Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


15 document(en) met "Het rijm"Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
Hoe rijm je het spelen van poëtisch theater met onze beeldcultuur...het donker ziet het misschien vreemde gedaantes en schaduwen zoals Richard de geesten van zijn slachtoffers ; op de witte wanden kan het zijn beeld van het stuk projecteren...Hij weet hoezeer hij het lot tart; op het einde krijgt hij zijn verdiende loon en het stuk zijn verplichte moraal

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Haal het van de zolder, laat het een frisse wind voelen, en leer het hoe je het best een straat kan oversteken in een stad...het rijm worden dank zij een subtiele toepassing van pauzering en speelse overbeklemtoning 'gered'. Van dergelijke ironiserende toetsen maakt ook de enscenering een zeer sober gebruik : het...Wilson, in het programmaboek van het Keulse deel van het project: "Het belangrijkste is, dat iets niet opnieuw en opnieuw gebeurt, maar dat het wellicht één keer plaats heeft als een uniek voorval

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
De dualiteit tussen het tragische en het komische en het spelen daarmee is uitgegroeid tot een constante, een soort stijlkenmerk in het werk van regisseur Sam Bogaerts bij het Gezelschap van de Witte...Dit acteursduo van het Gezelschap van de Witte Kraai maakt toevallig ook deel uit van het docententeam theaterpraktijk aan het (kleine) Antwerpse Conservatorium en was nauw betrokken bij het tot stand...Trilogie van het Weerzien werd gemonteerd in het foyer van de Singel, dat wil zeggen in de wandelgang vanaf de vestiaire richting ingang Rode en Blauwe Zaal, met het publiek op het hellend vlak

Nr. 27, September 1989 • Frank Hellemans • LOUIS XIV EEN AUTOPSIE
Nadat ze hem een proper hemd hadden aangetrokken, riep men om kwart over acht de kamermeester die het gordijn opentrok en wijwater uit het wijwatervat aan het hoofdeinde van het bed aan zijne...Zij die het gerucht als eerste nota bene verspreid hebben omdat zij zelf het laken naar zich wilden trekken -des fils à papa van het ergste soort...Louis XIV Voor mij 6 jamben met een rust in het midden en een vrouwelijk rijm

Nr. 35, September 1991 • Paul Pourveur • Tyrannie der hulpverlening
HIJ (met fierheid omwille van het rijm) Elegant-verstand; Licht-gedicht; Zee-twee; Pijn-waterlijn...HIJ' lijkt verveeld te zijn, wil het zand terug in de koffer duwen, realiseert zich dat het hopeloos is, neemt het zand in zijn handen en tracht het kleine zandbergje te bereiken aan de andere...gaat naar de microfoon, tot het publiek:) Het complexe oeuvre, waarvan dit het eerste deel is, is essentieel dramatisch van aard, zij het verscheiden van vorm - hier prozafragmenten, in andere

Nr. 39, December 1992 • Pieter T'Jonck • Anne Teresa De Keersmaeker
Dit is bijvoorbeeld het teken voor man (wijst met beide handen van het bovenlijf naar het middenrif en dit is het teken voor vrouw (doet hetzelfde maar streelt dan met een vinger langs de wang). Dat...Hij neemt het als basis, het is het kleine maar tegelijkertijd overstijgt het dat in een aspiratie naar het niet-tijdelijke, naar het abstracte, het alles-overstijgende...Dat is een strategie van het werk: als er een probleem is, moet je gewoon doorduwen of het laten bestaan, dan lost het op de duur vanzelf wel op

Nr. 63, Maart 1998 • Luk Van den Dries • Ten Oorlog
Maar de Engelsen deden dit in schuifjes, terwijl de BMC het project in één geut zou repeteren, en het pas aan het einde van de rit ook aan het publiek presenteren...Even goed kan je van Hendrik V zeggen dat het het vrouwelijke in een tot nog toe gesloten mannenwereld introduceert als dat het de patriarchale lijn van het eerste deel verder zet...Hij spreekt in rijm, stijfgeklopt door zijn ethische dikdoenerij, zo ontleend aan de redevoeringen van het Vlaams Blok

Nr. 63, Maart 1998 • Marleen Baeten • Van Blauw Vier tot Cantecleir
Het rijm, de odes en de pathetische poëzie van Rostands tekst vragen er haast om om met liedjes te werken', zegt Jo Roets...Ook de tekstbehandeling is transparant en functioneel: het expliciet aangeven van de vijf bedrijven maakt decorwisselingen overbodig, de verschillen in rijm leggen de karakters bloot, de frisse...Maar bovenal geven de acteurs 'een ziel' aan hun personages, waarmee ik geen inlevend acteren bedoel, maar het tonen van het personage als een reële 'mogelijkheid'. Marnick Bardyn gaat daarin het

Nr. 66, December 1998 • Peter Anthonissen • Genotvolle wonden
het verwante Cirque Complex in het Fort van Hoboken afgelopen zomer...de roes, de extase, het exces, het geweld zelf of, eenvoudigweg, de liefde...Die verbondenheid tussen het persoonlijke en het politieke is een weerkerend gegeven bij Barre Weldaad

Nr. 69, Januari 1999 • Claire Swyzen • Heimattheater
Het lijkt in het overgrote deel van het officiële theatercircuit immers ongehoord om een intellectuele houding aan te nemen...Want hoe rijm je plots opduikende pareltjes met een beklemmend regionalisme in het theater van jonge mensen...Hoe verklaar je dat een aanzienlijk deel van de theaterwereld, in het kielzog van het respectabele Vlaamse Theater Instituut, zich momenteel ijverig inzet om strategieën tegen extreem-rechts in het

Nr. 83, Januari 2002 • Katleen Van Langendonck • De extase van de toeschouwer
De vraag is niet alleen wie het spiegelbeeld is en wie het beeld, maar ook of het spiegelbeeld een palindroom is van het lichaam [het lichaam is echt] of het lichaam een palindroom van het...Ze verwijzen zowel naar het discours, het praten (het influisteren van woorden), als naar het lichaam, de erotiek...Het semiotische duidt op het materiële, pre-oedipale, 'pre-talige' van de taal: klank, rijm, intonatie, waarin de affecten uitdrukking vinden en ontladen worden

Nr. 85, Februari 2003 • Eloquent sprakeloos: Over taal in het recente...
Lezen dus, want hoewel het zich als een beeld presenteert, vraagt het meteen om nabijheid, om een deelname aan al zijn details, en verliest het met de afstand zijn beeldwaarde...De luidruchtige, machinale ademhaling van het decor eist daarmee nog meer ruimte op: het is niet enkel het meest levendige element op de hele scène, het lijkt al het leven dat zich elders ophoudt...Anders gezegd: doorheen de beschrijving wordt kritiek aan haar ken-kritische beperkingen herinnerd, wordt de afstand gepeild tussen het kijken en het schrijven en tussen het zichtbare en het zegbare.2

Nr. 88, September 2003 • Clara Van den Broek • In de tekst zit een theater
Bij het schrijven houd ik immers rekening met het dispositief van het theater: aan de ene kant een scène met spelende/sprekende entiteiten, en aan de andere luisterende passieve of actieve entiteiten...Meestal wordt er, door de regisseur en de vormgever, ook een context geschapen waarin het imaginaire, het fantasme, het verlangen van de toeschouwer kan evolueren...Daarom zeg ik dat het dispositief voor mij een uitgangspunt is. Bij theater moet je, zeker in het begin, altijd duiden wat voor stuk het is, en hoe de toeschouwer het moet decoderen

Nr. 91, April 2004 • Ellen Steynen, Eric De Volder • Dansen met de schaduw van het onbewuste
Tegelijkertijd zag ik veel voorstellingen die naar het beeldende en het fysieke neigden, en daar zei ik onomwonden ja tegen...Eigenlijk probeer ik vanachter mijn regietafel mee met hen 24 9 9 9 etcetera 91 Diep in het bos het muziek lob foto Patrick De Spiegelaere te...Hoe rijm je dat met het overdadige schminkgebruik, de kostuums, het groteske gebaar

Nr. 111, April 2008 • Pieter T'Jonck • Onmogelijke schoonheid
En hoe rijm je dat met het besef dat de wereld voor die harmonie nauwelijks plaats biedt...Dit stuk toont vooral de naakte kwetsbaarheid van iemand die alleen, in de mist, op het podium staat of slechts in het duister, ongezien, durft toe te geven aan het verlangen om te zingen...De voorstelling suggereert wel hoe je kan kijken: naar het detail of naar het geheel, naar de individuele beweging of de grote figuur, maar net zoals je bij een schilderij als kijker zelf bepaalt


Development and design by LETTERWERK