Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


13 document(en) met "hegel"



Nr. 29, Maart 1990 • Luk Van den Dries • Roberto Ciulli
Hegel "Toeval," zegt Ciulli...Voorbestemd tot een academische carrière, met een proefschrift over Hegel op zak, komt hij in aanraking met het absurde theater en sticht een eigen gezelschap, II Globo dat in de beste

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans • "Kunstenaars moeten elke keer opnieuw beslissen"
Ons beroep is niet dat wij mooie rollen spelen, maar wel dat wij een standpunt hebben, een houding, zoals ons dat door belangrijke mensen als Bert Brecht, Ernst Bloch, Marx, Luxemburg, Hegel en Goethe

Nr. 36, December 1991 • Frank Theys • Lied van mijn land TV-Wagner
Er is een probleem met dit bewustzijn: Hegel noemt het ongelukkig bewustzijn, het is de oorsprong van wat bij Marx vervreemding heet en bij Nietzsche ronduit (eigenlijk Wagner parafraserend) de ziekte...Dit is het einde van de Ring: Hegel (Feuerbach en Bakoenin) en Schopenhauer (en Nietzsche) verenigd in één contrapunt

Nr. 49, April 1995 • Johan Reyniers • Nomaden over de grens van de taal
revolutie en het verheven, door filosofen (Hegel) en schrijvers (Goethe) ontwikkelde idealistische wereldbeeld weerspiegeld kon zien

Nr. 59, Maart 1997 • Rudi Laermans • Kunst, Hedendaagsheid, Techniek
Danto heeft gelijk als hij in het spoor van Hegel de stelling verdedigt dat de (niet-totalitaire) Kunst tijdens de twintigste eeuw in Filosofie is veranderd

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • Theater voorbij het drama?
Aristoteles en Hegel Theater en drama hebben altijd in een spanningsvolle verhouding tot elkaar gestaan...tegenstelling tot Aristoteles is voor de filosoof Hegel de acteur met zijn lichaam, zijn gebaren en zijn stem wel een essentieel onderdeel van het drama

Nr. 74, December 2000 • Georg Wilhelm Friedrich Hegel • Georg Wilhelm Friedrich Hegel
1770-1831) Fragmenten uit de postume publicatie van de zes lezingen over 'Ästhetik oder Philosophie der Kunst' die Hegel tussen 1817 en 1828 hield in Heidelberg en Berlijn

Nr. 74, December 2000 • Inhoudstafel
Met tussenin historische tekstfragmenten van: Andrej Tarkovski, Bertolt Brecht, Vsevolod Meyerhold, Georg Wilhelm Friedrich Hegel 34 Theater verandert in je geheugen, dat is het schone eraan

Nr. 74, December 2000 • De kunst van het kijken
Verspreid tussen de zestien toeschouwersbijdragen vindt u vier historische tekstfragmenten, waarin de auteurs (Tarkovski, Brecht, Hegel en Meyerhold) de kunst van het maken verbinden met de kunst van

Nr. 79, December 2001 • Erwin Jans • Medea: Of de ironie van de gemeenschap
Van de drie geestelijke adoptievaders zijn er twee, Hegel en Freud, die geprobeerd hebben in hun oeuvre een algemene en universaliseerbare theorie uit te werken: Hegel voor het functioneren van de...Deze twee polen duidt Hegel aan met de termen 'menselijke wet' en 'goddelijke wet'. Het is vanuit dit historisch perspectief van een ethische crisis dat Hegel de Antigone van Sophocles interpreteert...staan ver van de dialectische geschiedschrijving van Hegel: 'Was ik maar het dier gebleven dat Ik was/ Voordat een man mij tot zijn vrouw gemaakt had/ Medea De barbaarse Nu veracht/ Met deze mijn

Nr. 82, Juni 2002 • Erwin Jans • De religie, de media, de terreur... en...
Sadam Hussein en Osama Bin Laden). Nietzsche omschreef, in navolging van Hegel, de grondervaring van de moderne tijd als de dood van God

Nr. 88, September 2003 • Erwin Jans • De Drama's van 11 september: Opgedragen aan...
Voor Hegel gaat het in het drama om een ononderbroken actie die leidt tot de ontknoping...De catastrofe moet, aldus Hegel, een definitieve en complete oplossing brengen aan het dramatische conflict en daarmee samenhangend de toeschouwer definitief geruststellen...Zowel bij Aristoteles als bij Hegel is de tragische ontknoping de plek waar de interne coherentie van de gebeurtenissen duidelijk wordt

Nr. 103, September 2006 • Volkmar Sigusch • Neoseksualiteiten
Hegel (6) [pp...Hegel, GWF, Daß die Magistrate von den Bürgern gewählt werden müssen [Local government officials must be elected by the citizens], Works in 20 vols, vol...Frankfurt/Main, Suhrkamp, 1971 (1798). 7 Hegel, GWF, Phänomenologie des Geistes [The phenomenology of mind], Works in 20 vols, vol






Development and design by LETTERWERK