Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


117 document(en) met "Franse Gemeenschap" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Pol Arias • Jeune Théâtre gooit de luiers af
Ik wil inderdaad tegenover de gemeenschap verantwoording afleggen voor de 14 miljoen subsidie die wij krijgen...Daarbij wil ik opmerken dat, in tegenstelling met de Vlaamse gezelschappen, er langs Franse zijde bijna geen acteurs permanent verbonden zijn aan een gezelschap

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Wat de opdracht van deze militairen is blijft duister en geheim; wel maken we naast het dagelijks bedrijf (één dag lang) van deze gesloten gemeenschap de ondervraging mee van Franse, Duitse en...North Atlantic stelt een gesloten gemeenschap voor, waarin de vrouwen, ondanks het feit dat ze méér dan de mannen een groep vormen, toch ook méér geïndividualiseerd zijn; de mannen ontlenen hun...Tegenover het recente elitaire en irrelevante personalisme (waar hij Gray van witwast) plaatst Schechner de aandacht voorde gemeenschap (de polis) en de constructie van sociale modellen

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Wat de opdracht van deze militairen is blijft duister en geheim; wel maken we naast het dagelijks bedrijf (één dag lang) van deze gesloten gemeenschap de ondervraging mee van Franse, Duitse en...North Atlantic stelt een gesloten gemeenschap voor, waarin de vrouwen, ondanks het feit dat ze méér dan de mannen een groep vormen, toch ook méér geïndividualiseerd zijn; de mannen ontlenen hun

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
gemeenschap met wier financiële bijdragen hij werkt, zonder ook maar enige toegeving op het gebied van de smaak te doen...Zo worden jaarlijks tournees georganiseerd van Franse, Duitse en Engelse theatergroepen

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • 150 jaar Bourla: De geschiedenis van een...
De 'Bour-la' paste zijn naam aan aan de geschiedenis : van 'Koninklijke Franse Schouwburg/(Grand) Théâtre Royal Français' naar 'Stedelijke Schouw-burg/Théâtre Communal' tot 'Koninklijke Nederlandse...Schouwburg' ; in de volksmond de 'Royal' de 'Franse Comedie', de 'Franse Comood', de 'Franse Opera', of 'den ouden KNS'. Het zijn evenveel namen die in Antwerpen leven voor eenzelfde gebouw...Bovendien zou het wegvallen van de Franse Opera te Antwerpen gecompenseerd kunnen worden via een uitwisselingssysteem met Brussel en Gent (de draaischijf-idee). Tenslotte concludeert Gijsen dat zelfs

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Salamandre, zonder enige twijfel één van de interessantste Franse gezelschappen van dit moment...Bourdet is voor zowel Le Saperleau als voor Une Station Service uitgegaan van de typische Franse komedie, maar telkens heeft hij deze traditionele vorm volledig doorbroken en naar zijn hand gezet...Hij en zij proberen er elkaar te benaderen, terwijl ze fragmenten opdissen uit de bijna legendarische geschiedenis van Anne-Marie Stretter, de Franse ambassadrice in Calcutta

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Dantons dood, een stuk over de Franse revolutie, is voor mij nog altijd de NTG-versie ervan in een regie van Ulrich Greiff (1984). Flarden tekst, lichamen, beelden vooral spoken in het geheugen rond...Het spektakel werd mogelijk dank zij het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (Nederland), de Vlaamse Gemeenschap van België, de Gemeente Groningen, e.a

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
gedeeltelijke decentralisatie van het Franse cultuurbeleid onder (nu alweer ex-) minister van cultuur Jack Lang...onder Jack Lang, die een heldere, vaak geestige uiteenzetting gaf over het Franse theaterbestel...Het dient te worden aangepast aan de normen die gangbaar zijn in de andere landen van de Europese Gemeenschap

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
De doelstellingen van het Vlaams Kinder- en Jeugdtheatercentrum luiden - in " statuten-taal"-als volgt: "(...) binnen de nederlandstalige gemeenschap van België bij te dragen tot de ontwikkeling...van M. Larionow in Chout (Proko-fiew, 1921). Na de Russische revolutie nam Diaghilew noodgedwongen de wijk en belandde bij de Franse avant-garde

Nr. 15, September 1986 • Philiep Bossier • OPERA EN ARCHITECTUUR
het sterk Medici-gerichte Franse hof...Gemeenschap vanuit telkens een verschillende, nieuwe kijk...Theater heeft die mogelijkheid: geheugen van de voorstellingskracht en de beeldenwereld van een cultuur in ontwikkeling, dit van de gemeenschap en van het kijkende individu, nieuwe prins in elk

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay, Marianne Van Kerkhoven • Het opheffen van subsidies zou een schok...
Wij hebben geen bezwaar tegen een overheid die zegt: "Dit is mijn verantwoordelijkheid, die neem ik op basis van deze argumenten en daarover kan u, gemeenschap, oordelen...Daar moet de gemeenschap geen geld insteken...Die mogen er zijn, maar die moeten niet meer rekenen op subsidies van de gemeenschap

Nr. 16, Januari 1987 • (advertentie)
Theater en dans met een prachtige Mozart uit de Munt naast een Strindberg van De Mannen van den Dam, te gekke Franse dans met Philippe Découflés gezelschap en de indrukwekkende butoh van Sankai Juku...Het Singelseizoen 86-87 kwam tot stand met steun van de Vlaamse Gemeenschap en heeft als belangrijkste sponsors De Nationale Loterij, Diners Club International

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Crucible gaat Miller daar, naar eigen zeggen, nog verder in, door dit procédé toe te passen op het collectief bewustzijn van een gesloten gemeenschap...Postuum kreeg Fassbinder een hele gemeenschap op straat met betogingen, spandoeken, bezetting en dies meer naar aanleiding van de première van het als anti-joods en racistisch bestempelde stuk, die...De Franse theatergroep L 'oiseau mou-che (eveneens bestaande uit mentaal gehandicapten) heeft hier waarschijnlijk model gestaan

Nr. 17, Maart 1987 • Michel Uytterhoeven • Op zoek naar de "next wave"
Een overblijfsel van de Franse kolonie speelt ook hier het "jeu de boules". Zelfs de drugdealers blijven vriendelijk...Deze frustratie leidt er niet zelden toe dat zij de gemeenschap waarin zij thuishoren, verlaten om elders hun kans te wagen

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Op de valreep is er voor dit eerste festival 300 000 BF toegezegd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap...Het theaterjaarboek van de Franstalige gemeenschap kreeg een facelift van ontwerper Stefan Loeckx: een rood randje op de kaft, een meer gestructureerde bladspiegel, grotere en mooiere foto's. Het...Dit ballet is veelbesproken geweest in de franse Per en men mag dit in een paar worden samenvatten: Avant-garistisch maar, zonder twijfel, van groot belang

Nr. 21-22, Mei 1988 • (advertentie)
Toneelgroep Amsterdam, nog vóór de Franse versie, in regie van Patrice Chéreau, in première gaat...Kaaitheater woröt betoelaagd door het Ministerie van De Vlaamse Gemeenschap, Administratie voor Kunst, en de Nederlandse Commissie voorde Cultuur van de Brusselse Agglomeratie

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
opgezadeld zitten met een anachronistische sociale taak: ze krijgen geld om theater te maken voor een gemeenschap die helaas niet meer bestaat...Theater was slechts de emanatie van een voor-afbestaande gemeenschap: rond de polis in het Griekse theater, rond de vorst in het Franse classicisme of - de theocentrische religieuze gemeenschap in de...Als er geen gemeenschap meer is om theater voor te maken, dan moet het theater zelf maar een nieuwe gemeenschap maken

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Ensemble Théâtral Mobile Brussel Orgie In mei kon je in Brussel zowel gaan zien naar Salò, of de 120 dagen van Gomorra, de laatste film van Pier Paolo Pasolini, als naar de Franse...De Franse creatie van Orgie, bij het Ensemble Théâtral Mobile, geregisseerd door Marc Liebens, lokte een hatelijke reactie uit, ook nu nog...Maar het meest markante verschil is uiteraard de betere subsidiëring van de Franstalige theatersector: de Vlaamse Gemeenschap heeft 520 miljoen over voor theater, de Franstalige Gemeenschap 593

Nr. 23, September 1988 • Alex Mallems • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Franse theater waar de geest van Jean Vilar, stichter van het festival, nog steeds boven waait...Het artistieke gevecht met die immense ruimte aangaan is voor elke Franse regisseur een must...Misschien gaf de 'hoge bescherming van de heer Carlo Ripa di Meana, Commissaris voor Cultuur van de Europese Gemeenschap' daarbij wel de doorslag

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Hoe kan het dan anders dan dat Luik in het expojaar '58 ook een theaterfestival kreeg, het Festival du leune Théâtre, bedoeld als "hommage aan enkele Franse en Belgische -- ook Luikse -- groepen, die...houden van het Franse theater" maar ook als "brandhaard" en "theatrale beweging". Het festival houdt stand, heeft aanvankelijk een combatief-Franse inslag, celebreert in festivalvorm de eigen cultuur, maar...Het festival wil eigenlijk alles tegelijk zijn: uitstalraam voor het eigen Franstalige theatergeweten (de breed Franse gedachte: België, Frankrijk, Canada, Senegal, enz


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK