Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


4 document(en) met "Nancy de belofte van"Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
De ontmaskering van de waarheidspretenties van de tekst of, ruimer nog, van de cultuur: dat is de bedoeling van de Wooster Group in The road to immortality (part two). Hoewel ook dit als intentie te...de houding, uitzicht en motoriek van de personages: de voetspreidstand van de zoon, de driftige passen van de nicht of haar geschuifel langs muren, de sullige motoriek van de vriend...Zo bijvoorbeeld kan je van de foto's die Max Waldmann in de jaren zestig maakte van produkties als Marat Sade van Peter Brook, Dionysos in '69 van The Performance Group, van Living Theatre, de rituele

Nr. 99, December 2005 • Ruggelings: Over de zwaarte van denkbeelden, blinde...
Het beeld van de engel symboliseert tegelijk de vooruitgangskritiek en het messianisme van Benjamin: de engel keert de rug naar de toekomst en draagt de belofte van verlossing in zich, maar zit...Het stilzetten, de onmogelijke opschorting van de geschiedenis die het beeld belooft, het afwenden, de dubbelzinnige status van het gevaarlijke inzicht dat het lichaam van de observator beroert en hem...Pauwels bespreekt aan de hand van de academici van Lagado de verzuchting dat taal te ruw en leugenachtig is om de fijnzinnige en unieke werkelijkheid te vatten, en staat aanlsuitend stil bij de

Nr. 109, December 2007 • Jeroen Peeters • ‘Wij’ zeggen, een extreme oefening
De lichamen van de performers in The extreme exercise zijn doortrokken van taal en klank, een gecomponeerde trance waarin een diep fysiek moment van incarnatie raakt aan wat Nancy het ‘l’incorporel...betekeniscirculatie, van Nancy’s ‘kosmogonie’. De Duitse filosoof Peter Sloterdijk situeert de narratieve geboorte van het subject in het luisteren: niet de spiegel maar het lied belooft toegang tot de wereld.13...kamermuziek in koorpolitiek overgaan; alleen hier, in de stroom van woorden, is de moeder-kindruimte aangesloten op de podia van de mythe der volwassenen en de arena van de politieke strijd om het juiste

Nr. 110, Februari 2008 • Jeroen Peeters • Rusteloze portretten
die afwezigheid schuilt voor Nancy de eigenlijke gelijkenis en de waarheid van het portret – wat het portret reveleert is de conditie van het subject, namelijk dat het eigen gelaat altijd...11 Nancy formuleert de gedachte van de zelfbeschrijving die altijd te laat komt hiermee op een alternatieve manier, precies om de conditie van het subject nauwkeuriger aan te geven: in de...Waar de herkenning spaak loopt, daagt voor Nancy de belofte van de gelijkenis: ‘En is het portret niet eerst en vooral een ontmoeting


Development and design by LETTERWERK