Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


15 document(en) met "Het Vlaams Parlement"Nr. 12, Januari 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Het theaterdecreet ondervangt de decalage tussen het toneelseizoen en het boekhoudkundig jaar niet, en kan de tijdrovende, maar wettelijk bepaalde procedures voor het uitbetalen van rijkssubsidies...Aangezien het decreet destijds goedgekeurd werd door het Vlaamse parlement, de hierboven genoemde 'Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap', kan het alleen door dit wetgevend lichaam, de...Onlangs stond op het titelblad van het weekblad De Rode Vaan: Poma versmacht Vlaams theater', met als illustratie ene soldaat Jan Decleir die de borsten van ene deerne Els Cornelissen omklemt

Nr. 58, December 1996 • Pascal Gielen • Off-Side
Van het afgelopen Nederlands-Vlaams Theaterfestival herinner ik me alleen de kilte en het sérieux rond enkele voorstellingen en debatten...Voor wie het vergeten zou zijn: het was op deze plek dat de discussies stevig gingen afwijken van het opgelegde vocabularium; het was hier dat het artistieke bedrijf voor de eerste maal haar autonomie...Misschien is het wel op deze plaats dat die ene Brusselse hofnar in zijn roes vergat of hij nu in Sterrenwacht, het parlement of het theater stond te prediken

Nr. 60, Juni 1997 • Jef Aerts • Het contaminerende spreken
Het is slechts wanneer men het oude discours - geschraagd op een binair begrippenapparaat (Oost/West, Vlaams/allochtoon, etc...laat varen, dat er ruimte vrijkomt om het product van de interculturele samenwerking - op het niveau van de sprekers, de context en het gesprek - te aanvaarden zoals het is: heterogeen, gecontamineerd...misschien is het toch de oorzaak, en is het voor ons gewoon erg moeilijk om het heterogene karakter van het gebeuren te ervaren/aanvaarden zoals het is. 5. Laat ik bij wijze van ontknoping nog

Nr. 76, Maart 2001 • Dries Moreels • Culturele centra new look
Door de teksten ook op de officiële websites beschikbaar te maken en in de sector genoeg geroezemoes te creëren, genereert de minister al feedback vooraleer de teksten in het Vlaams...Gent heeft geen CC’s, Antwerpen heeft er twee in plus I en één in plus II, in praktisch alle Brusselse deelgemeenten is er nu een erkend ‘Vlaams Gemeenschapscentrum’) Het staat in het...basisbedrag). Niet alleen de gemeenteraad, het gemeentebestuur en de coördinator moeten in het opstellen en evalueren van het cultuurbeleidsplan betrokken worden, ook de bevolking/de

Nr. 83, Januari 2002 • Nikol Wellens • Opdracht volbracht?: Meer sociale bescherming voor alle...
Feit is dat de Belgische staatshervorming om de hoek komt kijken: deze structuren moeten een speciale erkenning krijgen van de gewesten (Vlaams, Waals, Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Het...Als alles loopt zoals voorzien kan het wetsontwerp begin 2003 naar het parlement en het is de bedoeling dat daar het wetgevend werk voor het aflopen van de legislatuur kan afgerond worden...Hoe verdienstelijk het geleverde werk op het vlak van de sociale zekerheid ook is, qua fiscaliteit is er nog niets veranderd

Nr. 87, Juni 2003 • Marleen Baeten • Kansen bieden tot een brede en blijvende...
Eindtermen: een visie op onderwijs In 1991 besliste het Vlaams Parlement om eindtermen in te voeren als één van de pijlers van kwaliteitsopvolging in het onderwijs...het buitengewoon en het kleuteronderwijs) of noodzakelijk en bereikbaar ('eindtermen', met name voor het lager onderwijs, het algemeen, beroeps-, kunsten technisch secundair onderwijs). De ontwikkeling...het onderwijs • het muzisch-creatieve zijn plaats te geven als noodzakelijke component van het leren in een sterke en open leeromgeving • de wisselwerking tussen het leerplicht- en het

Nr. 91, April 2004 • (advertentie)
VLAAMS THEATER INSTITUUT UITNODIGING colloquium In de aanloop naar de nieuwe structurele subsidieronde, met het nieuwe kunstendecreet als wettelijk kader, houdt het VTi een...Ontmoetingen • Debatten Op donderdag 1 3 mei 2004, van 10u tot 18u in het Vlaams Parlement, Hertogstraat 2, Brussel Meer info, volledig programma, inschrijven: www.vti.be NIEUWS voor podiumcritici...Neem contact op met Ilse Thienpont, ilse@vti.be, www.vti.be WERKBEURZEN VOOR PODIUMJOURN A L I S T I EK Het VTi en Sociaal Fonds Podiumkunsten ondersteunen het werkbeurzensysteem van

Nr. 97, Juni 2005 • Erwin Jans, Ivo Janssens • Een horizon van belangrijke vragen
tentoonstelling in het Koloniaal Museum te Tervuren over het Belgisch koloniaal verleden, de aanval van het Vlaams Belang op de elitaire en on-Vlaamse programmering van de stadstheaters: het zijn feiten die op het...Dat deed het Vlaams Belang enige tijd geleden in zijn aanval op de drie stadstheaters (KVS, Het Toneelhuis en Het Publiekstheater), die het verwijt kregen te elitair, te multicultureel en te on-Vlaams...het licht van de ideologie van nieuw rechts is het op zijn zachtst gezegd hypocriet dat het Vlaams Belang zich opwerpt als een partij die het elitarisme afwijst

Nr. 97, Juni 2005 • Pieter De Buysser • Voorwaarts: achterwaarts!
VDB Ik ben nu een boek aan het lezen van Anton Roosens, Vlaams-nationalist en communist, vorig jaar gestorven, links progressief dus gemarginaliseerd door de Vlaamse beweging, Gramscist eigenlijk...Het Vlaams Belang en de commerciële sector, in deze de objectieve bondgenoot van het Belang, willen beproefde, herkenbare formules...Net zomin als de democratie gered en het Vlaams Belang verslagen gaat worden vanuit het departement van Anciaux

Nr. 97, Juni 2005 • Thomas Crombez • Daddy's place : over avant-garde, blijmoedige kunst...
zijn nabeschouwing plaatst Thomas Crombez en passant enkele voetnoten bij het theaterdebat tussen ‘het Dewinterbedrijf’ en ‘Vlaams Hysterisch Links’. Niemand wierp in de laatste jaren zo...haaks op het wereldbeeld van het Vlaams Belang...Moeten de obsceniteit van het Dewinterbedrijf en de obsceniteit van de reacties erop door Vlaams Hysterisch Links, niet overtroefd worden met obsceniteit, tot ze zelf in het lachen van de Pleuraschock

Nr. 99, December 2005 • Elke Van Campenhout • Creatief is troef
het Vlaams Parlement, Katia Segers, professor Communcatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit van Brussel en Erik Temmerman, directeur van kunstencentrum Vooruit...Voor de UNESCO ging het dan vooral om het garanderen van een culturele diversiteit tegenover het Amerikaanse imperialisme...Daarom is het belangrijk om naast het verhaal van de creative class, van de creatieve economie, ook een tweede verhaal te vertellen: dat is het verhaal van het ontplooien van de gezinsdienstensector

Nr. 108, September 2007 • Wouter Hillaert • Strindberg nog steeds niet dood. Het Zweeds...
Van onder zijn hoge hoed verkettert deze verklede acteur het hele theatersysteem op zijn Vlaams Belangs: dat het theater enkel subsidies verspilt met onnuttig gelul voor steeds dezelfde cultuurfats...samenleving die het hoogste aantal vrouwen in het parlement zitten heeft, is deze fixering op het patriarchale bijna voorhistorisch...Als je het vaderbegrip uitbreidt tot macht en autoriteit in het algemeen, krijg je nog meer het gevoel dat er een heel ander Zweden bestaat dan het alom verkondigde democratische en antihiërarchische

Nr. 111, April 2008 • (Etcetera) • De Gebeurtenissen
Minister van Cultuur Bert Anciaux geeft 4,75 miljoen euro extra aan de zeven grote Vlaamse cultuurinstellingen: de Vlaamse Opera, het Koninklijk Ballet van Vlaanderen, deFilharmonie, het Vlaams Radio...De Morgen, 23 januari) • In de nieuwe beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Audiovisueel Fonds (vaf) wordt de bestedingsverplichting voor televisieseries geschrapt...Naar aanleiding van Gedichtendag presenteert Geert van Istendael in het Europees Parlement de eerste aanzet tot een Europese grondwet in verzen

Nr. 114, December 2008 • Delphine Hesters • De mythen en sagen uit Kunstenrijk
Dit gebeurt dan na grondige debatten in het parlement: de wetgevende macht...Het parlement – in meerderheid samengesteld uit de partijgenoten van de betrokkenen – heeft enkele maanden geleden in een hoorzitting een namiddag geluisterd naar een resem aaneensluitende...Daarom noemde het Vlaams Theaterinstituut haar dansplan Kanaries in de koolmijn

Nr. 114, December 2008 • Johan Reyniers • Redactioneel: Repertoiretoneel + Colofon
Vervolgens keurde het Vlaams Parlement een motie goed waarin de regering wordt gevraagd om de aandacht voor het klassieke repertoire aan te zwengelen...Ze vertellen weliswaar het hele verhaal, maar het zijn niet de originals – niet de oorspronkelijke stukken dus...Die boekjes worden in theaters verkocht en zo kan het publiek – nadat het de bewerkingen van antiek materiaal in bijvoorbeeld Atropa van Tom Lanoye heeft gezien – nalezen hoe het er bij Euripides


Development and design by LETTERWERK