Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


7 document(en) met "Paul Gilroy"Nr. 49, April 1995 • Stef Ampe, Geert Opsomer • Over kannibalisme en verscheidenheid
ontleden de progressieve kunstuitingen als getuigen van een dubbel bewustzijn (het spanningsveld tussen de white en de black atlantic van Paul Gilroy) of van een ontstellende culturele hybriditeit (de

Nr. 50, Juni 1995 • Herman Asselberghs • Polemiek: Brief van Herman Asselberghs
Laat ons de lessen uit het post-moderne en het post-koloniale debat vlug van tafel vegen: Paul Gilroys 'black atlantic' en Homi Bhabha's 'in-between' en andere ontstellend vergezochte theoretische...Zeker omdat deze contreien dringend behoefte hebben aan intellectuelen (zoals bijvoorbeeld Gilroy en Bhabha en Hooks) die van vele markten thuis zijn

Nr. 58, December 1996 • Herman Asselberghs • Theatrical Correctness
Daarom is het des te spijtiger dat tg Stan zelf selectieve info bezorgt). Maar zij bestaat: zwarte cultural critics als Paul Gilroy, Bell Hooks, Greg Tate en Michel Wallace (om er maar een paar te

Nr. 69, Januari 1999 • Erwin Jans • Desoriëntaties in een multiculturele wereld
Paul Gilroy omschrijft de term 'multiculturalisme' als 'een esthetisch en zelfs ethisch principe waar een aantal moderne historische ontwikkelingen van doordrongen zijn die bevestigd worden door de

Nr. 76, Maart 2001 • Marianne Buyck • Kazungu, de metis
Paul Gilroy] Verzoening Kamanayo’s film toont hoe iemand met een onmogelijk verleden kan omgaan zonder vergelding of wraak, maar door een verzoening zonder verdringing of zonder een

Nr. 90, Februari 2004 • Erwin Jans • Hoezo, 'allochtonentheater'?: It ain't where your from,...
Ik neem volgende gedachtegang van Paul Gilroy als uitgangspunt om hier verder over na te denken: 'Ik wil de term multiculturalisme op een bespiegelende manier benaderen, niet als een duidelijk omlijnd

Nr. 97, Juni 2005 • Erwin Jans, Ivo Janssens • Een horizon van belangrijke vragen
Misschien moeten we ons afvragen wat er gebeurt als we de politieke implicaties van multiculturalisme omarmen in plaats van ze uit de weg te gaan’, aldus de Britse socioloog Paul Gilroy, ‘maar het


Development and design by LETTERWERK