Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


75 document(en) met "IN DIE VOLGORDE" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
Het wordt duidelijk hoe hij de motor achter de hele affaire, is. De naaste medewerkers, de mensen die je nooit op de scène ziet, helpen hem zoveel ze kunnen maar hij is de enige die alles kan overzien...Waar het bij een gewoon toneelspel al heel vlot zou moeten lopen tijdens de laatste repetitieweek, zitten we hier nog maar aan een stadium waarbij we de volgorde van de scènes beginnen te snappen...Jonge mensen worden door het onderwerp duidelijk minder aangesproken dan de oudere generaties, die zich de feiten herinneren en verbaasd staan van de fysieke gelijkenis die de acteurs in hun

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Paren die elkaar zoeken, soms vinden en meteen weer verliezen (Vivienne en Gary) of paren die niet van elkaar kunnen loskomen en elkaar daarom haten (Sylvia en Luis). Tegenpool zijn Jo-Ann en Meryl...Vooreerst zijn er de danspassen die Pina voordoet en die de dansers dan inoefenen ('Jullie moeten dat meer chaotisch doen, niet zo in voorwaarts marsj...Scènes, die tijdens de repetities een eerder naief karakter hadden, krijgen door de nieuwe volgorde plots een onverwachte agressiviteit

Nr. 2, Maart 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Het duidt op een schoksgewijze ontwikkeling die niet uit wijsheid, maar uit boosheid geboren wordt en die achteraf zelfs geen ontwikkeling blijkt, maar een geïsoleerd, binnen een streng afgebakende...Nee, want het is hem monddood maken in plaats van er een lezing van te bieden die onthullingen doet over theater en maatschappij vandaag - een consequent politieke lezing dus, en die de auteur en zijn...werkelijk gebeurt: bij (in alfabetische volgorde) de Antigone's, de EWT's, de Fakkels, de KNS-en, de Korre's, de KVS-en, de MMT's, de Meir's, de Podium's, de Raden van Advies, de Til's en al die anderen die ik

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Wanneer daar nog een aantal produkties aan toegevoegd worden die door het Vlaams Theatercircuit geprogrammeerd zijn (AKT, Amy Gale) of die door onderlinge organisatorencontacten binnen dit circuit...rijkelijk gesteunde en aan alle mogelijke Vlaamse organisaties opgedrongen Interact (De Stilte Ervoor). Netwerk (en CET die tevens producent was) was de enige die deze miskleun programmeerde...Eens men een soepel draaiende organisatie als fundament heeft en mensen die weten wat ze willen, die een beleidsplan helder kunnen formuleren, blijven er nog drie essentiële pijlers waarop zo'n beleid

Nr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
Ik herken mensen die het onmogelijke dromen, die van mensen houden, die onzeker zijn, verlangen, hopen en wanhopen...vang ik echo's op: waarom die Hollandse carnavalschlagers, en ze roken sigaretten en die Engelse songs en dit en dat...Dat zijn van die dingen die ik vanop kilometers zie

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
gladstrijken, mekaar een blik toewerpen, je schouder ontbloten... Blikken De rustpauze tussen de eerste en de tweede beweging (Fumiyo Ikeda die heel gewoon wegstapt uit de groep die zich ontspant...leest, vermoedt al meteen, dat die gelijkenis er wél is, maar dat men die bewust wil vermijden...Ik herken mensen die het onmogelijke dromen, die van mensen houden, die onzeker zijn, verlangen, hopen en wanhopen

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • Tadeusz Kantor
Tijdens de repetities 'verifieer ik met de acteurs of de situatie die ik gecreëerd heb en die het idee moet 'tonen' scenisch is. Als dat niet het geval is dan doe ik er afstand van en zoek iets anders...Op die manier neemt hij als auteur-regisseur als het ware de verantwoordelijkheid op voor zijn creatie...Ik denk dat het grote verschil tussen Cricot 2 en de andere theaters erin bestaat dat de toeschouwer bij al die andere voorstellingen vooraf weet dat het spektakel 'af is, klaar voor consumptie

Nr. 13, April 1986 • Geert Opsomer • "Frans Franz" en "Alles Liebe"
Het stuk gaat over "mannen die vrouwen verleiden en versieren en de sulligheid en de schrijnendheid daarvan" zegt D. Roofthooft in een gesprek dat we met hem hadden...De enige relatie die daadwerkelijk mogelijk blijkt is die van de naïeve, maar rijke Heieen met de grootste charlatan, Laurent...Hij ziet dramaturgie als "manipulatie van toevalligheden". Een figuur als Hij-die-is-die-is, de vele citaten, de Agamem-non-allusies,... al deze elementen zijn er pas nadien bijgekomen, zijn er op een

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Het is een wens die ik met des te meer aandrang uit, omdat ik onder de huidige componisten er geen andere ken die én zulk een groot talent heeft én zulk een aanleg om een werkzame opera met een...Bij deze willen wij dan ook een oproep doen tot alle particulieren, die-zelfs in vergeten hoeken van kelders of zolders-over documenten zouden beschikken, die ons kunnen helpen, het verleden van het...Immers, zij hadden geen staatsprijs voor toneelletterkunde gekregen, zij hadden niet in zoveel landen, in zoveel talen, onder die en die omstandigheden gewerkt... Zij mochten in het boek blijven

Nr. 15, September 1986 • Daan Bauwens, Wim De Mont, Marianne Van... • Lijstjes en commentaren
En wat doe ik nu met de tweehonderd andere voorstellingen die slechts door hun abominabele indruk van de vergetelheid kunnen gered worden...aanvaardbaar maakt; en met heel wat reflecties omtrent "grote middelen" en hoe die dan gebruikt worden...overigens niet te vergelijken wijze) uitgingen van een fundamentele analyse, een herontdekking haast, van de relatie tussen tekst en spel: dit is een vraag die al te zelden zichtbaar is in ons theater

Nr. 17, Maart 1987 • Federico Garcia Lorca • Zonder Titel
hart te raken door de dingen te tonen die jullie niet willen zien, door de simpelste waarheden uit te schreeuwen, die jullie niet willen horen...En als jullie in de dood geloven, waarom dan die wreedheid, die onverschilligheid voor het vreselijke lijden van jullie medemensen...Thuis heeft u de leugen die op u wacht, u heeft er uw thee, uw radio en een vrouw die, als ze de liefde met u bedrijft, aan de jonge voetballer denkt die in het kleine huis aan de overkant woont

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • Steve Kemp ontwerpt zichtbaarheid
Davis gewerkt: een meester in het vak, die helaas twee jaar geleden gestorven is. Hij is de man die in Engeland met lighting design (lichtregie) begonnen is, nl...Die twee kenden elkaar goed, omdat in die tijd vele Broadway-shows naar West End kwamen...Ik probeer het oog of de concentratie te leiden naar die punten op de scène die belangrijk zijn

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Ik vind dat die mensen die net hun vorm, hun uitdrukkingskracht aan het vinden zijn, erg onverstandig zijn om daar met zoveel graagte op in te gaan...Uit deze aura, die onmiddellijk voor een veld van vibraties rond een personage zorgt, ontstaat ook het gevoel van een vreemd soort liefde en sympatie voor al die sukkelaars, die met hun belachelijke...Een eerste vereiste voor de RAT (Raad van Advies voor de Toneelkunst) is dat je mensen vindt die deskundig zijn, die het veld kennen, die voorstellingen zien en dus een breed referentiekader hebben

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
de NTG-wandelgangen deed het grapje de ronde dat die en die acteur zeker zouden gecast worden voor een volgende Tanghe-produktie omdat ze al een Versace-kostuum hadden...Onvolledig daarentegen is de redactionele commentaar die zich beperkt tot loftek-sten over de Studio die veertig jaar bestaat, over de KNS-menopauze, over Béjart die naar Lausanne verdween; en tot een...En zou u de droomfilms van een Garboëske schoonheid willen missen die ooit in die giffabriek tot stand zijn gekomen

Nr. 24, December 1988 • Luk Van den Dries • WOYZECK
Blik en oog vormden de centrale metaforen voor deze Woyzeck-interpretatie: de blik van de geslagen hond die de wereld niet meer begrijpt, die goed wil doen maar overal uitgekafferd wordt en vanuit...Tussen die twee blikken situeert zich de toeschouwer die geappelleerd wordt aan zijn eigen standpunt...Het zijn grensdecors: weerkerende ramen die afstand scheppen, kieren die het perspectief vernauwen en geen plaats laten voor de personages

Nr. 25, Maart 1989 • Janny Donker • Gilgamesj, Enkidu, Chumbaba, diverse dieren, drie managers,...
Ruimte met mensen Wilson zegt in het programmaboek een paar dingen die licht werpen op zijn werkwijze en tegelijk op de risico's die daaraan verbonden zijn...Wanneer die verflauwt, wordt gemakkelijk gegrepen naar vormen die hun bruikbaarheid al eens eerder bewezen hebben...Toeschouwers voelen zich teleurgesteld; voor spelers brengt het werken met Wilson niet die ervaringen die ze ervan verwacht hadden

Nr. 26, Juni 1989 • Marianne Van Kerkhoven • GOD OF DE LEDEPOP
Het uitgangspunt voor al deze associaties die Peter Verburgt in Wittgenstein ïncorporated uitwerkte, waren de aantekeningen gemaakt door twee toehoorders tijdens colleges die Wittgenstein aan de...Johan Leysen speelt voortdurend de twee elkaar versterkende zijden van eenzelfde identiteit: die van Wittgenstein en van zijn observerend alter ego, die van de filosoof en van de acteur, die van de...Die -en andere- verwoestingen, door het bewustzijn aangebracht, overstijgen

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
De belangrijkste parallel tussen die hedendaagse parallel tussen die hedendaagse Müller-tekst en die 19de eeuwse fin-de-siècle tekst van Schnitzler ligt wellicht in het feit...De twee stukken schuiven, mede door die thematische verwantschap en door het eenheidsdecor waarin gespeeld wordt, als het ware in elkaar, met acteurs die van rol switchen, maar die in hun Schnitzler...Dat gebeurt niet alleen via die sprong in de tijd van Schnitzler naar het heden, maar ook door de in de Müllertekst vaak herhaalde sleutelzin 'DIE REVOLUTION IST DIE MASKE DES TODES DER TOD IST DIE

Nr. 28, December 1989 • An-Marie Lambrechts • Het kunstwerk als schiereiland
Een gesprek met die makers kan licht werpen op de keuzes die zij gemaakt hebben op hun tocht naar het schiereiland...Dus die kleine wijziging die wij aanbrengen, nl...Grote delen van de gesprekken die Ariejan Korteweg met de choreografen voerde, gingen precies over de verhalen die mogelijkerwijze met de dansvoorstellingen in kwestie verteld werden

Nr. 28, December 1989 • Hildegard De Vuyst • EEN OMGEKEERDE REDENERING
Marie Lambrechts illustreert: een greep uit de gesprekken die Ariejan Korteweg voerde met de danskunstenaars die op de affiche stonden...De Keersmaeker opende Klapstuk, Roxane Huilmand die door de Keersmaeker zelf vervangen werd in Mikrokosmos, sloot het af met haar nieuwe solovoorstelling Capricieuse...Als er niet een paar boeken zijn die we van tijd tot tijd kunnen herlezen, als er niet een paar schilderijen zijn die we van tijd tot tijd kunnen weerzien, dan zou dit arme leven nog meer vergeten


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK