Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


5 document(en) met "Leysen en Minne"Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
Visie op een geheel betekent: weten wat er gaande is en wat komen gaat, inzicht hebben in de geschiedenis en traditie, oog hebben voor mobiliteit en verscheidenheid, groei stimuleren, daarbij ook...Het is meer dan ooit noodzaak de minister overwegingen en ideeën over te maken die aantonen dat een ander beleid denkbaar en haalbaar is. Wij engageren er ons toe in de komende maanden een diepgaande...Makers, organisatoren en recensenten van het kinder- en jeugdtheater gaven aan de VTI-Studiedienst de opdracht het cijfermateriaal uit dit eindverslag op een rij te zetten en constateerden dat deze

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Ging Le Diable over de romantische liefde, de minne voor de onbereikbare maar tegelijk zeer aardse Vrouw, en Pan over de naïeve, vanzelfsprekend natuurlijke passie tussen Pan en Paniska, dan laat...Leysen (zwart pak en wit t-shirt bij de try-outs, een hemd met das bij de 'echte' voorstellingen) komt rustig op, en beschrijft de kamer waarin hij zich bevindt...Bij een latere voorstelling hing er iets 'hebberigs' over Leysen, en ook iets van paniek: hij leek kost wat kost de tekst te willen grijpen en vatten

Nr. 40, Februari 1993 • Stef Ampe • Arm Brussel
Het is eigenaardig dat Leysen en Minne hier en nu deze internationale kaart trekken...Als Leysen en Minne zich impliciet - en hier en daar expliciet - op politiek terrein begeven dan moéten ze kleur bekennen...De terechte zorg en de uiteindelijke ambitie van Leysen en Minne is de artistieke scčne in Brussel te versterken

Nr. 41, April 1993 • Johan Thielemans • Klein en klein
Heb ik het juist gelezen en mag ik het zo samenvatten: Brussel heeft geen internationaal festival nodig en Frie Leysen en Guido Minne kunnen best hun tijd aan zinniger dingen besteden...Stef Ampe twijfelt aan de waarde van een festival zoals Leysen en Minne dat omschreven hebben...Ik meen dat Frie Leysen en Guido Minne het bij het rechte eind hebben

Nr. 52, Januari 1995 • Marleen Baeten • Carte blanche? - Carte blanche
Zo stelden Frie Leysen en Guido Minne het toen ze twee jaar geleden het initiatief namen tot een jaarlijks 'internationaal kunstenfestival' in Brussel...Risico's Frie Leysen en Guido Minne beklemtonen graag en terecht dat Brussel met zijn smeltkroes aan gemeenschappen en nationaliteiten een zeer grote potentie in zich draagt...Al bij de eerste festivaleditie noemde Frie Leysen als belangrijke eigenschap van een festival dat het - omwille van de concentratie in tijd en ruimte - kansen biedt op uitwisseling en op een


Development and design by LETTERWERK