Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


13 document(en) met "Koning Boudewijn"Nr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
Ceremoniemeester koning Boudewijn is tachtig jaar geworden en verzacht samen met een franstalige en een Vlaamse clown de harde waarheden die hier op ludieke wijze worden verkocht...Ivo Pauwels als de driekoppige koning zal bij iedereen succes kennen...Ze vonden het slecht, op de koning na

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Johan Iedereen is anders: gij, pa, ik, Hilde, nonkel Louis, koning Boudewijn

Nr. 12, Januari 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Op 13 juni 1975 zette koning Boudewijn zijn handtekening onder het 'Decreet houdende de subsidieregeling voor de Nederlandstalige toneelkunst' Rika De Backer-Van Ocken (CVP) was toen minister van

Nr. 12, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven • HET NIEUWE GLOBE
Het stuk handelt over de communistische volksvertegenwoordiger Julien Lahaut die tijdens de kroningsplechtigheid van Koning Boudewijn in 1950 'Vive la République' riep en enkele dagen later werd

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans • Gerardjan Rijnders en het Nationaal Ballet: Bacchanten
Want ik had oprecht moeite met de simplistische tegenstelling tussen de wereld van de ratio rond koning Pentheus - zeker als zijn verschijning aan het slot terugkeert, Dionysus zelf nu als koning...Klaas Tindemans BACCHANTEN groep: Het Nationaal Ballet & Voorheen ADM; scenario: Gerardjan Rijnders en Janine Borgt naar Euripides en Unica Zürn; vormgeving: Paul Gallis; muziek: Boudewijn

Nr. 15, September 1986 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • K R O N I E K
Globe beperkt zich tot een grapje met koning Boudewijn, voor het overige is "België" afwezig

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
opdracht van de Koning Boudewijnstichting creëerde Guy Cas-siers Grondbeginselen naar een tekst van Robert Walzer, Jakob von Gun-ten...deze ARTIstieke BOodschap aan de KOning ooit Boudewijn I zal bereiken, is nog zeer de vraag...Germania, een historisch fresco van de Spartacusopstand in 1918 tot de bouw van de Berlijnse muur in 1961, met historische verdiepingen naar de Pruisentij d van koning Friedrich II en mythologische

Nr. 42, Juni 1993 • (advertentie)
rcsic: Aiain Platei & Frank Theys Een co-produktie van Victoria & ANTWERPEN 93 # op initiatief van de Koning Boudewijn Stichting # i.s.m

Nr. 43, November 1993 • Gerardjan Rijnders • State of the Union
buitenlandse kranten zijn in noord vietnam nauwelijks te krijgen, dat de koning der belgen was overleden, heart failure, meer stond er niet over boudewijn...Terug in nederland bleek de koning inmiddels al begraven...Wel was ik op tijd terug om de beëdiging van koning albert te kunnen bekijken

Nr. 63, Maart 1998 • Marleen Baeten • Kansarmoede en kunst: een trend?
Het rapport werd in opdracht van de Minister van Sociale Integratie gerealiseerd door de Koning Boudewijn Stichting in samenwerking met ATD Vierde Wereld en de Afdeling Maatschappelijk Welzijn van de...het najaar van 1996 lanceerde Kunst en Democratie samen met de Koning Boudewijnstichting de projectoproep ART 23*, genoemd naar het artikel uit de Belgische Grondwet dat het recht garandeert een...Een derde studie- en gespreksdag ging door op 27 november 1997, georganiseerd door de Koning Boudewijn Stichting in samenwerking met Kunst en Democratie

Nr. 81, Februari 2002 • Marc Hooghe • Waarover we het hebben als we over...
De gruwelijke slachtingen en dagenlange plunderingen die de Westerse kruisvaarders in 1204 hadden aangericht in Constantinopel (dan nog onder aanvoering van Graaf Boudewijn IX van Vlaanderen...Godsdienstvrijheid is in feite een relatief recent fenomeen: eeuwenlang ging men ervan uit dat een staat slechts kon functioneren als de inwoners ervan als één lichaam functioneerden, met de koning...Kenmerkend voor deze zienswijze is bijvoorbeeld het feit dat als de koning zich bekeerde tot een nieuw geloof, dat van de rest van de bevolking dan ook verwacht werd dat ze mee de overstap maakten

Nr. 80, Februari 2002 • Loek Zonneveld • Who the fuck was in control?
mijn herinnering ging het zo: Sam Bogaerts, gezeten achter een tafel links vooraan op het speelvlak, begon de tekst te lezen die Koning Boudewijn op 30 juni 1960 in het Paleis der Natie in de...Op een van de videoschermen nam een soort stripfiguur-Boudewijn het van Bogaerts over...het onafhankelijke Congo Koning Boudewijn zodanig diep beledigde, dat deze stante pede de eerste Sabena-vlucht terug naar Brussel wilde nemen

Nr. 94, December 2004 • Elke Van Campenhout • Over ambassadeurs, actionisme en strategieën tot verweer
Ik ben ooit zeer geïnteresseerd geweest in die speech die Lumumba heeft uitgesproken voor Koning Boudewijn, en ik herkende daar zoveel parallellen met Fanon in -weliswaar éénzijdig- dat dat mij geen


Development and design by LETTERWERK