Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


135 document(en) met "Ideale Staat" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Deze ruimte staat meteen in een gespannen verhouding met een andere, onverwachte ruimte...Ook in de manier van spelen staat men voor een galerij van stijlen: aan het ene extreem is er het realistisch acteren van Annius (Daphne Evange-latos) en aan de andere kant van de scala de...Karl-Ernst Herrmann: "Brussel biedt ideale werkvoorwaarden" Herrmann heeft La Clemenza gemonteerd op het einde van het seizoen 1981-1982

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Voor het beperkte aantal kwaliteitsgezelschappen of -produkties uit het 'margetheater' zijn deze nieuwe centra een ideale mogelijkheid om vaste voet aan de grond te krijgen...Wezenlijk verschillend wordt het wanneer niet het cultureel aanbod centraal staat, maar wel het experiment, het theateronderzoek

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Voorop staat dan een bewuste keuze van het soort theater, zijn thema's en de middelen die men zal aanwenden, veeleer dan een intuïtieve interpretatie ervan...En inderdaad, even later wordt Eilif reeds ingelijfd door de ronselaar, terwijl Courage met de sergeant staat te onderhandelen over de prijs van een broeksriem...Het schroot, de metalen platen die de vloer bedekken, betekenen dan een ideale stimulans voor de verbeelding van de toeschouwer

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Men verdwijnt in een tunnel van witte lakens, en voor men het goed weet, staat men op straat: voor groep één is het afgelopen, groep twee krijgt nog een uur theater...Het theater staat in een minderwaardige economische positie...gardist uit de jaren 50 blijkt tegen-woordig niet meer in staat om zijn tekst te onthouden, leest dus af uit een boek, valt te vroeg of te laat in, moet door de andere auteurs geholpen worden, maar vreemd

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Dan staat hij op, loopt een paar passen... Gaat dan weer zitten...Fie Van een porseleinen poppeke... Juul Ja, gelijk als dat bij ons op de slaapkamer staat...geklop, en Gloster staat er, met een pet op van een taxichauffeur

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Bij Arca heeft Pol Dehert de tekst genomen, zoals hij er staat...De acteur staat hier in zijn rol voor zichzelf met zijn tekst als krachtig wapen...Nero staat nu voor de keus, verwoord door Burrhus: "U moet kiezen u hoeft maar voor te schrijven/Deugdzaam tot hiertoe kunt u dat altijd blijven/De weg is uitgestippeld u kan niet anders handelen

Nr. 9, Januari 1985 • Patricia Kuypers • SUR LE PONT D'AVIGNON
Dat was het eerste professionele en moderne gezelschap dat door de staat gesubsidieerd werd...Concours van Bagnolet: jaarlijkse competitie voor choreografie; sedert tien jaar een ideale springplank voor jonge choreografen en dansers

Nr. 11, Juni 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Het métier van de acteur staat ter discussie...Het is een onderwerp dat al lang op de agenda staat, maar het is zo'n rijk gestoffeerd gebied dat het een tijdje braakliggend bleef...Meer dan ooit staan we voor een diversificatie in het acteerlandschap, ontbreekt elke consensus omtrent de 'ideale acteur'. In die situatie willen we de verschillende visies en de praktijk die eronder

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
De enige reden waarom we mogen aannemen dat Claudia aanspraak kan maken op de status van de ideale vrouw is dat we even haar lieve kont op een groot filmscherm in close-up mogen zien...Economisch gezien staat het land aan de top van de industriële wereld met lengtes technologische voorsprong op de stramme hand van Flanders Technology...Het gesprek óver het theater, in een ontspannen zuiderse sfeer, staat de organisatoren duidelijk voor ogen

Nr. 12, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven • HET NIEUWE GLOBE
Ik vind de mensen uit het culturele leven in Nederland daar echt onbegrijpelijk in, heel eng en provincialistisch: hoe ze niet in staat blijken die honderd km in hun geest en daden te overbruggen...Lamers) hebben een theatraliteit ontwikkeld die haaks staat op het repertoiretoneel...Twee keer in ideale omstandigheden kunnen werken, dat is serieus, dat is als kans meer dan redelijk

Nr. 13, April 1986 • Johan Callens • Sam Shepards verscheurde liefdes
Tevens had Shepard het gevoel dat, naarmate zijn werk meer en buiten Off Off Broadway werd opgevoerd, hij niet meer over de ideale gemeenschap van eensgezinde theatermakers en -bezoekers beschikte...terug te keren; hij vestigde zich op een boerderij in de buurt van San Francisco, waar het kleine Magie Theater, en vanaf 1976 regisseur Robert Woodruff, hem opnieuw een ideale werksfeer bezorgden...Het staat regisseurs natuurlijk vrij te doen wat ze willen met de regie-aanwijzingen

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • THEATER - EN DANSKRITIEK
Ik zei het reeds: elke criticus moet in staat zijn zijn eigen politiek te volgen...ignorance" staat er op André Ruttens medaille van de Pierre Bayleprijs en in het rapport van de jury die hem die prijs toekende, wordt hij een authentieke stabiliteit genoemd...de ideale kritiek en dan zijn er de richtlijnen van Goethe en enkele passages uit Proust; maar verder niets

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Zwitserland heeft, met Max Frisch en Friedrich Dürrenmatt, twee van de belangrijkste toneelauteurs van deze eeuw opgeleverd, maar met name Dürrenmatts thematiek staat als zodanig los van de concrete...steun geeft men het vaak noodzakelijk duwtje in de rug dat jonge theatermakers in staat stelt om creaties te realiseren...Tekenend is hier dat de ideale interactie met het publiek ("public relations" in managertaai) niet wordt gedefinieerd als "naar de mond praten" of als het angstvallig behouden van het bestaande

Nr. 14, Juli 1986 • Johan Thielemans • La Finta Giardiniera, de voorstelling
tenslotte de trouwe liefde (de finta giardiniera zelf-en daar ze ook de titel aan het stuk geeft, vertegenwoordigt zij de ideale vorm van een emotie en een impuls, die zo makkelijk tot verstoring, pijn en...Foto drie Links staat Ramiro, de verstoten geliefde, die zijn smart in gedichten opschrijft (en, net zoals Orlando in As you like it, van Shakespeare, hangt hij zijn liefdesboodschap aan de...Rechts staat Serpetta, de meid, met het gebaar van de verstoten vrouw die zich nog niet gewonnen gegeven heeft

Nr. 15, September 1986 • Luk Dhooghe • OPERA EN ARCHITECTUUR
De organisatie achter het toneel ziet er verder prima uit: laden en lossen, opslag van decors, een ruime doorgang naar het montagetoneel dat rechtstreeks in verbinding staat met het zij- en...Het hart van deze installatie is de AVAB-belichtingscomputer, die opgesteld staat in een cabine achter in de zaal...Een volmaakte eenheid tussen geluid en beeld, in zijn streven naar de verwezenlijking van het ideale Gesamtkunstwerk

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay, Marianne Van Kerkhoven • Het opheffen van subsidies zou een schok...
hebt een theoretisch, utopisch en geïdealiseerd beeld van een overheid, die objectief zou zijn en boven alles staat...De toeschouwer staat hierdoor dichter bij zijn gezelschap; de producent is verplicht zich rechtstreeks te wenden tot zijn publiek...Hoe staat u tegenover de theorieën van Baumol (cf

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
Jonathan staat in het midden van de keuken, onbeweeglijk als een model...Staat op, zoekt een vuilnisbak, gaat terug zitten...Ulysse staat plots op en gaat tegen de marmeren schouw leunen, zijn hoofd in zijn handen

Nr. 17, Maart 1987 • Michel Uytterhoeven • Op zoek naar de "next wave"
Central Park is een feest en bijna symbool van een ideale mundiale samenleving: iedereen is ontspannen, zit in het gras, wandelt, jogt of fietst...Chinese vrouwen rapen de zoete vruchten van een exotische boom om in hun gebakjes te verwerken, een heuvel is helemaal gereserveerd voor schakers en dammers, er staat een paleis met een hele grote...Elk betoog begint steevast met het weerbericht van de thuisbasis en een economische doorlichting van de stad of staat

Nr. 17, Maart 1987 • Alex Mallems • Doe maar gewoon, dan is het al...
Mijn eerste beroep was directiesecretaresse en theater leek me een ideale hobby...Sam zou dat jaar samen met Bea Rouf-faer en Dirk Van Dijk afstuderen, tot er zich een conflict ontwikkelde tussen wat Sam Bogaerts en wat Jan Decorte zagen als de ideale...Ik zou het ook wel eens met Jan Joris Lamers binnen Discordia willen proberen, of met Ivo Van Hove, al staat dat lijnrecht tegenover wat Sam Bogaerts doet b.v

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Dora van der Groen: "De persoonlijkheid van de leerling vind ik de belangrijkste norm, zowel bij de toelatingsexamens als bij de hele opleiding: die staat absoluut centraal, daar moet de opleiding...Dat je ook op zoek bent, dat je hun een weg toont die niet op een kaart uitgestippeld staat: (je ne connais pas Vitinéraire'. Samen met de studenten boks je aan de weg, wat dikwijls ook aanleiding...Jef Demedts met leerlingen -Conservatorium Gent - Foto Michiel Hendryckx Kunst houdt een engagement in, dat niet los staat van je leven


Toon volgende resultaten