Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


252 document(en) met "Gebeurtenissen" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
Na al die tientallen jaren is het mogelijk wat afstand te nemen van de gebeurtenissen tijdens de eerste en tweede wereldoorlog...alle eerlijkheid wordt aangetoond hoe Belgen en Vlamingen in de dubbele wereldbrand door de gebeurtenissen werden overstelpt, hoe zij het slachtoffer en de speelbal zijn geweest van hun eigen

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Het postmodernisme is in vele van zijn manifestaties een kunst van de oppervlaktes, van vrijblijvende gebeurtenissen, precies fascinerend omdat ze altijd ontsnappen (3). Het weigeren van een

Nr. 2, Maart 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Die deutsche Welle
gedreven en culminerend in extreme gebeurtenissen zoals moord, abortus, verkrachting enz

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
De gebeurtenissen in Hoboken waren voor Jo Coppens, regisseur van de plaatselijke socialistische amateurtoneelkring 'Recht voor Allen', aanleiding om zijn wat mistige bestaan als acteur van de KNS te...Etcetera ontving: Het Koninklijk Ballet van Vlaanderen Rina Barbier "Twaalf jaar Ballet van Vlaanderen, periode van ontelbare gebeurtenissen op balletgebied

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Kleine gebeurtenissen brengen bij mij een gedachtengang teweeg die dan weer snel kanaliseert naar de vertoning die ik aan het maken ben

Nr. 4, September 1983 • (advertentie)
Onder het motto "Oh Brave New World That Has Such PeoDle In It" oresenteert Mickery daarom tot en met de Kerst een serie gebeurtenissen, geselecteerd uit, of geproduceerd met het talent waaroo onze

Nr. 5, Januari 1984 • Theo Van Rompay • KLAPSTUK 83
Vanaf dat moment reconstrueren we aan de hand van Fabres verslag de tumultueuze gebeurtenissen

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Dus is Marijnen, sluwweg, accenten gaan benadrukken, bepaalde dingen vergroten, sommige gebeurtenissen in het verhaal naar voor gaan halen

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
Voortaan kan hij de gebeurtenissen dirigeren vanop een publiek forum

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries • Een BKT-seizoen in assemblage
Hij probeerde een realistische ondertoon te vinden voor de gesprekken en gebeurtenissen op de scène (wat de spelers niet konden waarmaken). De eigen logica van de tekst, die zich juist niet laat

Nr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
De andere richting streeft meer naar een verwoording van algemeen menselijke, eeuwige, kosmische, metafysische gebeurtenissen en streeft een vereniging van mens, (al dan niet nieuwe) goden en natuur

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
Dat niet hetzelfde gebeurde met de 'Duitse' school en meer in het bijzonder met de Laban-stijl, zou inderdaad kunnen te wijten zijn aan politieke gebeurtenissen (1). In landen daarentegen met...Ivan Vaffan is een denkbeeldig personage, de 'universele' mens geconfronteerd met 'universele' gebeurtenissen

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
kapitalist; grote maatschappelijke gebeurtenissen (hier WO I) vormen de achtergrond van de voorstelling; enzovoort...De muziek roept herinneringen op aan het begin van de jaren '70, aan de wekelijkse toppop en de zaterdagse TD (dé twee gebeurtenissen die je als tiener een grijze schoolweek hielpen doorkomen...Zodoende wordt even de indruk gewekt, dat de gebeurtenissen aan een soort wilsbeschikking beantwoorden, terwijl het duidelijk de gebeurtenissen zelf zijn, die de woorden vóórspellen

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Zijn personages zijn van bij de aanvang getekend en de loop van de gebeurtenissen kan daar nauwelijks nog iets aan veranderen...Onder het kabbelend verloop van de gebeurtenissen heerst verlammende inertie...Naast dit 'verhaal' zijn er nog talloze andere verhaalsegmenten, of gebeurtenissen-zonder-meer

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
De vraag is of 1585 een geldige aanleiding is om een boom op te zetten over de theatrale behandeling van 'grote gebeurtenissen' uit het verleden, dan wel of je deze produktie moet beschouwen als een...Er staat echter in een persmededeling van de KNS een akelige zin: 'Het lag beslist niet in zijn bedoeling een groots historisch drama te schrijven over deze gebeurtenissen (zoals bv

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Telkens wanneer er langs de radio nieuwe berichten van onheil komen, is het alsof de toeschouwer aan de externe gebeurtenissen moet herinnerd worden

Nr. 13, April 1986 • Mark Deputter • Demonen in Gent en Bochum
zijn regie beperkt hij zich tot een orkestratie van de acteurs, hun handelingen, de gebeurtenissen, zij het met een perfect gevoel voor ritme, timing en ruimtegebruik

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Dario Fo in België
Maar ook al actualiseert Fo zijn discours naar aanleiding van nieuwe politieke gebeurtenissen, ook al past hij ze aan aan plaats en tijd van de opvoering, ook al is het voor elk publiek steeds "de...niet toeliet, omdat er telkens gebeurtenissen in Italië aan de gang waren waarin hij met zijn theatrale acties wilde tussenkomen enz...zijn die gebeurtenissen er vandaag niet meer

Nr. 14, Juli 1986 • Johan Thielemans • La Finta Giardiniera, de voorstelling
de loop van de gebeurtenissen hebben het verhaal en de psychologische motivering een heel klein aandeel gekregen

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
worden met - de dramatiek van de gebeurtenissen


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK