Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


31 document(en) met "Met Rilke" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 5, Januari 1984 • Klaas Tindemans • Off-off-Antwerpen: De zelfstudie van Guy Cassiers
Thomas Mann, en regisseur Dirk Roofthooft en acteur Guy Cassiers met hem, gebruiken de liefdesverklaring als een metafoor voor de onmogelijkheid om gevoelens onder woorden te brengen...een eerste deel wordt het probleem in een beschrijvende tekst gesitueerd: met abstracte personages en een toneelbeeld dat zo duister is, dat het publiek letterlijk gluurder wordt...De nietigheid van de acteur wordt geconfronteerd met de complexiteit van de scène: opnieuw heel weinig licht, een nauwelijks aangeklede ruimte (wat buizen en lampen, en een grote houten kar) waar Guy

Nr. 14, Juli 1986 • Jan Joris Lamers • Jan Joris Lamers
Staande in wat eens het Romeinse theater was in Orange, verzucht Rainer Maria Rilke, nooit eerder geconfronteerd met een dergelijk monument, eigenlijk alleen bekend met het theater van het "slappe...Artistieke ondernemers kunnen wanneer men met deze gang van zaken akkoord gaat van de ene dag op de andere worden gedumpt, terwijl de zaak met alles erop en eraan blijft zitten...Niet helemaal wetend waarom ik het wil zeggen, misschien alleen maar om het voorlopig af te sluiten, Rilke over verandering: Rilke staat in een museum voor een schilderij en realiseert zich opeens dat

Nr. 19, September 1987 • Jef De Roeck • Geen staalkaart van het theater in Oostenrijk
Rilke, Bachmann Het Théâtre de l'Esprit Frappeur in Brussel presenteert een Franse versie van Die Weise von Liebe und Tod des Cornetts Christoph Rilke van Rainer Maria Rilke (1875-1926...Reizen (Namen, Sint-Gene-sius-Rode, Brussel, Auvelais, Charleroi) met Rozen van Rilke doet ook een muziek- en poëzieprogramma, bezorgd door de stem van Eveiine Legrand en de harp van Susanna Mildonian...Het Théâtre Poème in Brussel van zijn kant spande samen met La Passerelle/Atelier Uta Wagner om deze laatste in de regie van Christine Delmotte op de affiche te brengen met een Franse versie van Und

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Men ging foutief uit van een bestaand publiek met drempelvrees dat men door "drempelverlagende" en democratiserende activiteiten in de schouwburg moest krijgen...De Tijd met Pan en Discordia met De dans van de reiger aantonen dat theater een keuze kan maken uit een onuitputtelijke semiosis, door met een bepaald publiek te onderhandelen over nieuwe codes om de...plaats van inhoud, spel, repertoire en publiek te reproduceren als doel op zich, moeten ze theater gebruiken om te reageren op de wereld, om samen met anderen te onderhandelen over een positiebepaling

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Het begeleidende commentaar in het programmaboekje tracht mij ervan te overtuigen dat hier een haast universele tragiek wordt getoond (gepronk met dure namen als Dante, Gramsci, Rilke, Bataille...Hoewel ik je nooit gekend heb, heb ik toch vele uren met jouw letters gewerkt en nu lijk je een bekende, maar dan één met vele geheimen...Daar is niets mystieks aan, het heeft te maken met een ritme van bewegen, met ademhalen of iemand zuinig met zijn woorden omspringt of juist barok

Nr. 26, Juni 1989 • Marianne Van Kerkhoven • GOD OF DE LEDEPOP
Maar hij wil verder gaan en met dit ene medium taal een zo ongrijpbaar iets als gelijktijdigheid beschrijven...Pagina 2: "De man wekt dc indruk bezig te zijn met een oefening". Pagina 13: "Dat is de methode...schetsen, proberen en vertrouwen op de invallen die zijn afgedwongen". Pagina 62 : "Tenslotte zijn de...Zoals een acteur gewapend op de scène komt -met in zijn zak al wat daarvoor gebeurde - zo heeft Wittgenstein aantekeningen gemaakt voor hij zijn college begon, zo blijft hij doordenken, als iedereen

