Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


7 document(en) met "Meyerhold en Tairov"Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Dat was dan een verwaterde versie van Meyerhold en Tairov...Tussen haakjes, laten we niet onnozel doen : het Vlaamse Volkstoneel was slecht nagedane Meyerhold en Tairov...Ik ging er naar toe, want elk project dat poogt de beste acteurs en actrices van dit land te verzamelen rond een dichter en een regisseur, omkaderd met een man die theoretisch bezig is, is natuurlijk

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans • STAD EN THEATER: ANTWERPEN
De invloed van de Russische futuristen, Meyerhold en Tairov, op het Vlaamsch Volkstoneel van Johan De Meester in de jaren '20 is het meest bekende fenomeen...zie Knack, 13 oktober 1983) voor "het gewone en degelijke theater dat op een breder publiek mikt" en dit tegenover de commerciële sector en "een totaal geïsoleerd avant-garde circuit...gewoner en degelijker'. En het heeft natuurlijk ook te maken met een theaterpolitieke mentaliteit die veel verder reikt dan de Scheldestad

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
De Sapeurloot (Rik Hancké) en zijn minnaressen Apostasie (Lisette Mertens) en Espermanza (Lydeke Harsch-nitz) bewegen en schreeuwen zich met hels ritme door dit taaigedrocht, even vinnig begluurd en...van het theater en voor de sce-nografische revolutie die zich op dat ogenblik voltrok (Gordon Craig, Meyerhold, Tairov, ...). De Meester kreeg zijn opleiding als acteur van Royaards en Verkade...regisseur"). Door dit zwakke en weinig subtiele spel, en het te pas en te onpas hilariteit uitlokkende gedrentel van een pennelikker uit een heel ander stuk, ontspoorde dat wat aanvankelijk een moderne tragedie

Nr. 15, September 1986 • Johan Thielemans, Pol Arias • Adolf Dresen:
Er waren trouwens maar drie belangrijke gezelschappen, dat van Brecht en verder het Deutsches Theater en het Maxim Gorki Theater, niet toevallig alle drie geleid door mensen die uit de emigratie...Meyerhold, Wachtangov, Tairov, dat waren de eerste theatermodernen...Johan Thielemans en Pol Arias BORIS GODOENOV componist: Modest Moessorgski; libretto: naar Alexander Poesjkin; dirigent: Michael Schönwandt; regie: Adolf Dresen; decors en kostuums: Margit

Nr. 26, Juni 1989 • Pol Arias • Russisch theater in 1989
Denken we maar aan Meyerhold, Tairov en Vaktangov...Hij slaagde erin een synthese te maken van de esthetische principes van Stanislavski en van Meyerhold...Bijwijlen trekt een acteur met microfoon de zaal in en dwingt de toeschouwer zijn mening te zeggen over Stalin en Brezjnev, maar evengoed over glasnost en perestroika

Nr. 39, December 1992 • Geert Opsomer • Van schilder tot schrijver van de ruimte
De ruimte op het toneel is voor Moulaert geen afbeelding van een reële situatie, ze is conventioneel en kunstmatig en brengt de acteurs en toeschouwers samen rond de handeling en het spel van de...De grote modellen van Moulaert zijn de constructivistische decors van Meyerhold en Tairov...Bevrijdende" dramaturgie Simultaan met de buitenlandse experimenten van Meyerhold, Piscator en Brecht komen De Meester en Moulaert via de dualistische modellen van het mysteriespel, tot een bi

Nr. 60, Juni 1997 • Marianne Van Kerkhoven • Een sculptuur van sneeuw
Zij leerden hem het Russische theater van Meyerhold en Tairov kennen, en ook dat van Brecht en Piscator...Ik heb steeds in mezelf de splitsing gevoeld tussen een "ik" dat in het theater bleef en verder werkte en een ander "ik" dat erbuiten bleef staan en droomde van een theater dat nooit grealiseerd kon...Tussen zijn aanvankelijke belangstelling voor het theater van Meyerhold of Brecht en zijn latere interesse voor Artaud of Grotowski ziet hij geen tegenspraak