Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


38 document(en) met "Ook Bataille" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Maar zien betekent niet noodzakelijk inzien: een hevige lichtbron is ook oorzaak van verblinding). Het kenmerkt ook de houding van de toeschouwer: hij kent de afloop en kan zich enkel verbazen over de...Onder de A vind je in de alfabetische lijst ook Ariadne, Arrabel, Brian Auger; onder de B naast Pina Bausch ook Huy Béart, Julos Beaucarne, Gildas Bourdet, Angelo Branduardi, Willem Breuker ; onder de...Maar tegelijkertijd is men ook blij dat dit feestboek zo'n ongewoon, niet alledaags en ook niet onmiddellijk nuttig karakter heeft

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Sire, er zijn geen grenzen meer
gefascineerd door het werk van Bataille, veel later is daar ook het werk van Heiner Müller bijgekomen...de benaming Groupov zit ook een Oostblokcomponent: we zijn in dit land op de vlucht...Op een manier sluit het dan toch aan bij de grote traditie van Stanislawski en Brecht die voor theatervernieuwing zorgden door ook een nieuwe pedagogie te ontwikkelen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Frank Peeters • Lucas Vandervost bewerkt Pan voor De Tijd
452). Naast het ventileren van een principiële antiklerikale overtuiging, streefde de auteur met Pan ook een zeer pragmatisch doel na: een bijdrage leveren tot de verkiezingsnederlaag van de...Bij Van Lerberghe is Mère Anus een gemene volksvrouw die optreedt in III,5 en naar wie verwezen wordt als de eigenares van een zwarte kat en een uil -- twee attributen die ook voor de duivelverjaging...Dat is ook niet zo belangrijk

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Hierdoor sluit de produktie ook aan bij de lezing van De Vrek, waar deze tegenstelling het meest gedetailleerd was uitgewerkt, door zijn onderkoelde toon, door zijn uitgepuurde, wat ascetische...En na de bijval die ze oogstten op de grote Europese festivals, zullen ze dus ook niet misstaan op het Steenfestival dat zich met '93 (Antwerpen Culturele Hoofdstad) in het achterhoofd duidelijker en...De Parade, Initiatief, Monoliet). Ook de verklaring van de letterwoorden en de spelling van de adressen missen soms precisie (bijvoorbeeld Auguste Orts). Hoe dan ook, dit dossier, evenals de kritische

Nr. 28, December 1989 • Erwin Jans • EEN HIAAT IN DE NATUUR DER DINGEN...
Zijn vertrekpunt is het motto dat Strauss aan de tekst laat voorafgaan en dat ontleend is aan het oeuvre van Georges Bataille: "Als ik in het hart van de angst een bevreemdende absurditeit zachtjes...zegt: daar heb je haar, ja...Mijn Suzanne ? Als ik in de spiegel kijk, dan vind ik niets wat ook niet in duizend andere gezichten te vinden is." Het kijken, het herkennen, het herinneren staan in het teken...Ook in het tweede deel van het stuk, dat zich op vijf of zes verschillende locaties afspeelt (van huiskamer tot kantoorruimte), wordt er aan de fantasie van het publiek weinig overgelaten: iedere

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
Bovenstaande tekst is dan ook slechts een poging tot (reconstructie van een voorstelling die nauwelijks bestaat...Allen, op de Sheyk en de dansleider na, dragen ook zij de lange zwarte mantels, die ze zeer snel zullen afleggen...Ook Gilis en Verbist hebben zich niet geconcentreerd op de sociale, maar op de morele conflicten, niet alleen tussen de twee klassen, maar ook tussen de Galotti's onderling

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Trisha Brown van haar kant probeerde de dans uit in een werkelijkheidskader als de daken van New-York of hing haar dansers aan touwen of legde ze op vlotten op het water om ook de ultieme referentie...Dat laatste wordt hoe dan ook duidelijk onder de geladen stiltes, die een waarmerk van Pinters theater zijn en ook in dit stuk niet ontbreken...Zo komt ook de danstechniek - in zijn vele vormen - niet als doel, maar als middel naar voor, wat meteen ook de discussie over de waardeverhoudingen tussen de verschillende dansstijlen naar de

Nr. 36, December 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Bruna Koninckx, Paul... • KRONIEK
Het is nieuwe maan... door STAN Frank Vercruyssen, één van de STAN-leden, heeft iets met acteren, maar ook met Büchner, Bernhard, Afro-Amerikaanse culturen en eenvoud...Hij heeft ook iets met de Golfoorlog en dan vooral met de manier waarop de geallieerden zich van de media bedienden en omgekeerd...de persoon van de kardinaal zal de kerk het toneelstuk trouwens afsluiten ook

Nr. 42, Juni 1993 • Geert Opsomer, Erwin Jans • Prospero's offer
Het gaat om een veel ouder, zelfs archaïsch beeld - en daarom ook met de nodige omzichtigheid te gebruiken - dat de oorsprong van het theater oproept en diep verankerd ligt in de meeste culturen: het...Bij Bataille heeft het denken over de grenzen van de mens en over de dood van het goddelijke geresulteerd in een herbepaling van de sacraliteit in onze cultuur...Bataille gebruikt voor deze ontmoeting de term 'communicatie', die hij omschrijft als dat 'vernietigende proces van openbreken van het in zichzelf geslotene, waarbij dit een deel van zichzelf verliest

Nr. 45, April 1994 • Rudi Laermans • Ik lijd aan Aids, ik ben op...
hedendaagse reeks van variaties op een antieke tragedie eenvoudigweg een grafvoorstelling noemen, een stuk waarin een acteur ten grave wordt gedragen en deze begrafenis tegelijk ook nog op het podium wordt...Onze cultuur is doodsvijandig, en dat houdt behalve een verregaande taboeïsering van sterven en dood ook en vooral in dat de dood niets met plezier of genot (in welke vorm dan ook) van-doen heeft...En hoeft het ook nog gezegd te worden dat het bedreigende altijd ook fascineert, althans indien het zich op een veilige afstand bevindt - op een podium bij voorbeeld

Nr. 48, Februari 1995 • Freddy Decreus • Franz Marijnen regisseert Oedipus/In Kolonos
Wijst het opvoeren van deze 'klassieker' ook maar op enige wijze op het bestaan van een 'betekenisvol conflict'? Het antwoord van Franz Marijnen lag reeds gedeeltelijk vervat in de slogan Van...zijn Woyzeck (1988), Orgie (1989) en Macbeth (1990) gloeide nog een onderstroom van brutaliteit en geweld, die volop uitbarstte in stukken als Le Balcon (1989) en Bataille/Bataille (1992). Wie...liefheeft: het standbeeld wordt vrouw, ook zij komt aan haar einde als een echte mens

Nr. 49, April 1995 • Johan Reyniers • Nomaden over de grens van de taal
De Franse filosofen die zich met dat Duitse probleem bezighouden hebben het ook over de Sade gehad: Blanchot, Bataille, Lacoue-Labarthe...Eigenlijk speelt ook hij op de achtergrond mee in Kopnaad — en ook in de dichtbundel Bezoekingen al...De publieke opinie bij ons is dan ook niet klaar om te zien waar het nu met Duitsland, en ook met Europa, naar toe gaat

Nr. 50, Juni 1995 • Johan Thielemans • Troje, of er valt niets meer te...
zien dan ook drie zangers zitten voor hun partituur...Maar ook het verlangen om er aan toe te geven...Eens Troilus verneemt dat Cressida ontrouw is, ontvlamt zijn woede, en ook hij spoedt zich naar het slagveld om naast zijn broer te strijden

Nr. 51, Augustus 1995 • Hildegard De Vuyst • Tussen duivelskunstenaar en zwarte activist
een tweede beweging toont De Kesel, met de Franse excessieve denkers Bataille en Blanchot onder de arm, dat kunst iets wezenlijks gemeen heeft met het kwaad...Wanneer de kunst dit abstracte, nog onbemiddeld negatieve moment ook effectief in een concrete realiteit zou omzetten (en zo niet langer fictie zou zijn), zou dit alleen een meedogenloze en absolute...Dat maakt dat de voorstelling van De Trust toch heel erg binnen de fictie blijft steken, hoezeer ze het ook over de gruwel van de werkelijkheid wil hebben

Nr. 52, Januari 1995 • Pol Arias • In Memoriam
Ik weet ook niet hoe hij vanuit dat verre en nu beruchte Medellin in Colombia architectuur en scenografie is komen studeren aan de Rietveldacademie in Amsterdam...Offenbachs operette niet alleen een kritische ondertoon mee, maar prikte hij ook de theaterillusie door...zien kreeg, zoals in Bataille/bataille in Groningen

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Klaas Tindemans • Wreedheid zonder grond
tussen Duncan, Macbeth en Banquo ook politiek te onderzoeken, geeft blijk van wereldvreemdheid...Maar die wereld was amper te zien, de kroon van Duncan (Mil Seghers) was meer een soort marteltuig, een ijzeren doornenkroon, zodat ook hier geen andere wereld getoond werd: het is wreedheid en bloed...Tegen die achtergrond krijgt ook de waanzin van Lady Macbeth een heel andere betekenis

Nr. 60, Juni 1997 • Geert Opsomer • Geschiedenis en theater: de speler en de...
Nu de hele tempel van het moderne en van het vooruitgangsdenken aan het instorten is, nu ook de kritische tegenverhalen in het gedrang komen en het postmoderne ook al eens als dogma opduikt, is de...Benjamin is ook actueel omdat hij een minder groot modernist is dan Brecht, omdat zijn spelers niet enkel de vervreemdingseffecten hanteren, maar ook zelf in de anonimiteit en vervreemding niet tot...publicaties over Actie Tomaat), het Vlaams Theater Instituut (Kritisch Theater Lexicon), maar ook van de initiatiefnemers van het boek Dans in Vlaanderen, om opnieuw een stem te verlenen aan die

Nr. 63, Maart 1998 • Pascal Gielen • Corps incorporated
Thierry Smits steekt ook op een ander gebied grenzen over: hij zwalpt tussen cabarets en televisiewerk (voor onder meer Schermen en de Ontdek-de-ster-show) enerzijds en podiumkunsten anderzijds...zoals Georges Bataille ooit aanreikte, zijn de contouren constitutief voor haar inhoud en elke grensoverschrijding is dan ook vernietigend of dodelijk voor wat het omlijnt...Een veelgehoorde kritiek op de fotograaf is ook op onze choreograaf van toepassing: we kunnen de vraag stellen of beiden het getoonde niet neutraliseren

Nr. 63, Maart 1998 • Rudi Laermans • De idiotie van het menselijke
Wat ook over deze voorstelling moge worden beweerd, het gezegde veronderstelt hoe dan ook een passief toe-kijken, een afstandelijk voyeurisme...Zo verteld bezit de voorstelling een tamelijk banale inhoudelijke inzet, ook al is die in het werk van Bataille verankerd...Hoe spitsvondig soms ook de tekst, hoe briljant bijwijlen ook het acteren, hoe prachtig ook de muziek, hoe betoverend ook de scènebeelden: de trits van Grote Woorden waar de Snakesong-trilogie rond

Nr. 66, December 1998 • Peter Anthonissen • Genotvolle wonden
Driezens remedie is dan weer zeer onepisch (en in de ogen van sommigen misschien onethisch). Zoals bij Georges Bataille, Jean Genet of de latere Bernard-Marie Koltès, vinden zijn hoofdfiguren soelaas...Je kan het ook zo stellen: waar er oorlog uitbreekt, zoeken Driezens personages een manier om zichzelf in stand te houden...Barnabe rsj 7. Hilde is klein en mollig, heeft mooie tietjes maar ook een Californisch vakantieiief dat van disco houdt


Toon volgende resultaten