Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


135 document(en) met "Ideale Staat" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Deze ruimte staat meteen in een gespannen verhouding met een andere, onverwachte ruimte...Ook in de manier van spelen staat men voor een galerij van stijlen: aan het ene extreem is er het realistisch acteren van Annius (Daphne Evange-latos) en aan de andere kant van de scala de...Karl-Ernst Herrmann: "Brussel biedt ideale werkvoorwaarden" Herrmann heeft La Clemenza gemonteerd op het einde van het seizoen 1981-1982

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Voor het beperkte aantal kwaliteitsgezelschappen of -produkties uit het 'margetheater' zijn deze nieuwe centra een ideale mogelijkheid om vaste voet aan de grond te krijgen...Wezenlijk verschillend wordt het wanneer niet het cultureel aanbod centraal staat, maar wel het experiment, het theateronderzoek

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Dan komt een erg onduidelijke figuur (circus, magie, in het programma staat ook: Dood) vertellen wat in de eerste scène gespeeld wordt...En inderdaad, even later wordt Eilif reeds ingelijfd door de ronselaar, terwijl Courage met de sergeant staat te onderhandelen over de prijs van een broeksriem...Het schroot, de metalen platen die de vloer bedekken, betekenen dan een ideale stimulans voor de verbeelding van de toeschouwer

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Men verdwijnt in een tunnel van witte lakens, en voor men het goed weet, staat men op straat: voor groep één is het afgelopen, groep twee krijgt nog een uur theater...gardist uit de jaren 50 blijkt tegen-woordig niet meer in staat om zijn tekst te onthouden, leest dus af uit een boek, valt te vroeg of te laat in, moet door de andere auteurs geholpen worden, maar vreemd...Opnieuw staat hij alleen op de scène, opnieuw bedient hij zich van een bijgeschaafd Antwerps taalidioom, en je krijgt de indruk dat hij nog jaren, met een even enthousiast publiek, met dit procédé kan

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Ik heb u jaren geleden al gezegd: dat blauw plekske staat me niet aan, ga daar eens mee naar den dokter...Dan staat hij op, loopt een paar passen... Gaat dan weer zitten...Hij staat recht, kijkt meewarig naar Birgit

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Bij Arca heeft Pol Dehert de tekst genomen, zoals hij er staat...De acteur staat hier in zijn rol voor zichzelf met zijn tekst als krachtig wapen...Er is in Brussel een sterke organi-satiegroep die, goddank, open staat voor nieuwe, jonge kunstenaars en bereid is risico's te lopen

Nr. 9, Januari 1985 • Patricia Kuypers • SUR LE PONT D'AVIGNON
Dat was het eerste professionele en moderne gezelschap dat door de staat gesubsidieerd werd...Concours van Bagnolet: jaarlijkse competitie voor choreografie; sedert tien jaar een ideale springplank voor jonge choreografen en dansers

Nr. 11, Juni 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Het métier van de acteur staat ter discussie...Het is een onderwerp dat al lang op de agenda staat, maar het is zo'n rijk gestoffeerd gebied dat het een tijdje braakliggend bleef...Meer dan ooit staan we voor een diversificatie in het acteerlandschap, ontbreekt elke consensus omtrent de 'ideale acteur'. In die situatie willen we de verschillende visies en de praktijk die eronder

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
publiek op zit staat met zijn poten in een plas rood water, het water kan ook dienen om zich van alle smet te reinigen, of wanneer het met alle kracht roodgekleurd uit de spuigaten stroomt, zich in het bloed...Ook in de behandeling van de acteurs erkent men voortdurend de geoefende hand, zodat iedereen overtuigend op de scène staat (we maken even abstractie van Robert Ilosfalvy, een Hongaarse tenor, die met...Na afloop staat hij uitgeput en hijgend te groeten, want op dat ogenblik valt de controle weg

Nr. 12, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven • HET NIEUWE GLOBE
Ik vind de mensen uit het culturele leven in Nederland daar echt onbegrijpelijk in, heel eng en provincialistisch: hoe ze niet in staat blijken die honderd km in hun geest en daden te overbruggen...Dat wil dan zeggen dat je aan de grens van je opdracht staat...Er staat dit seizoen zelfs een door jou geschreven stuk op het programma, nl

Nr. 13, April 1986 • Johan Callens • Sam Shepards verscheurde liefdes
Daarin staat hij niet alleen: Erving Goffman (The Pre-sentation of Self in Everyday Life, 1959) stelt de mens gelijk aan de som van de rollen die hij speelt en Robert Lifton ("Protean Man," 1968...Tevens had Shepard het gevoel dat, naarmate zijn werk meer en buiten Off Off Broadway werd opgevoerd, hij niet meer over de ideale gemeenschap van eensgezinde theatermakers en -bezoekers beschikte...terug te keren; hij vestigde zich op een boerderij in de buurt van San Francisco, waar het kleine Magie Theater, en vanaf 1976 regisseur Robert Woodruff, hem opnieuw een ideale werksfeer bezorgden

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • THEATER - EN DANSKRITIEK
Ik zei het reeds: elke criticus moet in staat zijn zijn eigen politiek te volgen...ignorance" staat er op André Ruttens medaille van de Pierre Bayleprijs en in het rapport van de jury die hem die prijs toekende, wordt hij een authentieke stabiliteit genoemd...de ideale kritiek en dan zijn er de richtlijnen van Goethe en enkele passages uit Proust; maar verder niets

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Het publiek staat te gapen naar een handeling die niet te begrijpen is. Aan de intellectueel Berio wil men graag vragen: wat is er essentieel: dat La Vera Storia onverstaanbaar is, of dat La Vera...De Mexicaanse Hond Onnozele Kinderen Binnen het genre "muziektheater" staat het label Orkater sinds jaren garant voor kwaliteitsprodukties: groepen als het oorspronkelijke Hauser...Tekenend is hier dat de ideale interactie met het publiek ("public relations" in managertaai) niet wordt gedefinieerd als "naar de mond praten" of als het angstvallig behouden van het bestaande

Nr. 14, Juli 1986 • Johan Thielemans • La Finta Giardiniera, de voorstelling
Maar dat die sterke figuur sociaal op een lagere trap staat (dat tonen haar kleren), maakt de situatie alleen maar spannender...Foto drie Links staat Ramiro, de verstoten geliefde, die zijn smart in gedichten opschrijft (en, net zoals Orlando in As you like it, van Shakespeare, hangt hij zijn liefdesboodschap aan de...De verwarring van de emoties, die een ganse groep mensen meesleurt, staat dicht bij wat Botho Strauss probeert in Der Park (al zal Herrmann wel vinden dat de tekst uit de achttiende eeuw veel sterker

Nr. 15, September 1986 • Luk Dhooghe • OPERA EN ARCHITECTUUR
De organisatie achter het toneel ziet er verder prima uit: laden en lossen, opslag van decors, een ruime doorgang naar het montagetoneel dat rechtstreeks in verbinding staat met het zij- en...Het hart van deze installatie is de AVAB-belichtingscomputer, die opgesteld staat in een cabine achter in de zaal...Een volmaakte eenheid tussen geluid en beeld, in zijn streven naar de verwezenlijking van het ideale Gesamtkunstwerk

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay, Marianne Van Kerkhoven • Het opheffen van subsidies zou een schok...
hebt een theoretisch, utopisch en geïdealiseerd beeld van een overheid, die objectief zou zijn en boven alles staat...Uw systeem van een ideale overheid is waarschijnlijk beter, maar in de praktijk betekent dat politisering...Hoe staat u tegenover de theorieën van Baumol (cf

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
Hij staat op van zijn stoel, groet meerdere keren, gaat terug zitten, handen op de knieën...Hij staat recht, neemt een hengelstok als was het een degen...het het graf waar geen naam op staat

Nr. 17, Maart 1987 • Michel Uytterhoeven • Op zoek naar de "next wave"
Central Park is een feest en bijna symbool van een ideale mundiale samenleving: iedereen is ontspannen, zit in het gras, wandelt, jogt of fietst...Chinese vrouwen rapen de zoete vruchten van een exotische boom om in hun gebakjes te verwerken, een heuvel is helemaal gereserveerd voor schakers en dammers, er staat een paleis met een hele grote...Elk betoog begint steevast met het weerbericht van de thuisbasis en een economische doorlichting van de stad of staat

Nr. 17, Maart 1987 • Alex Mallems • Doe maar gewoon, dan is het al...
Mijn eerste beroep was directiesecretaresse en theater leek me een ideale hobby...Precies in die stukken zijn er geregeld monologen die je in staat stellen om dat werk te observeren...Sam zou dat jaar samen met Bea Rouf-faer en Dirk Van Dijk afstuderen, tot er zich een conflict ontwikkelde tussen wat Sam Bogaerts en wat Jan Decorte zagen als de ideale

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
lichaam (af en toe staat ze recht, ondersteunt de woorden met de pook van het haardvuur) vertelt echter waar het bij de acteur op aankomt: uitstraling, présence...Dora van der Groen: "De persoonlijkheid van de leerling vind ik de belangrijkste norm, zowel bij de toelatingsexamens als bij de hele opleiding: die staat absoluut centraal, daar moet de opleiding...De verbeelding moet een vorm krijgen, neerslaan in een bepaalde staat van lichamelijkheid, die dan op haar beurt het ritme, timbre en muzikaliteit van het spreken zal bepalen


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK