Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


53 document(en) met "Het trauma" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Walter van den Broeck • Men hoede zich voor toverlantaarns
Dat bewijst dat het theater genezen is van het trauma waaraan het sinds de opkomst van de speelfilm is gaan lijden, en dat het intussen genoeg zelfvertrouwen heeft gekregen om zonder gevaar voor...Het lijkt alsof het de film in het creëren van een bepaalde sfeer alsnog naar de kroon wil steken...Het is ondanks zijn appèl aan kinderangsten geheel ongevaarlijk Het zet niets op de helling, het stelt niets in vraag, het noopt niet tot herzien, het verontrust niet, het houdt alleen aangenaam bezig

Nr. 17, Maart 1987 • Monique Spithoven • De Spaanse burgeroorlog in het theater
García Lorca Kort na het ontbranden van de Spaanse burgeroorlog ontnam het franquisme het theater één van zijn grootste vernieuwers...Dit was het geval voor Alejandro Casona, één van de voornaamste toneelschrijvers van het naoorlogse Spanje, die net als Garcia Lorca ten tijde van de Republiek met een reizend gezelschap door het land...Dit was ook het geval voor de opvoeringen in het Théâtre de Poche in Brussel; in Gent bracht het stuk de acteurs en de directie van theater Arena (seizoen 1971-1972) voor de rechter

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Het gruwelijke schuilt niet in het mysterieuze of bovennatuurlijke, maar in het banale en het platte: achter het Ensor-masker verbergt zich het doodshoofd...Zeker het Vierde Strijkkwartet van Béla Bartók, dat in de "volledige" produktie werd uitgevoerd door topensembles als het Tokyo String Quartet en het Vegh Kwartet, eist een interpretatie op het...Ik noem het God, maar je kan het evengoed het Hogere, het Betere noemen, het transcendeert ons, doet ons boven onszelf uitstijgen

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
De ruimte bij het NTG dient de aard van het stuk niet: het gaat om een intiem familiedrama, en in het Tolhuis, het gebouw waar het gezelschap een onderkomen heeft gevonden terwijl de schouwburg wordt...plaats van iets te bewerkstelligen rond het thema dood en het daarrond bestaande taboe, wordt het taboe en het onvermogen er over te praten bevestigd...Nadat in Accions 'Materie' en in Suz/o/Suz 'Mens' centraal stonden, vertrekt Tier Mon vanuit het gegeven 'Macht'. Het idee 'macht' verschijnt van bij het door het Lot bepaald begin tot aan zijn meest

Nr. 27, September 1989 • Klaas Tindemans, Lieven De Cauter • Toneelspelen is marginaal sinds de Romeinen
LDC: Stijl had nochtans nergens het karakter van een aanklacht, het was eerder het tonen van de interne logica van het design...JJL: "Wij wilden het precies die vorm geven waarin het plaatsvond, het de taal geven die het had...Eigenlijk is het vreselijke kitsch, en als je het 'zomaar' wilt zien, dan is het leuk, dan past het in zijn vorm

Nr. 29, Maart 1990 • Luk Van den Dries • Roberto Ciulli
Het zijn jeugdherinneringen (beelden/trauma's) die nog zijn pro-dukties bevolken en materiaal leveren voor zijn theatrale nachtmerries : in Kaspar b.v...het Duitse theatersysteem -het rijkste van de wereld, een voorbeeld ook voor vele andere landen- staan de kunstenaars in dienst van het enorme apparaat, de techniek en het abo-systeem i.p.v...Zo verwierf het Theater a/d Ruhr een unieke positie in het Duitse theatersysteem: het is een stad-theater maar tegelijk ook een nationaal en internationaal druk bezet reizend gezelschap; het is een

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans • "Kunstenaars moeten elke keer opnieuw beslissen"
de Pruisische traditie toont, dan heeft hij het natuurlijk vooral over de gevaren die in het Duitsland van nu nog bestaan, de trauma's van na de oorlog...Het was een verhaal in twee delen : het ineen-stuiken van het criminele systeem van de "Staatssicherheit" en tegelijk, in het begin toch, het ontwaken van zeer grote "Vernunft". De manifestatie van...Als je omwille van het Stalinisme het hele socialistische model op de vuilnisbelt zou gooien, dan moet je ook het hele christendom afschaffen omwille van de Inquisitie, dan moet je het kapitalisme

