Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


10 document(en) met "Het paard Begeerte"Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
God, het land van begeerte heeft me gewenkt... Mij barst het verlangen de ziel nu uit en dreunt als 'n Paaschklok...Zeg me hoe laat het is! Zeg-me-hoe-laat-het-is!! Marquise rechtop en koud: Je hebt nog tijd om 't te weten... Buiten 'n laatste geweldige beet van de zaag...Zoo ging het ook in het vertelsel van Assepoes toen ze prinses werd

Nr. 15, September 1986 • Paul Pourveur • Le diable au corps
en op een paard... daar komt zij... in een maneschijn... een krans van bloemen in het haar... Zij... zij ziet je dode lichaam aan de voet van de appelboom...het niet meer... wat ik moet denken... wat ik niet moet denken... Ik weet het niet meer... dit onbegrip... dit verpletterend onbegrip achtervolgt mij, het haalt mij in, steekt mij voorbij en ik moét er...wij... idioten... klootzakken... we hebben haar willen doorstaan... zoals het Spaanse graan... maar het is te laat... Hij Het orkaan is voorbij en het graan in de schuur... zit er nog een

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Dat komt omdat hij magistraal met het manipuleren van tekens bezig is. Vaak is hun verband heel duidelijk, zoals wanneer men een paard ziet opkomen, dat, als het zich omdraait een skelet blijkt te...De dood is in dit leven, ze kleurt zijn ganse opvoering: het zwart van het decor, de beelden uit het verleden, het tonen van het sterven...Ik wil het publiek in een positie plaatsen waarin het zijn relatie tot dit materiaal als 'getuigen' - de getuigen van het stuk zelf, maar ook van het 'verhaal' van het stuk-onderzoekt

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Nu al zegt men dat De Tijd over het paard getild is, dat het seizoen maar povertjes is. Pennen worden gescherpt...Het papier en de letters daarop vormen het centrum van zijn taaluniversum: het schrijven, het schrijfproces, de aarzelingen van de auteur, de reminiscenties aan het medium, zijn mee in het stuk...Het is merkwaardig hoe het marionettentheater mee het denken over theater in het algemeen en dans in het bijzonder heeft beïnvloed

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
Vinciane Het fleurt bijna alle gerechten op en het is goed voor de vrouw: het tempert de hartstocht, het legt de zinnelijkheid aan banden, Philippe (met stijgende verontwaardiging) Moeder, hoorde ik...Zij die het feest van de ezel vieren, willen alleen maar vrolijkheid, (Vincotte wil uit het missaal voorlezen, maar hij zoekt het tevergeefts) Waar is het missaal...Vier mannen nemen het op, dragen het mar het centrum terug en zetten het op een stoelt waar het weer tot leven komt

Nr. 47, December 1994 • Freddy Decreus • Hugo Claus en de mythe van de...
parodieert bestaande genres ( het melodrama in Suiker, het naturalisme in de Bruid in de morgen, speelt met het episch theater in Het Lied van een moordenaar, ...). Vergeten we niet dat hij reeds in zijn romans...Ideologie en Vlaamse identiteit Overbezorgd zijn om je eigen liefdesleed (Dans van de reiger, 1962 ), niet meer kunnen omgaan met de begeerte wanneer het romantisch voorspel ontbreekt (Thuis...voor de verdringing van matriarchale en voor-aziatische elementen (zie de figuur van de Magna Mater in Interieur, 1971; Het schommel-paard ,1988). Zodoende kon de begeerte, het vitalisme en de dionysische

Nr. 50, Juni 1995 • Johan Reyniers • Tournée générale!
des Arts een fragment te publiceren uit Johan Thielemans' Het paard Begeerte, een essay over Claus' toneelwerk...Vrijdag (1969), of van minder bekende stukken als Interieur (1971), Thuis (1975) of Het haar van de hond (1982). Om dat zestal draait het gewoonlijk: het zijn de stukken waarin de 'Vlaamse' inslag het grootst...Het is nu een beetje voorspelbaar geworden, maar de Claus-enscenering die dit seizoen het meest indruk op mij heeft gemaakt is het scholierenproject Impressies van Claus, dat in november op het

Nr. 72, Juni 2000 • KUNSTENAARS OVER HUN PROJECT
nacht / Geld heeft geen tijd / Wacht niet/ Ach / Ik wil eigenlijk gewoon terug naar de verwondering van kinderen / Het spel / Het grenzeloze / Het erin vliegen / Het geloven / Het nooit opgeven / Het...de wolken / De maan willen / Dat is het / De maan willen / Nooit hetzelfde / De rust / Omwille van het onzegbare / Het ongrijpbare / En het schone is het mogelijke einde van de verschrikking / Het schone...Een ding kan een gevaar betekenen voor het lichaam: het kan het lichaam openen, het binnendringen, het verpletteren, het verbranden, het versmachten, het buiten westen slaan,... Maar het

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • Theater voorbij het drama?
Terwijl het dramatische zich als het tussenmenselijke manifesteerde, is het postdramatische de scène voor de lichamelijkheid waarop begeerte en verplichting, wil en determinering, lust en lijden...Het gaat Lehmann in het theater niet om het innemen van een bepaalde positie, het verdedigen van een bepaalde waarde of het verdedigen van een bepaalde overtuiging...De politiek-ethische dimensie van het theater is niet het poneren van stellingen of het geven van informatie en duiding, maar het desoriënteren en het shockeren: door de confrontatie met immorele

Nr. 112, Juni 2008 • Ivo Kuyl • De tragische kant van de komedie
Op hetzelfde moment ontlast hij zich, wat onderstreept wordt door het beeld van een kakkend paard, dat op het paneel tegen de achterwand geprojecteerd wordt...Het antwoord van Feydeau lijkt sterk op wat René Girard later de ‘mimetische begeerte’ heeft genoemd...En het is typisch voor de mimetische begeerte dat zij de afhankelijkheid van deze Dritte im Bunde zoveel mogelijk aan de aandacht tracht te onttrekken


Development and design by LETTERWERK