrid Bousset • Wim Vandekeybus : Lichamen in vrije val
Het verstoorde portret is het eerste beeld van Roseland, een video van Walter Verdin, Octavio Iturbe en Wim Vandekeybus, gebaseerd op het choreografisch oeuvre van laatstgenoemde...Dat ontbreken van een stabiele kern heeft gevolgen voor alles wat met de structuur van Vandekeybus' werk te maken heeft, op alle niveaus : de microstructuur van bewegingseenheden, de macrostructuur...van elk van zijn drie produkties, en de overkoepelende structuur van zijn oeuvre

Nr. 37, April 1992 • Hugo Durieux • De meubels van Robert Wilson
Einstein on the Beach of de stukken die hij in de jaren zeventig maakte op teksten van Christopher Knowles zijn uitstekende voorbeelden van dit weren van betekenis...De opera uit 1976 gaat helemaal niet over Einstein (hoewel er wel een figuur in voorkomt die lijkt op een van de bekende portretten van de fysicus). Sterker nog, The Live and Times of Joseph Stalin...De bijdrage van Muller bestaat uit citaten bij 32 foto's van 'meubelsculpturen ' en uit het werk van John Cage heeft Wilson eveneens 32 citaten gesprokkeld

Nr. 42, Juni 1993 • Bart Philipsen • De scène, het misverstand en het ogenblik
De spanning tussen de verscheidenheid van de groep en de drang tot totalisering van de fotograaf, tussen de tijd van de vereeuwigende representatie (de foto) en die van het ogenblik, tussen het vele...Anita berooft hem ontgoocheld van zijn krans (in een andere opvoering van de Tijd was het de adelaar zelf, Goethes Tasso, die er afstand van deed): een symbolische (zelf-)castratie van de representant...Laurens formuleert via een verwijzing naar Degas' portretten van badende vrouwen het inzicht dat zelfs het oorspronkelijke bloot, de onverhulde, niet-fantasmatische of -gesymboliseerde werkelijkheid

Nr. 43, November 1993 • Bruno Koninckx • Kartonnen, holle en andere dozen
Ook sommige theatergezelschappen overdrijven in de zorg die en het geld dat ze besteden aan het opbouwen van een imago door middel van drukwerk...flink stuk pretentie bij elkaar (de ondertitel van Dozen luidt trouwens 'een étude'). Zo dacht ik toch dat het juist één van de typische kenmerken van het theater was dat een produktie iedere avond opnieuw...Waar acteurs als Stany Crets en Peter Van den Begin in andere produkties af en toe 'over the top' gaan bij het uitbeelden van een komisch personage, blijven ze nu nog net op de grens van het

Nr. 46, Januari 1994 • Hildegard De Vuyst • "Wat vroeger was is nu voorbij"
Callens (hobo), Françoise van Hecke (zang en harmonium). De samenstelling van dit orkest typeert in grote mate de stijl van Van der Harst: een ongewone combinatie van instrumenten en klankkleuren, van...De fragmentarische tekst, herinneringen en wijsheden van een oude vrouw, krijgt een pendant in de vormgeving: op verschillende schermen (fotokaders) verschijnen flarden van portretten, teksten...Voorbij Portretten en De vuurvogel hebben gemeenschappelijk dat ze de typische sfeer van Lod-produkties, die weemoed, dat verlangen, ook thematiseren; ze geven namen aan de

Nr. 51, Augustus 1995 • Marleen Baeten, Loek Zonneveld • Redactioneel
Dat doen we op de eerste plaats aan de hand van portretten van - en interviews met enkele theatermakers...Nieuwsgierig naar de mening en ervaring van regelmatige theaterbezoekers, lieten we een twintigtal Vlamingen en Nederlanders aan het woord over hun mooiste en hun vreselijkste theatermoment van het...Bij het lezen van dit dubbelnummer van Toneel Theatraal en Etcetera krijgt u een gevarieerd, zij het onvolledig, beeld van de zeer verschillende manieren waarop theatermakers met deze vragen omgaan

Nr. 59, Maart 1997 • Dirk Lauwaert • Het slechte geweten geafficheerd
Beloftes van een alternatief, beloftes van iets buiten en boven de wet van de dagelijkse gang...Wat onmogelijk wordt onder dit regime is iedere erkenning van het klassieke - van een referentietekst en dus ook van een interpretatie als uitvoering...Resultante van slecht geweten, van het onevenwicht tussen de cultuur-politieke agenda op glanspapier en de knagende zelftwijfel van het hele cultuurbedrijf

Nr. 61, Januari 1997 • (advertentie)
THEATER LEXICON PORTRETTEN VAN PODIUMKUNSTENAARS Tone Brulin Julien Schoenaerts Herman Teirlinck Walter Tillemans Het Kritisch Theater Lexicon...Met redactionele bijdragen over opvallende feiten en gebeurtenissen van de afgelopen jaren...02/201.09.06, FAX: 02/203.02.05 e-mail: vti@ecna.org http://www.vti.be Het VTI wordt betoelaagd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Cultuur en is gesponsord door de

Nr. 61, Januari 1997 • Griet Op de Beeck • 'k Moest alleen JA zeggen
Dan een monoloog - geschreven door Rijnders -van één van de pakweg twintig acteurs die op de scène aanwezig zijn; en niet eens de meest Arne Sierens / Kurt Van der Elst...het spervuur van de vijand loopt; de slotmonoloog van Paola uit De Drumleraar waarbij alle begrippen vallen; het orgiastische hoogtepunt van de verhalen van De Soldaat-Facteur en Rachel waarin geboorte en...Marilyn Monroe, het bezoek, de waterput en de revolutie', met portretten van Paul Pourveur, Peter De Graef, Arne Sierens en Willy Thomas

Nr. 62, December 1997 • Eric De Kuyper • De zin van een anachronisme
Veel meer dan het ophangen aan een wand van een oud schilderij, het restaureren van een gebouw of stadsdeel of zelfs het uitvoeren van een muziekstuk, is het opvoeren van een theatertekst, een opera...Wat aangevangen met de voor ons zo vreemd aandoende mengeling van schuld en lust, zoals in een niet eens zo ver van ons verwijderd stuk van Mauriac, De onbeminden...KRITISCH THEATER LEXICON portretten van podiumkunstenaars Anne Teresa De Keersmaeker Jan Fabre Wim Vandekeybus Marc Vanrunxt Deze


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK