Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


13 document(en) met "Leven van Galilei"Nr. 9, Januari 1985 • Thomas Brasch • MERCEDES
verdwijnt alweer uit beeld En Einstein sterft zijn ogen stevig gesloten zoals Galilei voor alle gevolgen van zijn werk die zijn formule ontwikkelde aan het einde van de eeuw (en ook het millennium) met...VOORLOPIG RESULTAAT 1 : MET BEHULP VAN DE DICHTKUNST Sakko Maar wie verrekent me met de Schaduwzijde van dit leven zonder werk en vol tijd terwijl niemand me inpast in zijn handeling Ik pas in geen...Maar zij is van mij en wij beiden leven de Naad De lijd ons in het leven gesneden POSITIEF VOORLOPIG RESULTAAT 2 : MET BEHULP VAN DE ECONOMIE Oi Geef me duizend frank Sakko Ik ben geen

Nr. 11, Juni 1985 • (afbeeldingen)
Boven: Het leven van Galilei (KNS - Luc Philips, Julienne de Bruyn); links onder: Wachten op Godot (KNS - Martin Van Zundert, Luc Philips): rechts onder: King Lear (KNS - Gaston

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
stoet, een evocatie van de strijd rond de 'brug van Farnese' op het Bonapartedok, en van de creatie van 1585, een historisch toneelspel van Jan Christiaens, huisauteur van de KNS...de kunst daarentegen zie je dezelfde Japanners in prachtige kimono's genieten van een rijk erotisch leven: in pastelkleuren, maar mét hoog verheven roeden...Bert Willems, Voorzitter van de raad van beheer van het NTG - Ere-inspecteur-generaal van financiën Theo Van Rompay Incident (Epigonentheater) - foto Christian Altorfer

Nr. 15, September 1986 • Johan Thielemans, Pol Arias • Adolf Dresen:
Ik ken niet zo goed de uiterlijkheden van het leven hier...Door de liberalisering van het cultuurpolitieke leven in de DDR valt de oppositionele rol van het theater weg...Sneeuw Uit het gesprek met Adolf Dresen blijkt duidelijk welke visie hij op het werk van Moessorgski heeft: het gaat in deze opera om een man die de wettelijke opvolger om het leven brengt

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Buitenlandse bedrijfsmodellen
Wij willen geen eenvoudige verstrooiing bieden, en evenmin passieve, luie overwegingen: wij houden van rust, niet van luiheid, van feest, niet van het simpele tijdverdrijf...instinctieve speldrift van de Italiaanse acteur én een analytische zegging: de grote momenten waren in die periode Het leven van Galilei (Brecht, 1963) en de historische tragedies van Shake-speare...Zo ontstonden bij de RSC in de jaren '60 beroemde produkties van Weiss' Maratl Sade en het eigen Vietnam-commentaar in US (beide onder leiding van Peter Brook, de feniks van de RSC: plots verdween hij

Nr. 25, Maart 1989 • (advertentie)
Lieneke Ie Roux maart 1989 Regie Guy Joosten HET LEVEN VAN GALILEI van Bertolt Brecht Regie Mark Timmer Muziek Vera Vingerhoeds ALICE ALICE naar de boeken van Lewis Carroll Regie Paul...Vermeulen Windsant DE BITTERE TRANEN VAN PETRA VON KANT van Rainer Werner Fassbinder Co-produktie Het Zuidelijk Toneel / Stichting Strooker Regie Shireen Strooker Rouw siert...Electra van Eugene O'Neill Regie Ivo van Hove Vertaling Ger Thijs Toneelbeeld Jan Versweyveld Met Waas Gramser, Tom Jansen, Trudy de Jong, Hans Kesting, Bart Slegers, Otto Sterman en Jip Wijngaarden

Nr. 26, Juni 1989 • (advertentie)
Theaterwerkplaats Bis • ZOMERGASTEN Maxim Gorki / Guy Joosten co-produktie met Blauwe Maandag Cie • HET LEVEN VAN GALILEI Bertolt Brecht / Mark Timmer ALICE ALICE...Lewis Caroll / Paul Vermeulen Windsant • DE BITTERE TRANEN VAN PETRA VON KANT Rainer Werner Fassbinder / Shireen Strooker co-produktie met Stichting Strooker • voor...meer informatie: (040) 45 11 45 THEATER IN EEN ANDER BRUSSEL Toneelseizoen 1989-1990 in het Cultureel Centrum van Sint-Pieters-Woluwe (Thiele-manslaan 93, 1150 Brussel) 26 september

Nr. 35, September 1991 • Benoît Vreux • Boekbespreking
Niet langer als de 'illegale' aanwezigheid van de regisseur tussen zijn uitvoerders, maar als de 'ontmoeting' van de kunstenaar met zijn eigen ingebeelde wereld; niet als de confrontatie van een...Het testamentair theater valt niet altijd samen met het ultieme oeuvre: denken we maar aan het Leven van Galilei, de dialectische versie van Faust door Brecht, of De Droom van Strindberg...Verzameld onder de titel 'Mettre en scène aujourd'hui" is een heterogeen geheel van teksten, notities, tekeningen, brieven of gedichten afkomstig van de kunstenaars zelf of van hun naaste artistieke

Nr. 51, Augustus 1995 • Loek Zonneveld • Woede - verscheurdheid - troost
ventileerde). Of de stiltes van Rik van Uffelen, die tegen het slot van de voorstelling de teksten van de murw gemartelde Titus Andronicus lardeerde met een onpeilbaar eenzame, bijna binnensmonds gezongen jam session...ieder geval als een studie in onvermogen, een genadeloze observatie van de onttakeling van het gezin als 'hoeksteen van de samenleving' (een in 1988 favoriete leuze van de Nederlandse...omschreven werd als 'een blik waar alles in zit zit: wijsheid en argeloosheid, almacht en zwakte, geloof in het leven en kennis over de grenzen van het leven

Nr. 64, Juni 1998 • Marianne Van Kerkhoven • Kwantumtheater
Het voorbeeld van de thermometer komt trouwens van Galilei...leven in een maatschappij van controle-management: menselijke gevoelens en interacties worden uit de onderneming weggefilterd, zodat men kan beginnen te 'managen'. Ook dit is misschien wel op zijn...Etcetera: In je boek De muze van het leven kleed je je wetenschappelijk discours in in het verhaal van een bergtocht

Nr. 64, Juni 1998 • Pascal Gielen, Kurt Vanhoutte • Theatermakers, biologen, Annemie Neyts en andere bricoleurs
De auteur van Leben des Galilei - en vele tijdgenoten met hem - was ervan overtuigd dat het verbond van theater en wetenschap een emancipatorische kracht bezat...Zelfredzaamheid staat bij SRL gelijk met een zelfvoorzienende wereld, bevolkt door robotten en verstoken van menselijk leven...De megahappenings van SRL leven dan ook duidelijk van de onmiddellijkheid en de shock

Nr. 71, Maart 2000 • Paul Pourveur • De verfomfaaide ruimte
Na het principe van de onzekerheid (Heisenberg) en het principe van de onvolledigheid (Gödel) - voeg daar de catastrofe en de chaostheorie en nu de verfomfaaide ruimte aan toe - is de waarneming van...De beschrijvingen, soms een volzin van één bladzijde lang, geven een zeer nauwgezet, uiterst gedetailleerd, diepgravend verslag van een situatie, net alsof de schrijver alle raderwerken van een...leven in een 'verdwijncultuur'. Niet alleen de werkelijkheid verdwijnt uit mijn zicht, het verdwijnen van het onderwerp of van de auteur is ook een feit, maar ook in mijn dagelijks leven ervaar ik de

Nr. 82, Juni 2002 • Rudi Laermans • Digitale schijn
Daarom is het aan te raden, bij het overdenken van de digitalisering te vertrekken bij het begin van de moderne tijd...Daarmee moeten we van nu af aan leren leven, ook als het ons niet past...Het is niet voldoende dat we inzien dat ons ‘zelf’ een knooppunt is van elkaar kruisende virtualiteiten, een in de zee van het onbewuste drijvende ijsberg of een over zenuwsynapsen springend


Development and design by LETTERWERK