Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


38 document(en) met "Ook Bataille" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Maar zien betekent niet noodzakelijk inzien: een hevige lichtbron is ook oorzaak van verblinding). Het kenmerkt ook de houding van de toeschouwer: hij kent de afloop en kan zich enkel verbazen over de...Onder de A vind je in de alfabetische lijst ook Ariadne, Arrabel, Brian Auger; onder de B naast Pina Bausch ook Huy Béart, Julos Beaucarne, Gildas Bourdet, Angelo Branduardi, Willem Breuker ; onder de...Maar tegelijkertijd is men ook blij dat dit feestboek zo'n ongewoon, niet alledaags en ook niet onmiddellijk nuttig karakter heeft

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Sire, er zijn geen grenzen meer
gefascineerd door het werk van Bataille, veel later is daar ook het werk van Heiner Müller bijgekomen...de benaming Groupov zit ook een Oostblokcomponent: we zijn in dit land op de vlucht...Halfweg de periode werd ook afgesproken in een station waar geprobeerd werd op een ongeforceerde manier de omgeving te beïnvloeden, een interactie aan te gaan met passanten

Nr. 21-22, Mei 1988 • Frank Peeters • Lucas Vandervost bewerkt Pan voor De Tijd
Maar blijkens de ondertitel is er ook satire en het is hieraan dat het werk zijn overlevingskracht ontleent...Surtout en Belgique où c'est période de grande bataille, comme vous savez...20). De aanpak van Vandervost is minder opvallend, daardoor subtieler maar meteen ook kwetsbaarder

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Ook Zombi is opgebouwd rond een ideëel bindcon-cept...De Parade, Initiatief, Monoliet). Ook de verklaring van de letterwoorden en de spelling van de adressen missen soms precisie (bijvoorbeeld Auguste Orts). Hoe dan ook, dit dossier, evenals de kritische...zijn beginjaren ook op felle tegenstand stuitte). Anderen hopen via 'achilleshiel' Morris diens baas en verdediger Gerard Morlier te treffen

Nr. 28, December 1989 • Erwin Jans • EEN HIAAT IN DE NATUUR DER DINGEN...
Met 'subject' bedoel ik niet alleen schrijver/verteller en personage in Strauss' werk, maar ook en vooral de lezer/toeschouwer ervan...Geen geforceerd herstel van een eenduidige samenhang tussen tekens en betekenis, maar ook geen vrijblijvend spel met tekens...Ook bij Het Nationale Toneel is iedere samenhang zoek, maar evenzeer iedere investering van het publiek in de voorstelling

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
Verderop in de geschiedenis, gedurende de bloei van de Griekse beschaving, werden sporen van die rites mee opgenomen in de orfisch-dionysische traditie, welke ook haar invloed zou hebben op het latere...Ook Gilis en Verbist hebben zich niet geconcentreerd op de sociale, maar op de morele conflicten, niet alleen tussen de twee klassen, maar ook tussen de Galotti's onderling...Het is een tekst over liefde en verlangen, maar niet in hun romantische betekenis, veeleer in de betekenis die de Franse filosoof Georges Bataille aan de erotiek gegeven heeft : de erotiek als een

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Dat laatste wordt hoe dan ook duidelijk onder de geladen stiltes, die een waarmerk van Pinters theater zijn en ook in dit stuk niet ontbreken...Zo komt ook de danstechniek - in zijn vele vormen - niet als doel, maar als middel naar voor, wat meteen ook de discussie over de waardeverhoudingen tussen de verschillende dansstijlen naar de...Ook bij Larrieu speelt de dood een rol : "Er is een tendens aanwezig om de dood te vergeten

Nr. 36, December 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Bruna Koninckx, Paul... • KRONIEK
Het is nieuwe maan... door STAN Frank Vercruyssen, één van de STAN-leden, heeft iets met acteren, maar ook met Büchner, Bernhard, Afro-Amerikaanse culturen en eenvoud...Een toneelstuk dat reminiscenties oproept en een enscenering van Van Hove/Versweyfeld die dat op haar beurt ook doet: de enscenering van Zuidelijk Toneel creëert een hoogst merkwaardige ontmoeting van...Ook hier is Plato niet ver af: in het Symposion wordt Eros beschreven als de kracht achter de filosofische zoektocht naar het Schone en het Goede

Nr. 42, Juni 1993 • Geert Opsomer, Erwin Jans • Prospero's offer
L.A.J.Burgersdijk) Op de scène staat een slanke, rijzige gestalte, gehuld in een lange blauwe mantel met in de rechterhand een houten staf: de staf van een tovenaar, maar ook de staf van een...Hij verwoordt daarmee het pijnlijke inzicht van het moderne theater, dat scherper dan welke andere kunstvorm ook de kloof met de gemeenschap heeft ervaren...Bataille gebruikt voor deze ontmoeting de term 'communicatie', die hij omschrijft als dat 'vernietigende proces van openbreken van het in zichzelf geslotene, waarbij dit een deel van zichzelf verliest

Nr. 45, April 1994 • Rudi Laermans • Ik lijd aan Aids, ik ben op...
bracht: veroordelingen, opsluitingen, jarenlange gevangenisstraffen) . Het is dan ook verre van toevallig dat Philoktetes in Müller's variatie door Neoptolemos wordt gedood: de inciviek of landverrader moet...Onze cultuur is doodsvijandig, en dat houdt behalve een verregaande taboeïsering van sterven en dood ook en vooral in dat de dood niets met plezier of genot (in welke vorm dan ook) van-doen heeft...En hoeft het ook nog gezegd te worden dat het bedreigende altijd ook fascineert, althans indien het zich op een veilige afstand bevindt - op een podium bij voorbeeld

Nr. 48, Februari 1995 • Freddy Decreus • Franz Marijnen regisseert Oedipus/In Kolonos
zijn Woyzeck (1988), Orgie (1989) en Macbeth (1990) gloeide nog een onderstroom van brutaliteit en geweld, die volop uitbarstte in stukken als Le Balcon (1989) en Bataille/Bataille (1992). Wie...De mens dus ook opgevat als raadsel en mysterie, als handelend bewustzijn in contact met de onbewuste oergrond van het zijn...die zin wijst de ruimte als trechter ook naar het punt waar de verloren éénheid thuishoort

Nr. 49, April 1995 • Johan Reyniers • Nomaden over de grens van de taal
De Franse filosofen die zich met dat Duitse probleem bezighouden hebben het ook over de Sade gehad: Blanchot, Bataille, Lacoue-Labarthe...Eigenlijk speelt ook hij op de achtergrond mee in Kopnaad — en ook in de dichtbundel Bezoekingen al...De publieke opinie bij ons is dan ook niet klaar om te zien waar het nu met Duitsland, en ook met Europa, naar toe gaat

Nr. 50, Juni 1995 • Johan Thielemans • Troje, of er valt niets meer te...
Terpstra heeft uit verschillende bronnen geput, want naast verhaalstof van Homeros heeft hij ook teruggegrepen naar Euripides en Virgilius...Priamus, en haar zoon Hector verschijnen ook in Troilus en Cressida van William Shakespeare...Dat gebaar van Ajax, die weerloosheid van Hector hebben niet alleen een retorische, maar ook een ideologische betekenis

Nr. 51, Augustus 1995 • Hildegard De Vuyst • Tussen duivelskunstenaar en zwarte activist
een tweede beweging toont De Kesel, met de Franse excessieve denkers Bataille en Blanchot onder de arm, dat kunst iets wezenlijks gemeen heeft met het kwaad...Wanneer de kunst dit abstracte, nog onbemiddeld negatieve moment ook effectief in een concrete realiteit zou omzetten (en zo niet langer fictie zou zijn), zou dit alleen een meedogenloze en absolute...Dat maakt dat de voorstelling van De Trust toch heel erg binnen de fictie blijft steken, hoezeer ze het ook over de gruwel van de werkelijkheid wil hebben

Nr. 52, Januari 1995 • Pol Arias • In Memoriam
Offenbachs operette niet alleen een kritische ondertoon mee, maar prikte hij ook de theaterillusie door...zien kreeg, zoals in Bataille/bataille in Groningen...Het maakt je niet alleen ellendig triest maar ook zo vreselijk machteloos

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Klaas Tindemans • Wreedheid zonder grond
Natuurlijk voegt de dood van Macbeth niets toe aan het bloedbad dat al werd aangericht - Macbeth geeft dit ook impliciet toe - maar de nieuwe contradicties in een wereld die zich naïef verheugt over...Elk gevoel is naar binnen geslagen, hij geeft zich over aan nauwelijks zichtbare zelfkwelling, zonder schaamte, zonder behoefte ook om medelijden op te wekken...Tegen die achtergrond krijgt ook de waanzin van Lady Macbeth een heel andere betekenis

Nr. 60, Juni 1997 • Geert Opsomer • Geschiedenis en theater: de speler en de...
uitspraak van Nietzsche: dat we 'met de ware wereld ook de schijnbare hebben afgeschaft'. Een ander eindigheidsgevoel overheerst in de stelling van de Amerikaanse theateronderzoeker Philip Auslander die...Nu de hele tempel van het moderne en van het vooruitgangsdenken aan het instorten is, nu ook de kritische tegenverhalen in het gedrang komen en het postmoderne ook al eens als dogma opduikt, is de...Benjamin is ook actueel omdat hij een minder groot modernist is dan Brecht, omdat zijn spelers niet enkel de vervreemdingseffecten hanteren, maar ook zelf in de anonimiteit en vervreemding niet tot

Nr. 63, Maart 1998 • Pascal Gielen • Corps incorporated
De grond van de discussie lag dan ook niet bij de vraag of we hier nu met porno of Kunst te doen hadden...zoals Georges Bataille ooit aanreikte, zijn de contouren constitutief voor haar inhoud en elke grensoverschrijding is dan ook vernietigend of dodelijk voor wat het omlijnt...Dat virtuositeit - en de aandacht hierbij voor de klassieke ballettechniek - binnen de hedendaagse dans steeds meer aan belang wint, kunnen we ook vaststellen bij choreografen als Emio Greco, Amanda

Nr. 63, Maart 1998 • Rudi Laermans • De idiotie van het menselijke
En zo ook de narratieve, deels ook de dramaturgische 'inhoud' van de Snakesong-trilogie...Zo verteld bezit de voorstelling een tamelijk banale inhoudelijke inzet, ook al is die in het werk van Bataille verankerd...Hoe spitsvondig soms ook de tekst, hoe briljant bijwijlen ook het acteren, hoe prachtig ook de muziek, hoe betoverend ook de scènebeelden: de trits van Grote Woorden waar de Snakesong-trilogie rond

Nr. 66, December 1998 • Peter Anthonissen • Genotvolle wonden
Marilou Mermans (1998), Driezens Onder de vuurblauwe hemel (1998) naar Georges Bataille en Michel Grodents Ars Amatoria (1998) naar Ovidius...Het is lovenswaardig dat hij de inhoud van zijn werk vooropstelt en weigert te zwichten voor de oprukkende entertainmentwetten van de theaterindustrie, maar af en toe zou ook hij wat meer aan de...Je kan het ook zo stellen: waar er oorlog uitbreekt, zoeken Driezens personages een manier om zichzelf in stand te houden


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK