Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


24 document(en) met "Kant de Verlichting" • Resultaten 21 tot 24 worden getoondNr. 103, September 2006 • Volkmar Sigusch • Neoseksualiteiten
De beloftes van de meest recente revolutie doen suggereren dat de sterke symbolische betekenis die aan seksualiteit werd toegekend in de overgang van de negentiende naar de twintigste eeuw, afgenomen...De verdedigers van de experimentele, de markt-, de kennis-, de communicatie- en de sensatiemaatschappij hebben uit deze strategie de eenvoudige post-Fordiaanse formule gedistilleerd dat ‘openheid ons...Aan de andere kant zijn de tijdelijke, gedeeltelijke of fragmentaire gedrags- patronen, identificaties en identiteiten veelbelovend en netwerkgeschikt

Nr. 104, December 2006 • Thomas Crombez • Massakunst en gemeenschaps­ drama
De geboorte van de tragedie is een boek dat de oorsprong van de antieke Griekse tragedie terugvoert op ‘de geest van de muziek’. Nietzsche was sterk gestimuleerd door Richard Wagner en diens...Vandaag zijn echter de ‘rijke sappen’ van het sociale lichaam waardoor levende kunst wordt gevoed, opgedroogd (171). De hofcultuur van de vroegmoderne tijd begunstigde de individuele kunstenaar...Ongetwijfeld bevindt het participatiebeleid zich veeleer aan de kant van de socialistische massakunst dan aan die van Nietzsche en Wagner

Nr. 111, April 2008 • Klaas Tindemans • Blue in the face
De kwestie is dus: gebeurt de beperking van de (individuele) vrijheid in naam van het collectief – als principled limit – of gebeurt de beperking van de (collectieve) vrijheid – (kansen) gelijkheid...Volgens hem laat de wet de betrokkenen – met name de organisatoren en de technici in de voorstelling – zelfs toe om het contract met Jan Fabre te verbreken...Eigenlijk hebben de antirookactivisten niet eens een ‘communautaire’ interpretatie van de wet nodig, om de zaak van de niet-rokers te bepleiten: zelfs de hardnekkigste libertair accepteert de

Nr. 112, Juni 2008 • Ditte Pelgrom • Baal, the artist who swallowed the world
Zandwijk zal om haar poëtica te verwoorden waarschijnlijk niet snel kiezen voor de dichter Torquato Tasso van Goethe, die zich in zijn verlichting probeert te onttrekken aan de wereld...Ook niet voor Kostja, de jonge schrijver op zoek naar nieuwe vormen uit De Meeuw van Tsjechov, of voor De theatermaker van Bernhard, die vooral de domheid van de mensen aantoont...Met Baal kiest ze voor de eersteling van Brecht, de dichter die middenin de wereld staat, in de vuiligheid van de mensen en het leven


Development and design by LETTERWERK