Nr. 26, Juni 1989 • Rainer Maria Rilke • GOD OF DE LEDEPOP
Wat hij echter toenmaals bedoelde, dat was de innige onverschilligheid van zijn hart, die hem soms vroeg, in de velden, met zulk een zuiverheid aangreep, dat hij hard begon te lopen, om tijd noch adem...Zal hij blijven en het stumperige leven naliegen, dat zij hem toeschrijven, en op hen allen gaan gelijken met zijn hele gezicht...Langzaam heeft hij het geleerd, het voorwerp van zijn liefde met de stralen van zijn gevoel te doorlichten, in plaats van het daarin te vernietigen

Nr. 26, Juni 1989 • Hildegard De Vuyst, An-Marie Lambrechts • "Eenvouds verlichte waters" spelen
Ik heb altijd een stuk als Tsjechows Drie Zusters willen doen met 7-8-jarigen, met hoeden en sigaren en militaire uniformen, 't Is zo dat ik me Tsjechow kan voorstellen...Ik heb dan ook een hele tijd met ze zitten praten, hen verteld dat ik nog nooit eerder een kindervoorstelling gemaakt had en dat ik met hen zou omgaan als met gewone acteurs, dat ik soms in zak en...Repin Ik begin met heel weinig, met 'als je zit, is het al mooi genoeg'. Waar ik heel lang mee bezig ben, is met het wegwerken van al die foute manieren van spelen op toneel waar mensen zich

Nr. 27, September 1989 • Klaas Tindemans, Lieven De Cauter • Toneelspelen is marginaal sinds de Romeinen
Brussel is één en al geformuleerd carnaval, zeker bij de laagste klasse die niets anders heeft, dan zich vermaken met elkaar de tijd dat het duurt...Als je Oscar Wildes stukken in een super-geëngageerde vorm zou opvoeren, dan zou je met een vinger moeten wijzen: 'kijk toch eens waar dit nu over gaat...Je moet als je Coward speelt even gemeen zijn als hijzelf, je moet je niet identificeren met een keurige theaterbezoeker, maar je moet ook geen last hebben met het grotesk

Nr. 27, September 1989 • Inhoudstafel
Zelf nog volop in de steigers, met een Gents vervallen operagebouw, en een interne brokkelige machtspyramide, gaat het zijn eerste seizoen in. Een gesprek met artistiek directeur Jef De Roeck over de...Een gesprek over scenografie, de relatie met de toeschouwer en de achterstand van het Vlaamse decoratelier...Met Mortier voorop probeert men de stal uit te mesten, maar moet daarbij ondervinden dat op verrotte plekken stof blijft kleven, Mortier zelf, wiens dreiging tot ontslag altijd een goed paswoord

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Lauwaert, Bart Philipsen • Theaterfotografie
Een vraag die nu gepareerd met andere vragen en vooral veel foto's. En een nieuw fotografisch standpunt van Bart Philipsen...Hij kijkt met het oog van de regisseur, niet met dat van de toeschouwer...Ze toont immers enkel het werk, niet de werking van de voorstelling, niet haar geconcentreerde, gerichte stilering of codering, die ze met haar kortzichtige naturalistische blik (vaak in tegendraadse

Nr. 30, Juni 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De ondraaglijke lichtheid van verlangen
parallelganger, de moderne dans, zijn er zich reeds langer geleden van bewust geworden dat ze als medium meer affiniteit hadden met de abstractie dan met het kost wat kost proberen imiteren (of evenaren) van de...aanvaarden en in zich opnemen, opdat het zich zelf met andere ogen zou kunnen bekijken, zodat ook de toeschouwers het theater met andere ogen kunnen bekijken ? Stella (Rosas) Foto Herman...een interview met Jean-Claude Gallotta, vroeg Claude-Henri Buffard hem, waarom hij zich van bij het begin van zijn werk choreograaf had genoemd, terwijl dat wat hij deed, toch gevoelig afweek van wat

Nr. 36, December 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Bruna Koninckx, Paul... • KRONIEK
Hij heeft ook iets met de Golfoorlog en dan vooral met de manier waarop de geallieerden zich van de media bedienden en omgekeerd...Hoe ver Shakespeare ook meegaat met het traject van zo een individu, de ontknoping gaat toch altijd gepaard met een zeker ordeherstel...Ford schrijft vanuit en over een maatschappij die het vacuüm dat ontstaat door deze afbrokkeling voorlopig opvult met macht die snel kan omslaan in machtsmisbruik, met sociale orde die al gauw bol

Nr. 38, Mei 1992 • Elvis Peeters • Een man kan zijn baard laten groeien,...
Rilke) (Een man kan zijn baard laten groeien, hij kan weigeren zich te scheren om zijn schaamrood te bedekken...Nietzsche) De vrouw praat met haar geliefde...De man maakt met zijn woorden een verhaal, de vrouw wil met haar woorden een gesprek

Nr. 42, Juni 1993 • Geert Opsomer, Erwin Jans • Prospero's offer
Geconfronteerd met de overblijfselen van het Romeinse theater in Orange verzuchtte Rainer Maria Rilke aan het begin van deze eeuw: 'er is geen toneel, er is geen toneel meer, daar is een gemeenschap...De vreemdeling De confrontatie met dit zelfverlies en met het andere dan zichzelf heeft zich in onze samenleving uitgekristalliseerd in het beeld van de ontmoeting met de vreemdeling en met de...tem-pête schrijft: 'Tegenwoordig zijn de Westerse acteurs goed uitgerust om in de stukken van Shakespeare alles wat te maken heeft met woede, met politiek geweld, met sexueel lijden, met psychologische

Nr. 43, November 1993 • Tuur Devens • Van poppenkast tot figurentheater
het danstheater met de acteur als pop; het theater met de acteur als pop én de pop zelf als pop; en het theater met de pop als centraal element...Het is een doordenken op het fysieke lichaam, op de beweging, op het lichaam als materiaal, in confrontatie met de ruimte, met andere lichamen...Fred Delfgaauw van Studio Peer en Neville Tranter van het Stuffed Puppet Theatre combineren poppenspel en acteren: zij maken theater met poppen, en breiden met hun voorstellingen hun publieksgroep

Nr. 44, Februari 1994 • Marianne Van Kerkhoven • De weg is deel van de bestemming
De kritiek echter heeft toen deze intenties niet opgepakt en geconfronteerd met het getoonde: zij bleef naar die avonden kijken als naar 'gewone voorstellingen' en ze ook beoordelen met 'gewone...Werkelijkheden', schreef Rilke, 'zijn langzaam en onbeschrijflijk uitvoerig'. Ze zijn langzaam, maar ze veranderen en het vraagt om een aandachtig, nauwkeurig en voortdurend werk om hun kleine...Griffo PRE - PRESS Aldus Manutius (l449 - 1515) ontwierp, samen met de graveur Fancesco Griffo, een schuine letter die bekend raakte als de 'italiaans' of cursief

Nr. 45, April 1994 • Stef Driezen • Men vangt geen snoeken met droge broeken
Uit het artistiek manifest van Torka T., augustus 1993). Een beloftevol auteur met schrijfopdracht haakt af omwille van dramatische auteurskramp...Daar is een gemeenschap voor nodig,' zegt Rilke (in een graffiti-boodschap op het dagdagelijkse toilet). Elk kunstwerk is een kind van zijn tijd en vaak is het de moeder van onze gevoelens...Nieuwe principes vallen nooit uit de lucht, maar staan in causaal verband met verleden en toekomst

Nr. 49, April 1995 • Johan Reyniers • Nomaden over de grens van de taal
De publieke opinie bij ons is dan ook niet klaar om te zien waar het nu met Duitsland, en ook met Europa, naar toe gaat...Nu staat het wel goed om met Heiner Müller aan te komen of Peter Handke interessant te vinden, maar als een auteur hier met iets dergelijks aankomt vindt men dat toch maar aanstellerig — want dat...Hertmans heeft in al die jaren op zijn thema's gevarieerd, ze uitgebreid, en al met al is met dat werk een indrukwekkend spreken over de oostelijk van ons gelegen cultuur tot stand gekomen

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Laat de kunst nu maar een bolhoed...
Met Montaigne als voorbeeld wordt het essay vergeleken met het verzamelen: uit de bijeengelegde tekstsnippers, bedenkingen en uitweidingen kan plots iets als een 'figuur' ontstaan, een voorafbeelding...Als je het boek niet kriskras, en met grote tussenpauzes, maar met een zekere traagheid gewoon van voor naar achter doorleest, is het eerste wat opvalt een bepaalde toon, een manier om de dingen tegen...Met als een impliciete conclusie dat er levenshoudingen bestaan (hebben) die met dit probleem niet afrekenen door te steunen op of verwijzen naar iets wat van buitenaf komt, door het te sublimeren, en


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK