Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


24 document(en) met "Kant de Verlichting" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • DE MUNTSCHAUBUHNE IN Cosi fan Tutte
vertaling Stefaan van den Bremt). Dit laatste is het bewijs dat er wat geleerd werd in deze school, want hierop volgt de conclusie die luidt: 'Gelukkig hij die alles van de goede kant beziet, en zich...De sensualiteit wordt van bij de eerste scènes gemanifesteerd: de twee paren horen nog bij elkaar, maar de meisjes vergissen zich spontaan (de twee mannen zijn trouwens op dat ogenblik volledig...Bij het afscheid van de verloofdes staan de twee meisjes helemaal achteraan, wandelen op de maat van de muziek naar voren, gaan voor de verkeerde partner staan, vervoegen in diagonaal hun geliefde

Nr. 15, September 1986 • Luk Dhooghe • OPERA EN ARCHITECTUUR
De binnentuin is lang en smal (de breedte varieert van 12 tot 17 meter) en wordt begrensd door de kantoren van het bevolkingsregister aan de enen, en de aula/ontvangstzaal aan de andere kant...Individuele verlichting voor alle stoelen; deze verlichting is centraal regelbaar, en biedt de mogelijkheid, indien de gezelschapsdirectie hiermee instemt, de partituur mee te lezen zonder dat het...De verlichting geeft beneden in de zaal een sfeer van een warme gloed die van het publiek uitgaat, zonder dat het voor het scènebeeld inderdaad afleidend werkt, behalve voor de eerste vijf

Nr. 15, September 1986 • Johan Baele • OPERA EN ARCHITECTUUR
De franse jezuïet Marc Antoine Laugier zou dan ook tijdens de Verlichting de tempel uitpuren en hem de rationele filosofische fundamenten verschaffen, als een soort paspoort van de onbetwistbare en...Deze invloed is te herkennen aan de drukke kolonna-deverdieping op het basisvolume (3 zijden van het gebouw, uitgezonderd aan de kant van het Muntplein). (Foto 1) Muziektempels Dé eeuw...De grote loges van de voorscène zijn verdubbeld (één voor de koning en één voor de hertog van Brabant). Beneden is de loge voor de burgemeester en het corps diplomatique

Nr. 18, Juni 1987 • Werner Van den Mooter • Werner Van den Mooter
verlichting in de klinkende stilte die volgt op een dank zij het sluiten der dirigentenknuist volmaakt gelijk uitgezongen frase...Met dien verstande dat de Traviata ook nooit zal swingen, hetgeen de perfectie van de voorstelling in de Munt nog onbarmhartiger aan het licht bracht, en de Parsifal dat wel degelijk kan, men zie de...De huisbewaarder gaf daaraan gehoor en vond "de man op de derde verdieping" daarentegen zeer wel

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
Paniska Ik zie alleen de sterren, mama, aan de andere kant van de zee...Abt De moderne politiek, Burgemeester Alle goden zijn gelijk voor de wet, ik kant me tegen elke vervolging...artikel 12: Aan de andere kant zat hij de bevoegdheid hebben, weliswaar onder de surveillantie van de garde, en zonder daarvan misbruik te maken, vrij te gaan om te wandelen op het grondgebied van de

Nr. 30, Juni 1990 • Marcel Otten • Theater voorbij de muur
Van de andere kant is er enigszins begrip op te brengen voor de gekwelde technici die een paar dagen na hun Berlijnse première definitief de knoop doorhakten en de voorstelling voor het Holland...Wij zullen de weg van de tanks beschrijven, herboren uit Hannibals olifanten, van de slagvelden uit de Eerste Wereldoorlog via Stalingrad, de Duitse droom van de Zuidpool, naar Berlijn met wisselende...rolverdeling en met de MACHT VAN HET NOODLOT op het operatoneel (de civilist in de laatste geschutskoepel heet Erich Wonder). De mansverhuizing van de 20ste eeuw vanuit de verschrikking van de inflatie op het

Nr. 35, September 1991 • Stefan Hertmans • Syberberg als Amfortas: een pastorale wonde
Want het is die intellectueel er precies om te doen geweest de les van Paul Celan enerzijds en die van Adorno's kritiek op de Verlichting anderzijds in praktijk te brengen als het over de oorzaken van...geest in het westen, maar net zo goed van het verzet tegen de dictatuur aan de andere kant van de Oder-Neisse grens, - die ironie is afwezig...De wonde van Amfortas In zijn film Parsifal heeft Syberberg voor de lijdende Amfortas een formidabel filmische metafoor gevonden: hij maakt de wonde los van het lichaam van de visser-koning

Nr. 37, April 1992 • Klaas Tindemans • De deuren van de tijd gaan niet...
de politieke filosofie van de moderne tijden, is het Immanuel Kant die het meest radicaal een 'kosmopolitisch' standpunt inneemt: de mens, geconfronteerd met de onaangepastheid van zichzelf t.a.v...Tegenover de kritisch-rationele wereldorde van Kant, staat echter een andere opvatting over de moderne samenlevingsvorm, die even 'aufgeklärt' is, maar die wel de eigenheid van de natie (het verschil...De kunst moet de zinnen begoochelen, moet de 'eeuwige terugkeer' van de vreemdeling mogelijk maken (de mythe van de Vliegende Hollander, of van Lulu): langs dit medium kan de mens de vreemde als de

Nr. 47, December 1994 • Jaak van Schoor, Dré Poppe, Hugo Van... • In memoriam: Rudi Van Vlaenderen
Ook de keuze voor teksten die eerder naar de linkse kant neigden was niet evident...1962 werd hij de eerste directeur van het Rijkshoger Instituut voor Toneel en Culturele Spreiding (RITCS) in Brussel, voor hem de realisatie van zijn plannen voor de Gentse universiteit...wat later...1980 met de De Gruyterprijs voor de vertolking van de ploegbaas in Audiëntie van Vaclav Havel, een co-produktie van BKT en Vertikaal

Nr. 48, Februari 1995 • Kurt Vanhoutte • Frank Castorf in de Volksbühne
De helden van vandaag vindt men niet langer in de wereld van de politiek, maar in die van de muziek, de film, de sport...Het was lang een beproefde methode aan de andere kant van de muur waar de politieke werkelijkheid onder het voorwendsel van de traditie werd geanalyseerd...Trivialiteit Het onderscheid vindt vooreerst weerklank in de taal, instrument van de Verlichting bij uitstek

Nr. 49, April 1995 • Johan Reyniers • Nomaden over de grens van de taal
De idealen van de Verlichting zijn maar ideeën van papier die niet verwerkelijkt worden, ze zijn een façade waarachter een gruwelijke leegte, een zinloosheid schuilt...een rots overeind blijft, als een onaanraakbare die boven alles verheven staat, die overal een antwoord op heeft en nooit zijn toevlucht moet nemen tot de andere kant van de taal...Er is ergens een 'surplus' in hem dat hem heeft doen kantelen naar de andere kant van de lijn, 'hij wordt een nomade, een migrant buiten de grens van de taal, zwervend zonder eenduidige identiteit

Nr. 55, April 1996 • Adri De Brabandere • Toonladders van de beweging
Laban staat in de traditie van de Verlichting...Het roept de gelijkaardige omkering op die Kant op het einde van de 18de eeuw in het denken heeft bewerkstelligd...Toch kan geargumenteerd worden dat zijn benadering past in het door Kant sterk beïnvloede denkklimaat van de eerste helft van de 20ste eeuw

Nr. 59, Maart 1997 • Marleen Baeten • De bezem van de tovenaar
Integratiecentrum De Foyer) genieten zichtbaar van de speciaal voor hen ontworpen kostuums, de theatersneeuwvlokjes, de met de hand aangezwengelde zeegolven, het op- en neerlaten van de reusachtige beschilderde doeken...De bewerking van Jules Vernes manuscript is aan de magere kant...Ook van de sinds de Verlichting alom gepredikte idee van zelfbeschikking laat hij niet veel heel

Nr. 69, Januari 1999 • David Michael Levin, Rudi Laermans • Balanchines modernisme
En op de een of andere manier wordt in dit erg moeilijk te omschrijven proces van 'verlichting' de zintuiglijk waarneembare aanwezigheid van de vormen ingrijpend veranderd...Voor Kant is het schone dat wat enkel via het welbehagen van een objectief belichaamde vorm een plezier opwekt waarvan de onmiddellijke reden de harmonie tussen het verstand en de verbeelding...De ene wordt teweeggebracht door de schoonheid van de natuurlijke, direct waarneembare vorm van de dans, terwijl de andere veeleer volgt uit de sublieme opschorting, misschien zelfs de overwinning van

Nr. 75, Maart 2001 • Marianne Van Kerkhoven • Belangrijke kunst gooi je toch niet weg...
Je wordt altijd voor een voldongen feit gesteld: de ene krijgt subsidie en de andere niet en daarna begint het gebruikelijke politieke spel, de lagere overheden die hun vinger in de pap willen, de...Een dergelijke praktijk zou een enorme verlichting betekenen voor de kunstenaars-makers zelf en een bijzonder grote betekenis hebben in de richting van het onderwijs, van de nieuwe lichtingen aan...De Standaard van 17/11/2000) leest, is de hele buitenwereld misschien wel de ‘vijand’; hij vervloekt de hele wereld rondom zich, terwijl hij de enige zou zijn die doet wat moet gedaan worden

Nr. 78, Januari 2001 • Clara Van den Broek, Arne Lievens, Katrien... • Jan Versweyveld: 'Ik ben twintig jaar met...
Aan de andere kant heb je extreme lichtontwerpen die heel voorstellingbepalend zijn, die de acteurs als het ware opsluiten in een concept...Bij Rijkemanshuis was de belichting bedoeld om voor de acteurs een mooi lichtruim te creëren, bijna een 'verlichting'. Ze was stabiel en bewoog dus niet...Dat het idee op de juiste manier gerealiseerd is binnen de voorstelling, dat het organisch in de plooi valt, hoe kunstmatig de invalshoeken ook zijn

Nr. 80, Februari 2002 • Erwin Jans • Kritische intoxicaties: over cultuur, crisis en explosies
navolging van Critchley geeft Van Bastelaere als voorbeelden van zo een troeblerende instantie: de idee van het Goede bij Plato, de God van Paulus en Augustinus, de morele wet bij Kant, de 'joden' bij...Wandelend door Brussel word ik dagelijks geconfronteerd met het Belgische koloniale verleden en de marginalisering van de Afrikanen in de samenleving, met de sociale ontwrichting van de...Daarom is dit opstel een van de belangrijkste van de bundel, niet alleen voor wat het zegt over de poëtica van Van Bastelaere, maar ook voor de waarde die het aan de poëzie van Pernath toekent: 'een

Nr. 82, Juni 2002 • Rud Vanden Nest • Einmal ist keinmal
Wellicht zijn de muren herschilderd of werd er een nieuwe (halogeen)verlichting geïnstalleerd...De dames die de rollen van de onvergetelijke tuttebellen Merrill Tankard en Jo Anne Endicot overnemen, bijvoorbeeld, gelijken niet alleen door hun kostuums op hun onvergetelijke voorgangsters...Ten bewijze: na de opvoering kwamen er van jonge kant aanmerkingen die klonken als de onze, twintig jaar geleden

Nr. 86, April 2003 • Bert Bultinck • Vlammenwerper in uw gat: Kunst en censuur...
Het reveleert onze immer moeilijke omgang met de erfenis van de Verlichting en het illustreert de veelvormige perverteringen van een van zijn meest fundamentele principes: de vrije meningsuiting...moeite door ook over de ethiek van de kunst en de kunst van de ethiek zouden kunnen gehad hebben maakt van de hele Poni-affaire één grote gemiste kans...transformeren via, bijvoorbeeld, toerisme). Rudi Laermans ziet het cynischer:' [...] door een fractie van het budget aan kunst te spenderen, koopt de overheid voor weinig geld een minimale loyaliteit van de kant

Nr. 93, Januari 2004 • Tom Janssens • Kernpunt van een leeglopende wasbak: Tannhaüser: Jan...
Aan het slot van de film -wanneer zij naar de koffers grijpt en hij zich opmaakt voor de lof van downtown New York- ontmoet de schilder een nieuwe meid, aan wie hij prompt room, board and priceless...De middeleeuwen gaan dan ook vooraf aan de jaren waarin Descartes hart van rede splitste en Kant de Verlichting aanknipte...Verspilt de Duitse componist liters inkt om zijn ideeën theoretisch eigenhandig uit te werken, de Belgische kunstenaar volgt het debat omtrent zijn werk liefst vanop de zijlijn


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK