Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


26 document(en) met "Godot van Beckett" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Pol Arias • Jeune Théâtre gooit de luiers af
Zo regisseert Marcel Delval En attendant Godot van Beckett, Michel Dezoteux La Cerisaie van Tsjechow en ik de eerste versie van Dans la jungle des villes van Brecht...Een treinstation voor het stuk van Jouvet, een landschap voor Susn van Achternbusch, een volledig onder water gezet theatergebouw voor Fin dePartie van Beckett...Bij de keuze van stukken en van regisseurs alle registers van het theater van vandaag opentrekken

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Ik vind iets van die kwaliteit terug bij Beckett of bij Thomas Bernhard...die omstandigheden ben ik met de repetities van Wachten op Godot begonnen...Puntilla was hij de onberekenbare meester; hij was een knappe Schweik; Koning Lear was misschien zijn mooiste prestatie; in Godot was hij de drijvende kracht van de vertoning

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
voorstellingen van Wat doen we met Bompa ?, een volksstuk van het Echt Antwaarps Teater; op het einde van de week gaf hij in het Brugse Teater 19 gestalte aan één van de artiesten-gebroeders in Thomas Bernhards...de' Galileï (1967-68) en 'de' Puntilla (1971-72) van Brecht, King Lear (1968-69), de August (1970-71) in Pavel Kohouts gelijknamig circusstuk, Vladimir (1971-72) in Wachten op Godot, 'de' Vrek (1972...bewuste poging tot vernieuwing van het repertoiretoneel én tot het fusioneren van acteerstijlen en -generaties springt de historische betekenis van een voorstelling als Maria Magdale-na van Jan Decorte nog

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Göteborg is een opvoering van 'Wachten op Godot' niet kunnen doorgaan omdat vier van de vijf akteurs het voorbeeld van Godot navolgden en niet kwamen opdagen...De aangekondigde opvoering had in Zweden sterk de aandacht getrokken en werd aangemoedigd door de Ierse auteur van 'Wachten op Godot' Beckett, die zelfs een deel van z'n honorarium had afgestaan...De bijdrage van Marianne Van Kerkhoven overstijgt het occasionele belang van dit lustrumboek, het is een uitnodiging tot het schrijven van een geschiedenis van het Vlaamse repertoiretheater

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
De abstracte ruimte van Wachten op Godot werd hier gewoon vervangen door een gore buurt...Jammer genoeg kunnen Wouter Van Lierde, Carl Ridders, Bart Van Avermaet en Peter Van den Eede niet blijven samenwerken, want zij zouden de kern kunnen vormen van een interessant jong gezelschap...Behoorden nog tot de stichters: de componist Armand Bayens, Corry Lievens, Michiel Van Vlaanderen (vader van Rudi), Sarah Huysmans (dochter van Kamiel) en Maurice Huismans (broer van Jacques). België

Nr. 21-22, Mei 1988 • Johan Thielemans • De "Duitse methode" in de opera
De druk van de cultuur was te groot, de mensen werden versmoord, en dit ondanks vaak schitterende momenten, zoals de evolutie van het koor in het eerste bedrijf, of de uitbouw van de finale van het...Zo zijn alle unieke momenten van deze opvoering, het gevolg van een constante vertaling van het eerste gegeven, de tekst van Wagner...maar toen hij enkele maanden later met Warten auf Godot Beckett bijna slaafs volgde, bleek dat in hoge mate ontgoochelend

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
de Toneelschuur in de zaak die aangespannen werd door Beckett: de rechter oordeelde dat Wachten op Godot gerust door vrouwen kon gespeeld worden, Beckett had zich maar via het auteursrecht beter...De Raad van State van zijn kant vernietigde het besluit van de minister van Cultuur om de subsidiëring van Globe te beëindigen: in strijd met het beginsel van behoorlijk bestuur, vond de rechtbank...Ze schetst kort, krachtig en helder het verloop van de geschiedenis: van Mickery en van haar context, van de avant-garde en het establishment, van de klare lijn naar de complexe verwarring

Nr. 29, Maart 1990 • Johan Callens • Samuel Beckett, 1906-89
Net zoals in "33", het stuk voor piano van John Cage waarin geen noot weerklinkt, zit ervoor Beckett muziek en betekenis in ruis...Dit ging van onooglijke details tot radicalere ingrepen, zoals pro-dukties van Wachten op Godot met enkel zwarte of vrouwelijke acteurs, produkties die hij enkel met de grootste tegenzin toeliet...Om nog te zwijgen van de irriterende critici, wier hete adem Beckett steeds in zijn nek voelde

Nr. 29, Maart 1990 • Marianne Van Kerkhoven • MARGINALIA OMTRENT POLITIEK, MONUMENTALITEIT, PSYCHOLOGIE EN HET...
Maar ze zijn zeldzaam : het theater van Epidauros, de binnenruimte van de kathedraal van Amiens, het marktplein van Sala-manca... 2. In de podiumkunsten - uiteraard in opera; en elders onder...Hoe Beckett regisseerde: 'Het kwam aan op centimeters en tienden van seconden...Beckett maakte van de nood een deugd: steeds meer ging het om ritme en intonatie, om beweging en vlakverdeling steeds minder om wat er buiten deze fysieke tastbaar gemaakte dimensies van de taal

Nr. 32, December 1990 • (advertentie)
PARTNER VOOR CULTUUR Beckett schreef "En attendant Godot" in de winter van 1948...De Kredietbank leeft al jaar en dag mee met wat er in onze contreien groeit en bloeit op het vlak van theater en cultuur...KB Dat gaat van het mogelijk maken van kleinschalige projecten tot het stevig sponsoren van culturele evenementen en het optreden als volwaardig partner bij belangrijke initiatieven

Nr. 35, September 1991 • (advertentie)
Beckett schreef "En attendant Godot" in de winter van 1948...Dat gaat van het mogelijk maken van kleinschalige projecten tot het stevig sponsoren van culturele evenementen en het optreden als volwaardig partner bij belangrijke initiatieven...De KB vindt immers dat elke uiting van cultuur zin heeft en steun verdient

Nr. 36, December 1991 • (advertentie)
Beckett schreef "En attendant Godot" in de winter van 1948...Dat gaat van het mogelijk maken van kleinschalige projecten tot het stevig sponsoren van culturele evenementen en het optreden als volwaardig partner bij belangrijke initiatieven...De KB vindt immers dat elke uiting van cultuur zin heeft en steun verdient

Nr. 36, December 1991 • Emil Hrvatin • Jan Fabres zoete verlokkingen
den die verder gaan dan de evidentie -Beckett, Hawking, snelheid en wanorde (entropie), chaos en verdwijnen, oublie, zappen, de dwaasheid van de theaterlijke dwaasheid, ideologie van de seventies...Naar analogie met Wittgensteins uitspraak "de grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn wereld", zijn de grenzen van hun tijd de grenzen van hun wereld...De structuur van Zij was en zij is, zelfs is de structuur van een machine, de structuur van een beeld van een machine, de structuur van een vlakke, tweedimensionele constructie van een machine

Nr. 37, April 1992 • (advertentie)
Beckett schreef "En attendant Godot" in de winter van 1948...Dat gaat van het mogelijk maken van kleinschalige projecten tot het stevig sponsoren van culturele evenementen en het optreden als volwaardig partner bij belangrijke initiatieven...De KB vindt immers dat elke uiting van cultuur zin heeft en steun verdient

Nr. 38, Mei 1992 • (advertentie)
Beckett schreef "En attendant Godot" in de winter van 1948...Dat gaat van het mogelijk maken van kleinschalige projecten tot het stevig sponsoren van culturele evenementen en het optreden als volwaardig partner bij belangrijke initiatieven...Beter met de bank van hier

Nr. 39, December 1992 • ERwin Jans • "Ben ik dan uit de tijd gevallen?"
Bogaerts regisseert dit seizoen achtereenvolgens The Dumb Waiter van Harold Pinter (NTG), Die Hypochondervan Botho Strauss (De Tijd) en Waiting for Godot van Samuel Beckett (NTG). Hij kiest daarbij...De teksten van Botho Strauss zijn de rechtstreekse erfgenamen van die dramaturgie (een van de personages uit De Hypochonders heet niet toevallig Vladimir). Beckett omschrijft die condition humaine...Net zoals Wachten op Godot kan de situatie van Ben en Gust geïnterpreteerd worden als een existentiële metafoor: de mens opgesloten in zijn hoek van het universum (zoals Ben en Gust in de kleine kamer

Nr. 39, December 1992 • (advertentie)
HAROLD PINTER SAM BOGAERTS DE VERRIJZENIS VAN DE FAMEUZE MONSEIGNEUR HAMLET, PRINS VAN DENEMARKEN PJEROO ROOBJEE JAN DECLEIR 21 november - 31 december '92...WACHTEN OP GODOT SAMUEL BECKETT SAM BOGAERTS VAN DE BRUG AF GEZIEN ARTHUR MILLER JO DUA DE REPETITIE JEAN ANOUILH HUGO CLAUS ED...VANDERWEYDEN februari --10 april '93 ONPAARDANS 12 tot 28 maart 93 MARK WILLEMS LUIS BUNUEL JEAN - CLAUDE CARRIERE DE DISCRETE CHARME VAN DE BOURGEOISIE JEAN-PIERRE

Nr. 44, Februari 1994 • Peter De Jonge • De algemene poëzie van het handelen
Er is het zeventiende-eeuwse hoofd van de affiche, een hoofd in profiel waarop de zetels van de equivalenten van de drie zijnswijzen van de wereld (mundus sensi-bilis, mundus imaginabilis, mundus...Tijdens Klapstuk verschenen vier cahiers van De dans verschriftelijkt: Filosofie van de dans van Paul Valéry, vertaald door Piet Meeuse, het dubbelessay Esbracejar/ Physical Paradoxes van Rudi...fiches met uitspraken van Duchamp, Beckett, Wittgenstein e.a

Nr. 52, Januari 1995 • Bart Stouten • Op de wankele brug van woord naar...
Alsof diepere lagen in de genese van een tekst altijd rijker zijn, doorzichtiger, in staat onaangeboorde aspecten van de Beckett-mythe op te leveren...Vier grote periodes Wel vreemd vind ik de stilte die het boek bewaart over de vier grote periodes die Becketts teksten afleggen van het donker-licht (uit Godot) naar het schimmige (van Stirrings...Verteren doe je teksten (van Beckett, over Beckett) alleen als er voldoende sappen van ironie op inwerken

Nr. 52, Januari 1995 • Pol Arias • In Memoriam
Een principe dat hij nog zou aanwenden voor Eindspel van Beckett in KVS, met hier de bijzondere toets dat die gesloten kartonnen doos bewust als een kijkdoos tussen de zichtbare coulissen werd...Met een hellend vlak zou hij nog tal van andere voorstellingen bedenken, telkens in totaal andere aanwendingen en structuren, zoals voor Koning Lear of Wachten op Godot...Zelf zal hij de première van Freuds laatste droom niet meer kunnen meemaken en kijken naar zijn zestiende decorontwerp voor regisseur Franz Marijnen


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK