Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


9 document(en) met "Hamlet en Horatio"Nr. 16, Januari 1987 • Klaas Tindemans • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
Pierre Bokma, de hoofdrol in Hamlet bij het Publiekstheater, is hierop geen uitzondering: het publiek gaat staan en Bokma wordt door een trotse en tegelijk zacht-jaloerse Sigrid Koetse (Gertrude) naar...Op die manier zijn de reine acteurs in deze Hamlet uitsluitend artistieke creaturen, nooit "mensen van vlees en bloed". Ze kennen hun lot en ze kiezen ervoor...De mythe van de acteur, geplaatst op een hellend vlak, en waar veel stof op gevallen is. Hamlet weet het niet van zich af te schudden, en gaat dus mee ten onder

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
Hamlet En ten slotte dan het "aartsstuk" Hamlet in de versie waarmee Walter Tillemans en het Nieuw Ensemble Raamtheater hun nieuwe ruimte op 't Zuid in Antwerpen inspeelden...Deze voorstelling zoekt voortdurend haar evenwicht tussen een onderhoudende toon - gestoffeerd door "ontladingen" zoals het gitaarspel van Hamlet en Horatio of de actuele verwijzingen (werkloosheid...én een meer ernstige vormingsintentie -- zoals in de belerende songs over "zijn en niet-zijn" of in doorzichtig-herken-bare patronen zoals bij die Freudiaanse scène tussen Hamlet en zijn moeder

Nr. 30, Juni 1990 • Marcel Otten • Theater voorbij de muur
wonderlijke tekst van Horatio (TOEN ROME OP ZIJN HOOGSTE BLOEIPUNT STOND/EN VLAK VOORDAT DE MACHTIGE CAESAR VIEL/WAREN DE GRAVEN LEEG DE DODEN OMHULD/BRULDEN EN KRIJSTEN DOOR ROMES STEGEN/BLOEDIG DE DAUW DE...labiele figuren Ophelia en Hamlet staan van nu af aan veel steviger in hun schoenen en de onwan-kelbaren als Gertrud (Dagmar Manzei) en Claudius (Jörg Gudzuhn) worden aan het wankelen gebracht...Braaf studeerde zij in wat ze Hamlet wel niet allemaal zou gaan zeggen en klabam !... daar raast en tiert hij zijn ZIJN OF NIET ZIJN... dwars door al haar goede voornemens heen

Nr. 43, November 1993 • Eddie Vaes • 'Onze tijd is uit zijn voegen'
Ander belangrijk thema is de vriendschap, tussen Hamlet en Horatio, maar ook tussen Rosencrantz en Guildenstern...Van Hove wilde geen depressieve Hamlet, geen Hamlet die niet tot handelen komt, maar een die zijn gevoelens en twijfels voortdurend duidelijk onder woorden brengt, zoals de jonge generatie die in een...Als Koning Claudius in de eindfase met Laertes samenzweert om Hamlet met een giftige degenpunt te doden, twijfelt hij even en zegt: 'Laat ons eerst verder nadenken en nagaan welke tijd en middelen het

Nr. 60, Juni 1997 • Geert Opsomer • Geschiedenis en theater: de speler en de...
bij populaire figuren als Georges Bataille, Heiner Müller (die de Hamletmachine schrijft om Hamlet te vernietigen) en nog zo vele anderen...maar de figuren van de demonstrerende spelers ('the brief chronicles of time') en van de vertellers (Horatio) die het verleden live recycleren in het heden...Rousseau koppelt hieraan een moreel standpunt dat Plato reflecteert en het proces van inauthenticiteit aanklaagt: hij vindt dat acteurs en kunstenaars beter eerst als natuurkundigen de objecten en

Nr. 61, Januari 1997 • Klaas Tindemans • Shakespeare en het pelliculetaboe
Branagh Met zijn Hamlet-verfilming bevestigt Kenneth Branagh het vermoeden dat de ambitie om Hamlet tegelijk te spelen en te regisseren bijna per definitie leidt tot rampzalige gevolgen...Hamlet en Ophelia zijn met elkaar naar bed geweest, net als Claudius en Gertrud, de martelingen van de Geest in de hel zijn bloedstollend en Fortinbras is een sluw imperialist...Hun benadering van Shakespeare (en hun houding ten opzichte van een eventueel hedendaags Shakespeare-publiek) oogt even pseudo-diepzinnig als Branaghs frons in Hamlet en levert een pathetisch

Nr. 72, Juni 2000 • Marianne Van Kerkhoven • Van archipels en satellieten
het 'oude gezelschap' zoals dat kort na WOII nog bestond had je aparte acteurs voor de grote (1ste plans-) en de kleinere (2de en 3de plans-) rollen, voor elk 'emplooi' had men het aangepast personeel...Waarom laat zij zich leiden door of creëert zij zelf het opbod en de 'terreur' van de dossiers, die vanwege de indieners almaar uitgebreider worden opgesteld en duurder gelayout en vaak geschreven...Hamlet tot Horatio: "There are more things in heaven and earth than are dreamt of in your philosophy

Nr. 77, Juni 2001 • Rud Vanden Nest • (H)AMLET(T) of De Muizenval
International Herald Tribune). De combinatie van beide overwegingen levert, om het kort te maken, het volgende op: exit Fortinbras en enter Horatio, Hamlets vriend en de rationele knaap van het...Hamlet, Ophelia, koning Claudius of wie dan ook, je moet al van goeden huize zijn om eruit wijs te raken en of je 'juist daardoor van de behendigheid en de gevatheid in de verbale schermutselingen...Conclusie Uit al het bovenstaande mag blijken dat de Hamlet-versies van Decorte en Ritsema, hoe vakkundig en geslepen ze allebei ook zijn, in menig opzicht als mekaars tegenbeeld kunnen

Nr. 111, April 2008 • Hugo Claus • Theatergedicht
een plot vol haken en ogen over het al dan niet bestaan van God blazen zij tonen van mededogen en hoon en wat wij horen is zeven konijnen in een hok...En wie komt daar naar voren en zegt: ‘Eindelijk is de dag gekomen,’ en zegt tot zijn moeder op de eerste rij: ‘Eindelijk, mama, is de dag voorbij’? Hij, Prins...Hamlet, stotterende forens, hinkende wensdroom, een veracht en bemind, luizig, uithuizig weeskind dat, al dalen wolken van slaap uit de nok, blijft stinken tot in lengte