Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


14 document(en) met "Hanteer"Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
Jonathan Eerst en vooral, kijk toe hoe ik deze kleine, ogenschijnlijk gouden, balpen hanteer

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Dirk Van Dijck, een onstuimig acteur
Wat fantastisch geweest is toen, is dat ik geleerd heb dat in de clinch gaan met mensen -- ik heb dat nogal vaak dat ik op de repetities zelfs de spelregels niet meer hanteer omdat er

Nr. 24, December 1988 • Hildegard De Vuyst • DOSSIER OPLEIDING
Ik hanteer bij voorkeur het begrip theater en dat omvat alles wat gebruik maakt van verschillende technieken om uitspraken over mens en wereld in een fictionele orde ter beschikking te stellen van een

Nr. 68, Juni 1999 • Hildegard De Vuyst • Een dramaturgie van het gebrek
Op een of andere manier, in de verouderde theaterpraktijk van Meuleman of binnen het kader waarin ik zijn uitspraak hanteer, gaat het om hetzelfde: de dramaturg als de belichaming van het gebrek

Nr. 76, Maart 2001 • Katrien Darras, Steven De Belder • Sociaal-artistieke projecten: de schaamte voorbij
Pol Vervaecke: De regel die ik bij dergelijke projecten impliciet hanteer, is dat we dingen doen vanuit een evidentie

Nr. 76, Maart 2001 • Peter Anthonissen • Meer en meer zichzelf
Dat ik al die verschillende fysieke disciplines hanteer, heeft er voor mij ook mee te maken dat elke activiteit van de mens fysiek is. Enkel omdat we voor hedendaagse economische normen zwichten, gaan

Nr. 77, Juni 2001 • Marianne Van Kerkhoven • Grote huizen en hun taken vandaag
Voor een 'stadsgezelschap' is dat van belang, alhoewel ik die noemer dus nooit hanteer

Nr. 78, Januari 2001 • Clara Van den Broek, Arne Lievens, Katrien... • Harry Cole: 'Ik gebruik alleen effecten als...
ETCETERA: Hanteer je een eigen stijl

Nr. 78, Januari 2001 • Clara Van den Broek, Arne Lievens, Katrien... • Thomas Walgrave: 'Accidenten zijn kansen'
Metatheatraal etcetera: Hanteer je voor je lichtontwerpen een zelfde filosofie als de Stan-acteurs over spelen, o.m

Nr. 85, Februari 2003 • Marianne Van Kerkhoven • Een steen in een kikkerpoel: 'THEATER MOET...
Ik ben een slecht improvisator en je moet niet doen watje niet kan; dat is een basisprincipe dat ik ook ten opzichte van anderen in mijn kritieken hanteer

Nr. 88, September 2003 • Jan Ritsema • 'Tot dat soort uitspraken laten we ons...
Ik ben er mij terdege van bewust dat de criteria die ik hanteer een uitdrukking zijn van mijn beperkingen in het ensceneren, van mijn gebrek aan fantasie en voorstellingsvermogen

Nr. 91, April 2004 • Marleen Baeten, Gert Jochems • Voor de honderdste keer tegen de deur
Alleen hanteer je voor een komische rol een andere code

Nr. 91, April 2004 • An van Dienderen • Collectiviteit in beeld: Het productieproces van The...
Ik hanteer deze methode om de complexe mogelijkheden van bet visuele in de constructie van identiteit, en in bet vormen van gemeenschappen, te exploreren

Nr. 95, Februari 2005 • De redactie • Etcetera = ...: Intentieverklaring van de nieuwe...
Niet dat affiniteit de rationele ireld in de weg staat, maar ik hanteer bij voorkeur n breder begrip van objectiviteit, namelijk als rich-iggevende empathie


Development and design by LETTERWERK