Nr. 30, Juni 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De ondraaglijke lichtheid van verlangen
Plots lijkt het woord socialisme, zowel in het Oosten als in het Westen, geen inhoud meer te hebben, plots dient het marxisme - nog steeds een van de interessantste delen van ons filosofisch erfgoed...theater dat bestaat bij de gratie van het ogenblik, van het hier en nu, de complexiteit en de meerduidigheid van het moment vatten ? Hoe kan de kunstenaar een antwoord geven op het leven dat hij ervaart als...Het gevoel dat we de wereld ook anders kunnen zien dan we tot nog toe deden, zowel op het politieke, op het algemeen- filosofische, op het wetenschappelijke als op het culturele vlak, geeft aan de

Nr. 35, September 1991 • Klaas Tindemans • 'Was ist des Teutschen Vaterland?' De besmette...
Het resultaat hiervan is dat door het 'geweld van de meerderheidsdemokratie' het land vernietigd wordt, de natuur kapot gaat, zowel het natuurlijk milieu als de natuurlijke waarden...Moge het strijken van de hakenkruisvlag het echte, radicale en onomkeerbare afscheid betekenen van het hele Duitse denken en voelen van de nazistische pulp-filosofie, het afzweren daarvan voor altijd...Dat is het 'centrale probleem van onze tijd': uit welk Duitsland komt de Bondsrepubliek anno '91 voort - uit het Pruisen van het militarisme of uit het Pruisen van de Aufklärung, uit de traditie van

Nr. 43, November 1993 • Klaas Tindemans • De kleine dood
Het historische trauma, Bernards vergeefse zoektocht naar een identiteit die iemand een plaats bezorgt in de naoorlogse geschiedenis, is een subtiel middel om de duisternis in de ziel van Bernard te...En het is niet alleen in de 'feiten' dat er een donkere wolk over het verhaal trekt, het is ook in de taal zelf: Bernard maakt zijn zin- Olivetti 82, Theater Malpertuis / Norbert Maes...Bij Bernard Van de Wiele verbrokkelen de woorden als het geweld opduikt, bij 'Eriek Verpale, autobiograaf is het wurgen van de kat van Lisa (in Alles in het klein) een ondraaglijk realistisch tafereel

Nr. 51, Augustus 1995 • Jan Joris Lamers • Het toneel helemaal leegruimen
Maar al bij het zien van onze voeten onder het gordijn van het kleedkamertje, begon die man heel hard te schreeuwen dat het zo absoluut niet ging en dat hij weg zou gaan en dat wij eerst maar eens...Ik denk dat het enige waardoor je professioneel bent ook weer terug te voeren is op het feit of je het wel of niet uithoudt...En dan kom je dicht bij Bernhard, die dat met gevoelens, trauma's, in reeksen in zichzelf omdraait, maar het is waar

Nr. 52, Januari 1995 • (advertentie)
het betreden van een museum of galerie voor hedendaagse kunst de grond onder de voeten voelt wegzinken 7 Victoria - 2012 (now i am nationwide) een stuk mét en over internet; "hoe is het...dostojewski / camus het gezelschap tracht beide auteurs te betrappen op het moment dat ze elkaar de hand reiken 25 bande dessinée met Fay lovsky naïef sentiment en instrumentale virtuositeit...19 de korre - hemelse woorden meedogenloos portret van het volkse leven op het Spaanse platteland; met veel wrange humor 20 andreas schmidt en rudolF jansen brengen 'Die

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Eric Min • Een kille ochtend in Rue du Progrès
Maakt ook het festival komaf met het provencialisme, en past het zich - zelf eveneens een nieuwkomer -net zo 'naadloos' in in het stedelijke weefsel...Het Rogiercentrum stond in het naoorlogse Brussel symbool voor de nieuwe stad 'die de avant-garde in het vuur van het vooruitgangsgeloof trachtte te smeden en die radicaal in het teken van de...Een straat doorboort het sterk gelede gebouw doormidden', zo melden de modernen tevreden, 'onder meer om toegang te verlenen tot het in het complex verwerkte busstation, de verbinding tussen het

Nr. 59, Maart 1997 • Kurt Vanhoutte • Wat doe je na de begrafenis?
Al wat het theater in deze mistroostige situatie rest is een tevergeefse 'desintoxicatie en reanimatie' (zie het manifest). Word gauw beter Maar zoals dat wel vaker het geval is, leert...Middels het sterk in de verf gezette lichamelijke karakter van de performance werd deze theatervorm uitgeroepen tot het geweten van het theater in het algemeen...de kinderen een uiteenzetting met het verleden af, trauma's en onverwerkte conflicten komen bovendrijven, het psychodrama kan beginnen

Nr. 60, Juni 1997 • Kurt Vanhoutte • De dans van zachte machines
Het aangesproken thema haalt het hier van het esthetische gehalte...Het gelittekende lichaam signaleert dus evengoed de impact van de technologie, fixeert die in het vlees, als dat het er een baken tegen opwerpt...Het behoud van deze paradox in de voorstelling maakt dat Our Brief Eternity geen lingua trauma spreekt, geen verval van het lichaam predikt tegen de achtergrond van een tabula-rasa-opvatting

Nr. 65, Januari 1998 • Koen Tachelet • Theater van de vervuiling
Aan het lichaam wordt afgelezen hoe het met de ziel gesteld is. Zo gaat de cultus van het slanke lichaam uit van de veronderstelling: hoe slanker/dunner het lichaam, des te zuiverder de ziel...De paradox van het anorectische lichaam is die van het streven naar verdwijning enerzijds, het zich zo klein mogelijk maken, en anderzijds de enorme gretigheid, het mateloze verlangen om die...Tot dit surplus hoort onder meer het trauma van het onvervulbare verlangen: hoe meer het anorectische lichaam verdwijnt, des te 'aanweziger' wordt zijn afwezigheid

Nr. 67, Maart 1999 • Rudi Laermans • Generaties: een verhaal met een moraal
Alles welbeschouwd wijst het bestaan van generaties dus op het voorkomen van kleine of grote collectieve trauma's. Generaties zijn er dan ook uitsluitend in retroperspectief...Minstens even interessant is echter het impliciete 'familialisme' van het vage en tegelijk polemische gebruik van het woord generatie...Beslissend is het antwoord op de vraag of het verleden via onbereflecteerde ervaringen effectief -dus aantoon- en observeerbaar - het actuele handelen van een zekere leeftijdscategorie beïnvloedt

Nr. 68, Juni 1999 • Rudi Laermans • De totale podiumkunst van Rosas
Op een vreemde maar tegelijkertijd overduidelijke manier staat het werk van Rosas dus in het teken van het vermijden van het definitieve, het affe, het voleindigde - 'de dood'. Positief geformuleerd...Het enige dat het door de taal geknevelde tekstuele 'ik' evenwel aan het einde van de voorstelling rest, is het assumeren van al het gezegde: 'I said I', inderdaad...Als deze ambivalentie ook ernstig wordt genomen, luidt de conclusie onherroepelijk: als het getoonde choreografie is, dan simuleert het 'het geïmproviseerde'; als het integendeel van de orde van 'het

Nr. 70, December 1999 • Ivo Kuyl • Vermaningen vanuit de ivoren toren
Door dat kritische gehalte is het kunstwerk superieur aan het banale en laag-bij-de-grondse leven, zeker wanneer het gaat om het leven van Jan met de Pet, wiens meningen en commentaren door Swyzen...Niet alleen het verhaal van Crets, maar ook het opstel van Chris Keulemans en Ellen Walraven maakt deel uit van dat 'cordon sanitaire'.(16) Het brengt verslag uit over het traject van enkele jonge...Aan de hand van zijn personages laat hij zien hoe individuele trauma's en gevoelens van politieke en sociale onveiligheid kunnen leiden tot nationalistische identiteitsvorming en het ontwikkelen van

Nr. 70, December 1999 • Marianne Buyck • Straffe mannen en madammen
Het gesprek ging door in de Stuc-zaal, voor 'levend publiek'. Het gebeuren werd rechtstreeks uitgezonden in het Stuc-café en op het grote scherm op het terras buiten...De dansers kunnen enkel de stereotypen van hun dansstijl brengen: de heupbewegingen van de Afrikaanse vrouwen, het huilen in de nacht van de Noord-Afrikanen, het draaien op het hoofd of op één hand...Het voorlezen van kleine teksten, de muziek van de elektrische gitaren, het dansen, het rondlopen met een digitale camera waarvan je de beelden niet ziet, het tv-scherm dat aanstaat maar geen beeld


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK